księgarnia informatyczna aton.pl

Wszystko o XML Schema

Wydawnictwo WNT

Cena:    72.45zł

Wszystko o XML Schema

Autor: Priscilla Walmsley

ISBN: 978-83-204-3289-3

Ilość stron: 518

Data wydania: 12/2007

Aby firmy mogły w pełni wykorzystać język XML, potrzebne są im wspólne słowniki, na podstawie których będą mogły opracowywać swoje dokumenty i skrypty. Język XML Schema umożliwia tworzenie takich słowników, a książka Wszystko o XML Schema to wiarygodny przewodnik po tym standardzie.

Priscilla Walmsley, autorka książki "Wszystko o XML Schema" i członek grupy roboczej W3C, która stworzyła XML Schema, opisuje ten język w sposób profesjonalny i zrozumiały. Przedstawia praktyczne techniki tworzenia schematów wspierających zastosowania typu B2B, usługi sieciowe czy przetwarzanie treści. Omawia między innymi:

• XML Schema jako standard rygorystycznego i dokładnego modelowania struktury, zawartości i typów danych dokumentów XML;

• pracę ze schematem: budowę schematu, sprawdzanie poprawności dokumentu, dokumentowanie schematu, przestrzenie nazw i inne;

• komponenty XML Schema: elementy, atrybuty i typy;

• techniki zaawansowane: wyprowadzanie typów, grupy, grupy zamienne, kontrolę identyczności, przedefiniowanie;

• tematy przeznaczone dla doświadczonych twórców definicji DTD, a dotyczące tłumaczenia tych definicji na język XML Schema.

Udziela szczegółowych wskazówek, jak efektywnie projektować schematy. Porusza problemy związane z nazewnictwem, strukturą dokumentów i rozszerzalnością schematów.

Książka ta jest znakomitym źródłem wiedzy o XML Schema. Mamy nadzieję, że przyda się programistom i projektantom.

Rozdziały:

Rozdział 1. Wprowadzenie do schematów

Rozdział 2. Rzut oka na język XML Schema

Rozdział 3. Przestrzenie nazw

Rozdział 4. Budowa schematu

Rozdział 5. Egzemplarze i schematy

Rozdział 6. Dokumentowanie i rozszerzanie schematów

Rozdział 7. Deklaracje elementów

Rozdział 8. Deklaracje atrybutów

Rozdział 9. Typy proste

Rozdział 10. Wyrażenia regularne

Rozdział 11. Unie i listy

Rozdział 12. Wbudowane typy proste

Rozdział 13. Typy złożone

Rozdział 14. Tworzenie pochodnych typów złożonych

Rozdział 15. Grupy do wielokrotnego użytku

Rozdział 16. Grupy zamienne

Rozdział 17. Ograniczenia integralności

Rozdział 18. Przdefiniowywanie komponentów schematów

Rozdział 19. Wskazówki dla twórców definicji w języku DTD

Rozdział 20. Nazewnictwo

Rozdział 21. Rozszerzanie i wielokrotne używanie schematów

Dodatki:

Dodatek A. Słowa kluczowe języka XSDL

Dodatek B. Wbudowane typy proste

Cena:    72.45zł


Wszystko o XML SchemaKsiążka informatyczna: Wszystko o XML Schema
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.