księgarnia informatyczna aton.pl

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B

Wydawnictwo Difin

Cena:    49.00zł

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B


Autor: Grażyna Wieteska

ISBN: 978-83-7641-493-5

Ilość stron: 288

Data wydania: 10/2011

Format: 16.0x23.0cm

Wydawnictwo: Difin


Książka stanowi opracowanie z zakresu zwiększania skuteczności działań firm funkcjonujących w łańcuchu dostaw. Przedstawia zarządzanie ryzykiem jako narzędzie determinujące ciągłość prowadzonych przez przedsiębiorstwa procesów operacyjnych. Opracowanie wprowadza w tematykę partnerstwa na rynku B2B, wskazując na zagrożenia pojawiające się podczas współpracy, w tym również w wyniku korzystania z outsourcingu i offshoringu.

W monografii opisano ilościowe oraz jakościowe metody i techniki służące do oceny ryzyka pojawiającego się w relacjach dostawca-odbiorca. Wskazano także narzędzia ograniczające tego typu ryzyko, w tym wymagania systemów zarządzania opartych na międzynarodowych standardach zarządzania (m.in. jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem), koncepcję Six Sigma oraz elementy Toyota Production System (Kaizen, 5S/TPM).

W publikacji zaprezentowano bazującą na najlepszych praktykach, modelową koncepcję zarządzania ryzykiem na rynku B2B, która mogłaby być wykorzystana przez firmy chcące skutecznie zarządzać procesami przepływu w łańcuchu dostaw.

Rozdziały:

Rozdział 1. Istota zarządzania ryzykiem
1.1. Definicja i rodzaje zagrożeń
1.2. Pojęcie i klasyfikacja ryzyka
1.3. Proces zarządzania ryzykiem
1.3.1. Elementy oceny ryzyka
1.3.2. Metody i techniki wykorzystywane w ramach oceny ryzyka
1.3.3. Metody sterowania ryzykiem
1.3.4. Kontrola i monitoring ryzyka
1.4. Ryzyko a bezpieczeństwo

Rozdział 2. Relacje w łańcuchu dostaw
2.1. Koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw
2.2. Istota relacji dostawca-odbiorca na rynku B2B
2.3. Proces zakupu na rynku B2B
2.4. Zarządzanie relacjami z klientami
2.5. Komunikacja w relacjach dostawca-odbiorca na rynku B2B
2.6. Kryteria oceny formułowane przez przedsiębiorstwa wobec źródeł zaopatrzenia bezpośrednich dostawców – wyniki badań

Rozdział 3. Ryzyko w relacjach dostawca-odbiorca na rynku B2B
3.1. Uczestnicy łańcucha dostaw jako źródło ryzyka w relacjach dostawca-odbiorca na rynku B2B
3.1.1. Ryzyko decyzyjne
3.1.2. Zagrożenia dla procesów operacyjnych związanych z realizacją wyrobu
3.1.3. Błędy i celowe działania człowieka
3.1.4. Zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa
3.2. Powiązania gospodarcze jako źródło ryzyka w relacjach dostawca-odbiorca na rynku B2B
3.2.1. Ryzyko kooperacji w relacjach dostawca-odbiorca
3.2.2. Ryzyko wynikające z zależności w relacjach dostawca-odbiorca
3.2.3. Ryzyko związane z outsourcingiem i offshoringiem
3.2.4. Ryzyko związane z kluczowym dostawcą lub odbiorcą
3.3. Identyfikowane zagrożenia związane z relacjami z dostawcami, odbiorcami i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, brane pod uwagę przez firmy podczas analizy ryzyka – wyniki badań
3.4. Otoczenie jako źródło ryzyka dla przedsiębiorstw
3.5. Czynniki otoczenia brane pod uwagę przez przedsiębiorstwa podczas analizy ryzyka – wyniki badań

Rozdział 4. Narzędzia systemowe i koncepcje ograniczające ryzyko w relacjach dostawca-odbiorca w łańcuchu dostaw
4.1. Elementy Toyota Production System
4.2. Partnerstwo w relacjach dostawca-odbiorca
4.3. Wymagania międzynarodowych standardów zarządzania
4.3.1. System zarządzania jakością
4.3.2. System zarządzania środowiskowego i system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
4.3.3. System zarządzania bezpieczeństwem informacji
4.3.4. System zarządzania ciągłością działania
4.3.5. System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw
4.3.6. Społeczna odpowiedzialność biznesu
4.3.7. System zapewnienia bezpieczeństwa żywności
4.3.8. System zarządzania ryzykiem
4.4. Six Sigma
4.5. Koncepcja zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (Supply Chain Risk Management, SCRM)4.6. Koncepcja zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw (Supply Chain Security Management, SCSM)4.7. Koncepcja zarządzania ciągłością działania w łańcuchu dostaw (Business Continuity Management for Supply Chain)4.8. Działania prowadzone przez przedsiębiorstwa w celu ograniczenia ryzyka – wyniki badań

Rozdział 5. Studia przypadków – przykłady identyfikowanych zagrożeń i metod ograniczania ryzyka w relacjach z dostawcami i odbiorcami na rynku B2B
5.1. Studium przypadku A
5.2. Studium przypadku B
5.3. Studium przypadku C
5.4. Studium przypadku D
5.5. Studium przypadku E
5.6. Studium przypadku F
5.7. Studium przypadku G
5.8. Studium przypadku H
5.9. Podsumowanie wyników przeprowadzonych badań – studia przypadków

Rozdział 6. Modelowa propozycja koncepcji zarządzania ryzykiem w relacjach z dostawcami i odbiorcami dla typowego przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku B2B

Cena:    49.00zł


Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2BKsiążka informatyczna: Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.