księgarnia informatyczna aton.pl

Współczesna analiza strategii

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Cena:    79.00   67.15zł

Współczesna analiza strategii


Autor: Robert M. Grant

ISBN: 978-83-264-1191-5

Ilość stron: 656

Data wydania: 05/2011

Format: 16.5x24.0cm

Wydawnictwo: Wolters Kluwer


Autor - światowy autorytet w dziedzinie zarządzania strategicznego - kompleksowo i bardzo przejrzyście opisuje:
• najważniejsze narzędzia analizy strategicznej
• główne źródła przewagi konkurencyjnej, w tym zasoby i umiejętności przedsiębiorstwa
• współczesne koncepcje strategii biznesu w kontekście wybranych cech sektorów
• główne wymiary strategii korporacyjnej (rozwoju przedsiębiorstwa]
• społeczną odpowiedzialność biznesu wobec presji maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy.

Autor książki kładzie nacisk na praktyczną realizację strategii, godząc efekt skali z elastycznością, innowacyjność z efektywnością i globalizację z potrzebami lokalnymi. Osiągnięcie sukcesu wymaga bowiem dogłębnego zbadania konkurencji, potrzeb klientów oraz mocnych i słabych stron firmy.

W świetle ostatniego kryzysu finansowego szczególnie ważna jest umiejętność doboru i realizacji strategii konkurowania i rozwoju w dynamicznym, nieprzewidywalnym otoczeniu biznesu.

Rozdziały:

CZĘŚĆ I. WSTĘP

Rozdział 1. Koncepcja strategii
Wstęp i cele
Rola strategii w sukcesie
Główne ramy analizy strategicznej
Krótka historia strategii biznesowej
Zarządzanie strategiczne obecnie
Rola analizy w formułowaniu strategii
Podsumowanie
Pytania do samodzielnej pracy

CZĘŚĆ II. NARZĘDZIA ANALIZY STRATEGII

Rozdział 2. Cele, wartości i efekty działalności
Wstęp i cele
Strategia jako poszukiwanie wartości
Strategia i opcje realne
Praktyczne zastosowanie analizy wskaźnikowej
Nie tylko zysk: wartości i odpowiedzialność społeczna
Podsumowanie
Pytania do samodzielnej pracy

Rozdział 3. Analiza sektora: podstawy
Wstęp i cele
Od analizy otoczenia do analizy sektora
Determinanty zysku w sektorze: popyt i konkurencja
Analiza atrakcyjności sektora
Zastosowanie analizy sektora
Definiowanie sektorów: gdzie nakreślić granice?
Od atrakcyjności sektora do przewagi konkurencyjnej: identyfikowanie kluczowych czynników sukcesu 116
Podsumowanie
Pytania do samodzielnej nauki

Rozdział 4. Dalsze zagadnienia analizy sektora i konkurencji
Wstęp i cele
Rozwinięcie modelu pięciu sił
Wkład teorii gier
Analiza konkurencji
Analiza segmentacyjna
Grupy strategiczne
Podsumowanie
Pytania do samodzielnej nauki

Rozdział 5. Analiza zasobów i umiejętności
Wstęp i cele
Rola zasobów i umiejętności w formułowaniu strategii
Zasoby firmy
Umiejętności organizacyjne
Ocena zasobów i umiejętności
Zastosowanie analizy zasobów i umiejętności: praktyczny przewodnik
Podsumowanie
Pytania do samodzielnej nauki

Rozdział 6. Rozwijanie zasobów i umiejętności
Wstęp i cele
Rozwijanie zasobów
Rozwój umiejętności wyzwaniem dla firmy
Podejścia do rozwoju umiejętności
Zarządzanie wiedzą i podejście oparte na wiedzy
Projektowanie systemów zarządzania wiedzą
Podsumowanie
Pytania do samodzielnej nauki

Rozdział 7. Struktura organizacyjna i systemy zarządzania: podstawy realizacji strategii
Wstęp i cele
Ewolucja korporacji
Problem organizacyjny: pogodzenie specjalizacji z koordynacją i kooperacją.
Hierarchia w projektowaniu organizacji
Zastosowanie zasad projektowania organizacji
Organizowanie na podstawie wymaganego stopnia koordynacji
Alternatywne formy strukturalne
Systemy zarządzania wspomagające koordynację i kontrolę
Podsumowanie
Pytania do samodzielnej nauki

CZĘŚĆ III. ANALIZA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Rozdział 8. Cechy i źródła przewagi konkurencyjnej
Wstęp i cele
Powstawanie przewagi konkurencyjnej
Utrzymanie przewagi konkurencyjnej
Przewaga rynkowa w różnych otoczeniach rynkowych
Rodzaje przewagi konkurencyjnej: kosztowa i oparta na zróżnicowaniu
Podsumowanie
Pytania do samodzielnej nauki

Rozdział 9. Przewaga kosztowa
Wstęp i cele
Strategia i przewaga kosztowa
Źródła przewagi konkurencyjnej
Zastosowanie łańcucha wartości do analizy kosztów
Podsumowanie
Pytania do samodzielnej nauki

Rozdział 10. Przewaga oparta na zróżnicowaniu
Wstęp i cele
Natura zróżnicowania i przewagi opartej na zróżnicowaniu
Analiza zróżnicowania: strona popytu
Analiza zróżnicowania: strona podaży
Łańcuch wartości w analizie zróżnicowania
Podsumowanie
Pytania do samodzielnej nauki

CZĘŚĆ IV. STRATEGIE BIZNESOWE W KONTEKŚCIE RÓŻNYCH SEKTORÓW

Rozdział 11. Ewolucja sektora i zmiana strategiczna
Wstęp i cele
Cykl życia sektora
Struktura, konkurencja i czynniki sukcesu w cyklu życia
Dostosowanie i zmiana organizacyjna
Podsumowanie
Pytania do samodzielnej nauki

Rozdział 12. Sektory technologiczne i zarządzanie innowacjami
Wstęp i cele
Przewaga konkurencyjna w sektorach opartych na technologii
Strategie wykorzystania innowacji: jak i kiedy wejść
Rywalizacja o standardy
Wdrażanie strategii technologicznych: tworzenie warunków dla innowacji.
Podsumowanie
Pytania do samodzielnej nauki

Rozdział 13. Przewaga konkurencyjna w sektorach dojrzałych
Wstęp i cele
Przewaga konkurencyjna w sektorach dojrzałych
Realizacja strategii w sektorach dojrzałych: struktura, systemy i styl
Strategie dla sektorów schyłkowych
Podsumowanie
Pytania do samodzielnej nauki

CZĘŚĆ V. STRATEGIA KORPORACYJNA

Rozdział 14. Integracja pionowa i zakres działalności firmy
Wstęp i cele
Koszty transakcyjne i zakres działalności firmy
Koszty i korzyści płynące z integracji pionowej
Projektowanie relacji pionowych
Podsumowanie
Pytania do samodzielnej nauki

Rozdział 15. Strategie globalne i korporacja wielonarodowa
Wstęp i cele
Implikacje międzynarodowej konkurencji dla analizy sektora
Analiza przewagi konkurencyjnej w kontekście międzynarodowym
Zastosowanie modelu: międzynarodowa lokalizacja produkcji
Zastosowanie modelu: strategie wejścia na rynki zagraniczne
Strategie wielonarodowe: integracja globalna a zróżnicowanie narodowe
Strategia i organizacja w wielonarodowej korporacji
Podsumowanie
Pytania do samodzielnej nauki

Rozdział 16. Strategia dywersyfikacji
Wstęp i cele
Zmieniające się trendy w dywersyfikacji
Motywy dywersyfikacji
Przewaga konkurencyjna oparta na dywersyfikacji
Dywersyfikacja a efektywność
Podsumowanie
Pytania do samodzielnej nauki
Aneks: czy dywersyfikacja prowadzi do władzy rynkowej?

Rozdział 17. Wdrażanie strategii korporacyjnej: zarządzanie korporacją wielobranżową
Wstęp i cele
Ład korporacyjny i struktura korporacji wielobranżowej
Rola kierownictwa korporacji
Zarządzanie portfelem korporacyjnym
Zarządzanie pojedynczymi spółkami
Zarządzanie powiązaniami między spółkami korporacji
Zarządzanie zmianą w korporacji wielobranżowej
Strategia zewnętrzna: fuzje i przejęcia
Podsumowanie
Pytania do samodzielnej nauki

18. Aktualne trendy w zarządzaniu strategicznym
Wstęp
Nowe otoczenie zewnętrzne biznesu
Zarządzanie w warunkach kryzysu ekonomicznego
Nowe kierunki w myśleniu o strategii
Przeprojektowanie organizacji
Nowe style kierowania

Cena:    79.00   67.15zł


Współczesna analiza strategiiKsiążka informatyczna: Współczesna analiza strategii
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.