księgarnia informatyczna aton.pl

Zarządzanie Teoria i praktyka Wydanie 5

Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena:    84.90   62.83zł

Zarządzanie Teoria i praktyka Wydanie 5

Autor: Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski

ISBN: 978-83-01-16441-6

Ilość stron: 892

Data wydania: 10/2010 (dodruk)

Wydanie piąte, zmienione i rozszerzone, podręcznika zarządzania w gospodarce rynkowej, który od 1994 roku cieszy się niesłabnącym powodzeniem, zarówno wśród wykładowców, jak i studentów uczelni wyższych na kierunkach zarządzania i marketingu. Stale uaktualniany i doskonalony w kolejnych wydaniach, należy do najczęściej polecanych i kupowanych podręczników polskich autorów.

Książka obejmuje wszystkie grupy zagadnień oraz problemy szczegółowe, które tę dyscyplinę tworzą. Do jej istotnych walorów należy powiązanie teorii organizacji i zarządzania z praktyką gospodarczą. Autorzy są bowiem nie tylko nauczycielami akademickimi, ale także często menedżerami i przedsiębiorcami. Klarowna struktura, barwne przykłady, liczne wyróżnienia, tabele i kolorowe rysunki dodatkowo podnoszą jej wartość dydaktyczną.

Podręcznik składa się z 12 głównych rozdziałów, takich jak m.in.:
• struktury organizacyjne,
• planowanie,
• kontrola i controlling,
• zarządzanie międzynarodowe.

Każdy z rozdziałów zakończony jest słownikiem najważniejszych pojęć, a większość – dodatkowo – pytaniami kontrolnymi. Obszerna bibliografia oraz indeksy: nazwisk, firm oraz rzeczowy, uzupełniają tę niezbędną dla tysięcy studentów książkę.

Niniejsze wydanie zostało poszerzone o rozdziały obejmujące podejmowanie decyzji, zarządzanie projektami i zmianami w organizacji.

Rozdziały:

Rozdział I. Organizacja
1. Przypadek: akredytacja 17
2. Czym jest organizacja? 29
3. Otoczenie organizacji 33
4. Cykl życia organizacji 38
Pytania 41
Słownik 41
Bibliografia 43

Rozdział II. Zarządzanie (Andrzej K. Koźmiński) 45
1. Przypadek: dzień prezesa 49
2. Na czym polega zarządzanie? 56
3. Charakterystyka zarządzania 62
4. Role kierownicze 68
5. Menedżer doskonały 70
6. Zarządzanie na przełomie wieków 76
Pytania 81
Słownik 82
Bibliografia 83

Rozdział III. Podejmowanie decyzji w organizacji (Maciej J. Ramus, Piotr Szczepankowski) 85
1. Umiejętność podejmowania decyzji 89
2. Proces podejmowania decyzji 90
Pytania 118
Słownik 119
Bibliografia 120

Rozdział IV. Zarządzanie strategiczne (Krzysztof Obłój, Maciej Trybuchowski) 123
1. Znaczenie, elementy i typy strategii 127
2. Przegląd głównych koncepcji strategii organizacyjnej 131
3. Podstawowe metody analizy strategicznej 139
3.1. Analiza typu SWOT 139
3.2. Okno produktu/rynku H.I. Ansoffa 142
3.3. Macierze Boston Consulting Group (BCG) 146
3.4. Macierz General Electric 150
3.5. Macierz opłacalności biznesu 151
3.6. Analiza znaczenia stakeholders 153
3.7. Cykl życia produktu 155
3.8. Łańcuch wartości 157
Pytania 166
Słownik 166
Bibliografia 167

Rozdział V. Planowanie (Aleksander Chrostowski, Piotr Szczepankowski) 169
1. Przypadek: salon odnowy biologicznej 173
2. Istota planowania 179
3. Wymiary procesu planowania 183
4. Etapy procesu planowania 185
5. Rozwój firmy a planowanie 186
6. Rodzaje planów 188
7. Przyczyny niepowodzeń w planowaniu 191
Słownik 193
Bibliografia 193

Rozdział VI. Kontrola i controlling (Piotr Szczepankowski) 195
1. Istota kontroli 199
2. Proces kontroli 208
3. Zadania i funkcje kontroli 212
4. Rodzaje kontroli 214
5. Controlling w zarządzaniu organizacjami 221
5.1. Controlling w zarządzaniu produkcją 222
5.2. Controlling działań marketingowych 225
5.3. Controlling w zarządzaniu finansowym 228
Pytania 245
Słownik 245
Bibliografia 247

Rozdział VII. Struktury organizacyjne (Alicja Sobczak) 249
1. Przypadek: „Centroprojekt” 253
2. Budowa organizacji i sposoby jej charakteryzowania 268
3. Formalizacja 272
4. Rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych 274
5. Typy struktur organizacyjnych 275
6. Typy idealne struktur w teorii H. Mintzberga 283
7. Projektowanie struktur organizacyjnych 303
8. Funkcje struktury 307
Pytania 307
Słownik 308
Bibliografia 310

Rozdział VIII. Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna
1. Motywacja 315
1.1. Podstawowe podejścia do motywacji 315
1.2. Nagrody i kary 317
1.3. Potrzeby człowieka a motywacja do pracy 320
1.4. Czynniki motywujące do pracy 327
1.5. Rola kierownika — „teoria X” i „Y” 329
1.6. Informacja a motywacja 330
1.7. Motywacja jako substytut sensu 332
2. Przywództwo 336
2.1. Koncepcje władzy 337
2.2. Podejście kwalifikacyjne 338
2.3. Podejście behawioralne 340
2.4. Podejście sytuacyjne 343
2.5. Przywództwo transakcyjne 350
2.6. Przywództwo transformacyjne 352
2.7. Wybrane problemy 358
2.8. Przypadek: Jack Welch — rewolucja w GE 363
2.9. Przypadek: Krzysztof Piotrowski — przywództwo w kryzysie 365
2.10. Przypadek: Jerzy Walkowski — Zakłady Mechaniczne 1 Maja 368
3. Kultura organizacyjna 371
3.1. Model kliniczny Edgara Scheina 372
3.2. Uwarunkowania kultury organizacyjnej 379
3.3. Inne spojrzenie na kulturę organizacyjną 383
3.4. Zmiana kulturowa 387
Słownik 391
Bibliografia 393

Rozdział IX. Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji
1. Funkcja zarządzania potencjałem społecznym organizacji 401
2. Planowanie personelu 404
3. Rekrutacja i selekcja 408
3.1. Rekrutacja 409
3.2. Alternatywy rekrutacji 411
3.3. Selekcja 412
4. System ocen pracowników 415
5. Wynagradzanie 420
6. Rozwój personelu 428
7. Planowanie karier 437
8. Strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym organizacji 440
Pytania 449
Słownik 449
Bibliografia 450

Rozdział X. Zarządzanie projektami (Andrzej Matczewski) 451
1. Pojęcie projektu 455
2. Zarządzanie projektem 457
2.1. Inicjalizacja projektu 457
2.2. Planowanie 468
2.3. Realizacja projektu 471
2.4. Zamknięcie projektu 473
3. Praktyka projektowania 474
3.1. Jak w praktyce realizuje się projekty inwestycyjne? 474
3.1. Jak w praktyce realizuje się projekty w strukturze sieciowej? 481
Pytania 485
Słownik 485
Bibliografia 486

Rozdział XI. Zarządzanie zmianami w organizacji (Bogdan Wawrzyniak) 489
1. Istota i rodzaje zmian 493
2. Planowanie zmian 501
3. Zarządzanie zmianą 507
4. Uczenie się zmian 524
Pytania 528
Słownik 528
Bibliografia 529

Rozdział XII. Zarządzanie międzynarodowe (Andrzej K. Koźmiński) 531
1. Przypadek: historia globalnej firmy Alfa-Laval 535
2. Procesy umiędzynarodowienia i globalizacji 541
3. Handel międzynarodowy 548
4. Rozpowszechnienie gospodarki rynkowej 550
5. Inwestycje zagraniczne 552
6. Organizacje i porozumienia międzynarodowe 556
7. Ujednolicenie wzorców 563
8. Przypadek: niezadowolona słuchaczka 566
9. Specyfika zarządzania międzynarodowego 568
Pytania 578
Słownik 579
Bibliografia 580

Rozdział XIII. Zarządzanie międzykulturowe (Monika Kostera) 583
1. Przypadek: IKEA 587
2. Zarządzanie międzykulturowe 588
3. Pojęcie kultury 592
4. Kultura a zarządzanie 594
Słownik 613
Bibliografia 614

Rozdział XIV. Organizacje i zarządzanie — kierunki, koncepcje, punkty widzenia
1. Kierunek naukowego zarządzania 621
2. Kierunek administracyjny 644
3. Kierunek human relations 665
4. Podejście systemowe 692
5. Koncepcje gry organizacyjnej 713
6. Koncepcja równowagi organizacyjnej 737
7. „Nowa fala” w zarządzaniu 745
8. Postmodernizm w zarządzaniu 754
Słownik 757
Bibliografia 762
Indeks nazwisk (Włodzimierz Piotrowski) 766
Indeks firm (Włodzimierz Piotrowski) 773
Indeks rzeczowy (Włodzimierz Piotrowski) 777

Cena:    84.90   62.83zł


Zarządzanie Teoria i praktyka Wydanie 5Książka informatyczna: Zarządzanie Teoria i praktyka Wydanie 5
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.