księgarnia informatyczna aton.pl

Zarządzanie i informatyka

Wydawnictwo PLACET

Cena:    69.00   56.58zł

Zarządzanie i informatyka


Autor: Jerzy Kisielnicki

ISBN: 978-83-7488-184-5

Ilość stron: 480

Data wydania: 09/2014

Format: 16.5x24.0cm

Wydawnictwo: PLACET


W książce uzasadniam hipotezę o stałym procesie integracji poszczególnych elementów zarządzania i informatyki. Właśnie we współczesnych systemach zarządzania, nasyconych informatyką, realizuje się podstawowa definicja Mihajla D. Mesarowica, że system to zbiór elementów i relacji zachodzących między nimi. Logika prezentacji jest następująca. Całość materiału podzielono na pięć, wzajemnie się przenikających, części tematycznych.

Można to też przedstawić graficznie w postaci pięciu okręgów, których rdzeniem jest część pierwsza, poświęcona problematyce zarządzania wspieranego informatyką, w tym zagadnieniom informacji i wiedzy w szerokim kontekście. Właśnie te dwa elementy są podstawą współczesnego zarządzania, które spowodowały rewolucyjne zmiany w metodach tworzenia wartości organizacji i tworzenia kapitału intelektualnego. Następna część, to prezentacja problematyki zastosowań.

W pierwszym rozdziale tej części analizowane są różnorodne sposoby gromadzenia zasobów informacji i wiedzy, aby w następnych rozdziałach przejść do charakterystyki podstawowych systemów informacyjnych. Rozdział trzeci to kontynuacja „kręgu” zastosowań, ale tu pod kątem e-zarządzania. Jest to w pewnym sensie „nakładka” na część poprzednią i bardzo silnie z nią związana.

W tej części książki można wydzielić dwie warstwy. Pierwsza to wirtualizacja, jako sprawczyni pojawienia się organizacji nowego typu, czyli organizacji wirtualnych. Druga, to prezentacja wytypowanych działań i analiza współczesnych systemów zarządzania – tworzenie, wdrażanie i doskonaleni zastosowań e-zarządzania.

Przedstawiono problemy: e-administracji, e-banku, e-handlu, e-logistyki i e-nauczania. Informatyka działa w otoczeniu i jest to najbardziej zewnętrzny krąg. Poświęcono mu dwie końcowe części książki. W tej zewnętrznej części, ze względu na tematykę, analizowano problemy związane z projektowaniem współczesnych systemów informacyjnych w technologii ICT, a także problemy budowy społeczeństwa informacyjnego oraz ekonomiczny i prawny kontekst zastosowania w zarządzaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Analizie poddano nie tylko elementy pozytywne, ale też negatywne, w tym cyberterroryzm, jako nowe zagrożenie i nowy typ przestępstw. Ostatni rozdział książki to prezentacja wybranych problemów technologii przetwarzania w chmurze.

Spis treści:

Część I: Zarządzanie wspierane informatyką     11

Rozdział 1. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w zarządzaniu    13

Rozdział 2. Zarządzanie informacją i wiedzą     21
2.1. O informacji i wiedzy w zarządzaniu organizacją     21
2.2. Informacje dla zarządzania (informacja zarządcza)     23
2.3. Wiedza i jej rola w zarządzaniu     28
2.4. Kapitał intelektualny i jego tworzenie     33

Rozdział 3. Infrastruktura zarządzania     37
3.1. Informatyczna Infrastruktura Zarządzania (IIZ) jako element Systemu Informacyjnego Zarządzania (SIZ)     37
3.2. Informatyka w zarządzaniu i jej powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi     41
3.3. System zarządzania – system informacyjny – system informatyczny     46

Rozdział 4. System informacyjny organizacji     51
4.1. Budowa i zadania systemu informacyjnego zarządzania     51
4.2. System informacyjny dla zarządzania wiedzą – czyli jak wykorzystać posiadany kapitał intelektualny, jak absorbować i generować wiedzę w systemie informacyjnym     62
4.3. Jakość systemu informacyjnego – audyt systemu     69
4.4. Generacje systemów informacyjnych zarządzania     74

Część II Zastosowania     83

Rozdział 5. Zasoby informacyjne   85
5.1. O zasobach informacyjnych     85
5.2. Baza danych oraz baza baz czyli hurtownia danych     86
5.3. Baza modeli i procedur     106
5.4. Baza wiedzy     109
5.5. Baza tekstowa   112
5.6. Baza multimedialna     113

Rozdział 6. Zarządzanie zasobami informacyjnymi     115
6.1. Systemy komunikacji z zasobami informacyjnymi      115
6.2. Ochrona zasobów informacyjnych      118

Rozdział 7. Charakterystyka podstawowych systemów informacyjnych wspierających procesy zarządzania     125
7.1. Wspomaganie zarządzania – wybór systemu informacyjnego      125
7.2. Systemy transakcyjne czyli systemy informacyjne I generacji      128
7.3. Systemy wyszukiwania informacji i informowania kierownictwa – systemy informacyjne II generacji      130
7.4. Systemy doradcze, czyli systemy informacyjne III generacji      135
7.5. Zintegrowane systemy informacyjne      157

Część III E-zarządzanie      165

Rozdział 8. E-zarządzanie – pojęcie i elementy      167
8.1. E-zarządzanie – pojęcia, modele, zadania      167
8.2. E-zarządzanie w elektronicznej gospodarce   172
8.3. Sieć komputerowa jako infrastruktura e-zarządzania     181

Rozdział 9. Wirtualizacja i jej elementy     197
9.1. Wirtualizacja i wirtualne organizacje     197
9.2. Technologie wirtualne – TW     214
9.3. Efekty i bariery zastosowania wirtualizacji     222

Rozdział 10. O niektórych zastosowaniach procedur e-zarządzania w gospodarce     227
10.1. E-administracja (E-Government)     227
10.2. Handel elektroniczny     233
10.3. Bankowość elektroniczna     242
10.4. E-logistyka      249
10.5. E-nauczanie     255

Część IV Zarządzanie projektami     267

Rozdział 11. Projekt     269
11.1. Podejście projektowe w zarządzaniu     269
11.2. Organizacja procesu projektowania – systemy komunikacji stosowane w zespołach projektowych     278

Rozdział 12. Analiza organizacji    289
12.1. Miejsce analizy w cyklu życia systemu     289
12.2. Procedura i modele analizy – podstawy     291
12.3. Identyfikacja użytkowników i stawianych przez nich celów     298
12.4.Wybrane modele analizy organizacji     306

Rozdział 13. Projektowanie systemu informacyjnego zarządzania     327
13.1. O rozwiązaniach metodycznych     327
13.2. Metodyki projektowania systemów informacyjnych     336
13.3. Jakość projektu i procedur realizujących     343
13.4. Doskonalenie projektu (kaizen, reengineering i X-engineering)     356
13.5. Strategia realizacji projektu     365

Rozdział 14. Wdrażanie systemów informacyjnych     375
14.1. Miejsce wdrażania w cyklu życia systemu   375
14.2. Procedura wdrażania     376
14.3. Zarządzanie procesem wdrażania     381
14.4. Czynniki wpływające na efektywność wdrażania systemu     387

Część V. Społeczny, ekonomiczny i prawny kontekst zastosowań ICT     391

Rozdział 15. Społeczny kontekst zastosowań ICT     393
15.1. Społeczeństwo informacyjne     393
15.2. Kontekst etyczny i społeczna odpowiedzialność      405
15.3. Narzędzia informatyczne komunikacji ze społeczeństwem      412
15.4. Zagrożenie w budowie społeczeństwa informacyjnego – cyberterroryzm      420

Rozdział 16. Ekonomiczny kontekst zastosowań ICT      427
16.1 O ekonomicznej ocenie, czyli efekty i bariery zastosowań ICT      427
16.2. Proces decyzyjny wyboru wariantu realizacji ICT      434
16.3. Ocena efektywności ekonomicznej zastosowań informatyki      438
16.4. Systemowa ocena efektywności ekonomicznej zastosowań ICT     442

Rozdział 17. Prawny kontekst zastosowań technologii informacyjnej     455

Rozdział 18. Postęp w technologii i zagrożenie kulturowe, czyli przetwarzanie w chmurze

Cena:    69.00   56.58zł


Zarządzanie i informatykaKsiążka informatyczna: Zarządzanie i informatyka
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.