księgarnia informatyczna aton.pl

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Wydawnictwo CEDEWU

Cena:    48.00   38.40zł

Zarządzanie przedsiębiorstwem


Autor: Juliusz Engelhardt

ISBN: 978-83-7556-609-3

Ilość stron: 250

Data wydania: 02/2014

Format: 16.5x23.5cm

Wydawnictwo: CEDEWU


Zarządzanie przedsiębiorstwem w nowych uwarunkowaniach jest dużą umiejętnością, wymaga lat doświadczeń, ogromnej wiedzy, jest wyzwaniem dla kierujących przedsiębiorstwami. Podejmując różne decyzje, w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa, muszą być świadomi ryzyka, zarządzając przedsiębiorstwem muszą to ryzyko, jego skalę i zakres, starać się rozpoznać i wykorzystując swoją wiedzę i zgromadzoną informację, ale również kierując się intuicją, ocenić jego skutki dla przedsiębiorstwa.

Dobrze, że tematyka zarządzania jest coraz częściej podejmowana w podręcznikach, artykułach, staje się jednym z głównych tematów konferencji naukowych. Nigdy za wiele na ten temat; zarządzanie jest bowiem podstawą funkcjonowania i rozwoju każdego przedsiębiorstwa, a ciągłe doskonalenie systemów zarządzania winno stać się motywem przewodnim strategii każdego przedsiębiorstwa.

Książka ma dużą wartość zarówno poznawczą, jak i praktyczną, ma również swoje walory dydaktyczne. Tematyka poruszana nawiązuje do aktualnych trendów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wskazuje na różnego rodzaju uwarunkowania jakie towarzyszą procesowi zarządzania i w związku z tym podejmowanym decyzjom. Przy tym wszystkim warto podkreślić, że wiele z poruszanych w podręczniku tematów z powodzeniem uzupełnia wiedzę o zarządzaniu prezentowaną w innych, tego rodzaju, pozycjach zwartych.

Spis treści:

Rozdział 1. Wybrane koncepcje w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami
1.1. Zarządzanie marketingowe               9
1.2. Zarządzanie logistyczne   17
1.3. Kompleksowe zarządzanie jakością 21
1.4. Koncepcja „odchudzonego” zarządzania przedsiębiorstwem             26
1.5. Controlling       31
1.6. Zarządzanie procesowe     38
1.7. Zarządzanie strategiczne 45

Rozdział 2. Ogólne zasady organizacji zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie
2.1. Podział funkcjonalny działalności przedsiębiorstwa          53
2.2. Elementy struktury organizacyjnej 56
2.3. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw          64
2.4. Formalizacja organizacji zarządzania w przedsiębiorstwach              73

Rozdział 3. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
3.1. Istota i obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw         79
3.2. Interesariusze a CSR         89
3.3. Raportowanie zgodnie wytycznymi GRI (Global Reporting Initiative)            92
3.4. Raportowanie za pomocą wskaźników             95

Rozdział 4. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie
4.1. Pojęcie i rodzaje wiedzy   101
4.2. Pomiar wiedzy i zarządzania wiedzą                 112
4.3. Proces zarządzania wiedzą                115
4.3.1. Zarządzanie wiedzą – pojęcie i charakterystyka            115
4.3.2. Strategie zarządzania wiedzą          125
4.3.3. Narzędzia zarządzania wiedzą        131
4.3.4. Modele zarządzania wiedzą            132
4.4. Przedsiębiorstwa oparte na wiedzy   134
4.5. Pracownicy wiedzy           141

Rozdział 5. Zarządzanie kreatywnością w przedsiębiorstwie
5.1. Pojęcie i rodzaje kreatywności         145
5.2. Kreatywne przedsiębiorstwo             149
5.3. Osoba kreatywna, kreatywny pracownik, klasa kreatywna              157
5.4. Specyfika zarządzania kreatywnością               162
5.4.1. Etapy procesy kreatywnego          164
5.4.2. Metody i techniki pobudzające kreatywność                 165
5.5. Przedsiębiorstwa sektora kreatywnego             168

Rozdział 6. Zarządzanie innowacjami
6.1. Pojęcie i rodzaje innowacji               175
6.2. Specyfika zarządzania innowacjami 180
6.3. Etapy zarządzania innowacjami       185
6.4. Strategie innowacji           192
6.5. Zarządzanie innowacjami – dobre praktyki      199

Rozdział 7. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
7.1. Pojęcie i rodzaje projektów              205
7.2. Specyfika zarządzania projektami    211
7.3. Etapy zarządzania projektami          216
7.4. Strategiczne zarządzanie projektem                 224
7.5. Zarządzanie projektami – dobre praktyki        228

Spis tabel              233
Spis rysunków      235
Spis wykresów

Cena:    48.00   38.40zł


Zarządzanie przedsiębiorstwemKsiążka informatyczna: Zarządzanie przedsiębiorstwem
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.