księgarnia informatyczna aton.pl

Zarządzanie wiedzą

Wydawnictwo PWE

Cena:    64.90   55.17zł

Zarządzanie wiedzą


Autor: Ashok Jashapara

ISBN: 978-83-208-2092-8

Ilość stron: 388

Data wydania: 10/2013 (wydanie 2)

Oprawa: Miękka

Format: 16.2x23.7cm

Wydawnictwo: PWE


Podręcznik zawiera kompleksowe, spójne i interesujące omówienie rozmaitych aspektów, koncepcji i najważniejszych problemów związanych z zarządzaniem wiedzą.

Poszczególne elementy składające się na zarządzanie wiedzą zostały podzielone na pięć kategorii, odpowiadających pięciu częściom książki:
• istota wiedzy (dane, informacje, historia zarządzanie wiedzą, filozoficzne koncepcje wiedzy),
• wykorzystywanie wiedzy (kapitał intelektualny, nurty w zarządzaniu strategicznym, perspektywa zarządzania wiedzą),
• generowanie wiedzy (narzędzia zarządzania wiedzą, systemy zarządzania wiedzą),
• artefakty wiedzy (narzędzia zarządzania wiedzą, systemy zarządzania wiedzą),
• aktywizowanie wiedzy ( warunki, sieci wiedzy, zarządzanie zmianą).

Analiza tych zagadnień została wzbogacona licznymi przykładami z praktyki działania globalnych organizacji. Dzięki temu Czytelnik poznaje pewne ogólne, praktyczne wzorce oraz otrzymuje wskazówki inspirujące do rozważań i zagłębiania wybranych kwestii.

Książka jest przeznaczona dla studentów, m.in. zarządzania, socjologii, ekonomii, a także kierowników różnych szczebli i menedżerów.

Jest adresowana do wszystkich, którzy poszukują wszechstronnego omówienia teoretycznych koncepcji i najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania wiedzą.

Spis treści:

Część I. Istota wiedzy

Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania wiedzą
Zarządzanie wiedzą — zintegrowane podejście
Wstęp
Gospodarka oparta na wiedzy
Jak rozumieć zarządzanie wiedzą?
Czy zarządzanie wiedzą to tylko chwilowa moda?
Czym się różnią dane, informacje, wiedza i mądrość?
Początki zarządzania wiedzą — od tradycji ustnej do pisma klinowego
Zarządzanie wiedzą w starożytnych Grecji i Rzymie
Zarządzanie wiedzą w bibliotekach katedralnych i klasztornych
Zmiana paradygmatu — przejście od epoki druku do epoki elektroniki
Podsumowanie
Pytania do dalszych przemyśleń
Literatura zalecana
Literatura źródłowa

Rozdział 2. Istota wiedzy
Wstęp
Czym jest wiedza według filozofów, od Platona po Wittgensteina?
Współcześni filozofowie — Ryle, Polanyi i Macmurray
Konfiguracja paradygmatów filozoficznych według Burrella i Morgana
Konkurencyjne podejścia filozoficzne do zarządzania wiedzą
Taksonomiczne spojrzenie na wiedzę
Procesowa koncepcja poznania
Praktyczna koncepcja wiedzy i poznania
Podsumowanie
Pytania do dalszych przemyśleń
Literatura zalecana
Literatura źródłowa

Część II. Wykorzystywanie wiedzy

Rozdział 3. Kapitał intelektualny
Wstęp
Co to jest kapitał intelektualny?
Historia pojęcia kapitału intelektualnego
Problemy z mierzeniem sprawności przedsiębiorstwa
Modele kapitału intelektualnego
Kapitał ludzki i społeczny
Kapitał organizacyjny
Własność intelektualna i patenty
Kapitał intelektualny w sprawozdaniach finansowych
Kapitał intelektualny w ujęciu narracyjnym
Audyt wiedzy w praktyce
Podsumowanie
Pytania do dalszych przemyśleń
Literatura zalecana
Literatura źródłowa

Rozdział 4. Nurty w zarządzaniu strategicznym
Wstęp
Zarządzanie strategiczne — szkoły myślenia
Szkoła organizacji przemysłowej
Restrukturyzacja i poszukiwanie doskonałości
Perspektywa instytucjonalna
Koncepcja zasobów przedsiębiorstwa
Strategie w obszarze systemów informacyjnych
Konstruowanie strategii zarządzania wiedzą
Strategie innowacji i personalizacji
Podsumowanie
Pytania do dalszych przemyśleń
Literatura zalecana
Literatura źródłowa

Część III. Generowanie wiedzy

Rozdział 5. Organizacyjne uczenie się
Wstęp
Indywidualne uczenie się
Zespołowe uczenie się
Co stymuluje uczenie się organizacji: sukces czy porażka?
Uczenie się jedno- i dwupętlowe
Ustalanie sensu
Ramowe koncepcje uczenia się organizacji
Nabywanie wiedzy
Obieg informacji
Interpretacja informacji
Pamięć organizacyjna
Oduczanie się
Rutynowe zachowania organizacyjne
Zdolności dynamiczne
Zdolność absorpcyjna
Zachowania polityczne a uczenie się organizacji
Krytyka koncepcji organizacyjnego uczenia się
Podsumowanie
Pytania do dalszych przemyśleń
Literatura zalecana
Literatura źródłowa

Rozdział 6. Organizacja ucząca się
Wstęp
Wkład amerykański: piąta dyscyplina
Wkład brytyjski: przedsiębiorstwo uczące się
Wkład japoński: przedsiębiorstwo generujące wiedzę
Organizacja ucząca się konkurencyjnie
Władza i politykowanie a organizacja ucząca się
Organizacja ucząca się a badania empiryczne
Organizacja ucząca się a zarządzanie wiedzą
Podsumowanie
Pytania do dalszych przemyśleń
Literatura zalecana
Literatura źródłowa

Część IV. Artefakty wiedzy

Rozdział 7. Narzędzia zarządzania wiedzą
Wstęp
Narzędzia porządkowania wiedzy
Narzędzia wyodrębniania wiedzy
Wartościowanie wiedzy
Upowszechnianie wiedzy
Przechowywanie i prezentowanie wiedzy
Podsumowanie
Pytania do dalszych przemyśleń
Literatura zalecana
Literatura źródłowa

Rozdział 8. Systemy zarządzania wiedzą
Wstęp
Myślenie systemowe
Procesy zarządzania jakością jako podstawa systemów zarządzania wiedzą
Systemy zarządzania dokumentami
Systemy wspomagania procesów decyzyjnych
Systemy wspomagania pracy zespołowej
Systemy informacji menedżerskiej
Systemy zarządzania relacjami z klientem
Ekonomika systemów zarządzania wiedzą
Podsumowanie
Pytania do dalszych przemyśleń
Literatura zalecana
Literatura źródłowa

Część V. Aktywizowanie wiedzy

Rozdział 9. Środowisko sprzyjające wiedzy
Wstęp
Kultura organizacyjna i klimat organizacyjny — co to takiego?
Normy, artefakty i symbole
Wartości, przekonania, postawy i założenia
Typologie kultury organizacyjnej
Mierzenie kultury organizacyjnej
Budowanie kultury zorientowanej na dzielenie się wiedzą
Wspólnoty praktyków
Wiedza ponad granicami organizacyjnymi
Podsumowanie
Pytania do dalszych przemyśleń
Literatura zalecana
Literatura źródłowa

Rozdział 10. Wprowadzanie zarządzania wiedzą
Wstęp
Istota zmiany
Jak ludzie reagują na zmiany
Przywództwo i zmiana
Strategie zarządzania zmianą
Inicjowanie zaangażowanego podejścia do zmiany
Współuczestnictwo
Szkolenia i rozwój
Systemy motywacyjne
Zarządzanie zmianą kulturową
Polityczne aspekty zmiany
Podsumowanie
Pytania do dalszych przemyśleń
Literatura zalecana
Literatura źródłowa
Zakończenie
Literatura zalecana
Literatura źródłowa

Słownik podstawowych pojęć

Cena:    64.90   55.17zł


Zarządzanie wiedząKsiążka informatyczna: Zarządzanie wiedzą
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.