księgarnia informatyczna aton.pl

Windows XP komendy i polecenia Praktyczne przykłady

Wydawnictwo HELION

Cena:    39.00   27.69zł

Windows XP komendy i polecenia Praktyczne przykłady

Autor: Piotr Czarny

ISBN: 83-246-0478-2

Ilość stron: 320

Data wydania: 07/2006

Współczesne systemy operacyjne przyzwyczaiły użytkowników do ikon, okien i rozwijanych menu, za pomocą których można wykonać prawie każdą operację. Nadal jednak istnieje możliwość pracy w trybie tekstowym. Dlaczego? Odpowiednio wykorzystane polecenia trybu tekstowego pozwalają zautomatyzować wiele czynności. Czasami również -- na przykład w wypadku awarii systemu i ataku wirusa -- użycie konsoli i ręczne wpisanie poleceń jest po prostu jedynym rozwiązaniem.

Dzięki książce "Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady" poznasz zasady stosowania poleceń tekstowych w codziennej pracy z systemem Windows XP. Nauczysz się wykorzystywać je do wykonywania operacji na plikach i katalogach, zarządzania zadaniami i procesami systemowymi oraz do odzyskiwania danych. Dowiesz się, w jaki sposób konfigurować i testować połączenia sieciowe, montować nowe woluminy i dzielić dysk na partycje.

Wykorzystaj konsolę tekstową do pracy z systemem operacyjnym. Przekonaj się, że Windows XP to nie tylko interfejs graficzny.

Rozdziały:

Rozdział 1. System operacyjny - FAQ (11)

 • 1.1. Co oznaczają skróty DOS i MS-DOS? (11)
 • 1.2. Co oznacza skrót XP? (11)
 • 1.3. Z jakich elementów składa się system komputerowy? (12)
 • 1.4. Co to jest system operacyjny? (13)
 • 1.5. Na czym polega przetwarzanie wsadowe? (13)
 • 1.6. Co to jest program wsadowy? (14)
 • 1.7. Co to jest spooling? (14)
 • 1.8. Na czym polega praca z podziałem czasu? (14)
 • 1.9. Co to jest swapping? (15)
 • 1.10. Kiedy komputery mogą komunikować się ze sobą? (15)
 • 1.11. Co to jest protokół sieciowy? (15)
 • 1.12. Jakie protokoły sieciowe są zainstalowane w komputerze? (16)

Rozdział 2. Tryb tekstowy (17)

 • 2.1. Jak pracować w trybie konsoli? (17)
 • 2.2. Jak pracować z programami wsadowymi? (19)
 • 2.3. MS-DOS i Windows XP (25)
 • 2.4. Co można uzyskać, włączając rozszerzenia poleceń? (28)

Rozdział 3. Operacje na katalogach (35)

 • 3.1. Jak zakładać katalogi? (35)
 • 3.2. Jak zmieniać nazwy katalogów? (41)
 • 3.3. Jak usuwać katalogi? (43)
 • 3.4. Jak dołączać katalogi? (46)
 • 3.5. Jak zmieniać katalogi? (47)
 • 3.6. Jak wyświetlać graficzną strukturę katalogów? (49)
 • 3.7. Jak kopiować drzewo katalogów? (51)

Rozdział 4. Operacje na plikach (57)

 • 4.1. Jak wyświetlać zawartość pliku tekstowego? (57)
 • 4.2. Jak wyszukiwać ciągi znaków? (58)
 • 4.3. Jak sortować wiersze w pliku? (63)
 • 4.4. Jak drukować pliki tekstowe? (65)
 • 4.5. Jak przenosić pliki? (66)
 • 4.6. Jak usuwać pliki? (66)
 • 4.7. Jak wyświetlić listę plików i katalogów? (69)
 • 4.8. Jak zmieniać rozszerzenia nazw plików? (72)
 • 4.9. Jak zmieniać atrybuty plików? (73)
 • 4.10. Jak ustawiać listę kontroli dostępu do plików? (74)
 • 4.11. Jak porównywać pliki? (76)
 • 4.12. Jak kopiować pliki? (79)
 • 4.13. Jak zmieniać nazwy plików? (81)
 • 4.14. Jak zamieniać pliki? (82)
 • 4.15. Jak porównywać zawartość dyskietek? (83)
 • 4.16. Jak kopiować zawartości dyskietek? (84)
 • 4.17. Jak konwertować pliki wykonywalne na binarne? (85)
 • 4.18. Jak rozpakowywać pliki instalacyjne? (86)

Rozdział 5. Edycja plików (87)

 • 5.1. Jak działa edytor tekstowy? (87)
 • 5.2. Jak działa edytor liniowy? (92)
 • 5.3. Jak wstawiać komentarze? (93)

Rozdział 6. Zarządzanie zadaniami (95)

 • 6.1. Jak uruchamiać polecenia w określonym czasie? (95)
 • 6.2. Jak konfigurować wyzwalacze zdarzeń? (103)
 • 6.3. Jak wywoływać programy wsadowe? (107)
 • 6.4. Jak wstrzymywać programy wsadowe? (110)
 • 6.5. Jak wyłączać przerywanie wykonywania zadań? (111)
 • 6.6. Jak wyświetlać nowe okno? (112)
 • 6.7. Jak zmienić tytuł okna wiersza poleceń? (113)
 • 6.8. Jak wyczyścić okno wiersza poleceń? (114)
 • 6.9. Jak testować i edytować narzędzia? (115)
 • 6.10. Jak wykonywać zadania w pętli? (115)
 • 6.11. Jak przejść do instrukcji oznaczonej etykietą? (118)
 • 6.12. Jak napisać instrukcję warunkową? (120)
 • 6.13. Jak sterować wyświetlaniem informacji na ekranie? (124)
 • 6.14. Jak zachować bieżący katalog dla polecenia POPD? (125)
 • 6.15. Jak przejść do katalogu zachowanego przez polecenie PUSHD? (126)
 • 6.16. Jak definiować zmienne środowiskowe dla plików wsadowych? (126)
 • 6.17. Jak definiować parametry wykonywania programów? (128)
 • 6.18. Jak ładować program powyżej pierwszych 64 kB? (129)
 • 6.19. Jak zmienić położenie parametrów w pliku wsadowym? (129)
 • 6.20. Co to jest host skryptów systemu Windows? (131)
 • 6.21. Jak kończyć pracę skryptów wsadowych? (132)
 • 6.22. Jak wylogowywać się? (133)
 • 6.23. Jak wyszukiwać i odłączać otwarte pliki? (134)
 • 6.24. Jak zamknąć system? (138)

Rozdział 7. Środowisko (139)

 • 7.1. Jak odczytać wersję systemu operacyjnego? (139)
 • 7.2. Jak zdefiniować tekst zgłoszenia trybu konsoli? (141)
 • 7.3. Jak ustawić ścieżkę wyszukiwania dla plików wykonywalnych? (142)
 • 7.4. Jak ustawiać kolor tła i napisów konsoli? (143)
 • 7.5. Jak ustawić stronę kodową? (145)
 • 7.6. Jak ładować informacje specyficzne dla kraju? (145)
 • 7.7. Jak dostosować klawiaturę do wymagań języka? (146)
 • 7.8. Jak ustawić datę i czas systemu operacyjnego? (147)
 • 7.9. Jakie są dodatkowe funkcje wiersza poleceń? (148)
 • 7.10. Jak wyświetlać komunikaty ekranowe? (151)
 • 7.11. Jak wprowadzić zmiany środowiska przez plik wsadowy? (153)
 • 7.12. Jak przyspieszać operacje dyskowe? (153)
 • 7.13. Jak drukować grafikę? (154)
 • 7.14. Jak drukować znaki w trybie graficznym? (155)
 • 7.15. Jak uzyskiwać informacje o poleceniach systemu Windows XP? (156)
 • 7.16. Jak odczytać zajętość pamięci RAM? (156)
 • 7.17. Jak konfigurować urządzenia systemowe? (157)
 • 7.18. Jak definiować zmienne środowiskowe? (161)
 • 7.19. Jak współdzielić zasoby? (165)
 • 7.20. Jak włączyć dysk wirtualny? (165)
 • 7.21. Jak ustawić parametry ładowania systemu? (166)
 • 7.22. Jak wyświetlić listę sterowników urządzeń? (168)
 • 7.23. Jak edytować informacje o zdarzeniach? (169)
 • 7.24. Jak odświeżać zasady grup? (169)
 • 7.25. Jak zarządzać dziennikami zdarzeń? (170)
 • 7.26. Jak wyświetlić informacje o uruchomionych procesach? (172)
 • 7.27. Jak zamykać procesy? (173)
 • 7.28. Zestaw zasad Rop (174)
 • 7.29. Ochrona plików systemu Windows (175)
 • 7.30. Przywracanie ustawień początkowych (175)
 • 7.31. Uruchamianie poleceń (176)

Rozdział 8. System plików (179)

 • 8.1. Jak wykonywać kopie zapasowe? (179)
 • 8.2. Jak partycjonować dysk? (180)
 • 8.3. Jak formatować nośniki? (195)
 • 8.4. Jak montować woluminy? (197)
 • 8.5. Jak odczytać dane woluminu? (198)
 • 8.6. Jak ustawić etykietę woluminu lub dysku? (198)
 • 8.7. Jak kontrolować poprawności zapisywania plików na dysku? (199)
 • 8.8. Jak defragmentować woluminy? (199)
 • 8.9. Jak testować i naprawiać nośniki? (200)
 • 8.10. Jak odzyskiwać dane z uszkodzonego dysku? (202)
 • 8.11. Jak kompresować dane na partycjach NTFS? (202)
 • 8.12. Jak konwertować system FAT na NTFS? (204)
 • 8.13. Jak szyfrować dane na partycjach NTFS? (205)
 • 8.14. Jak mierzyć wydajności dysków? (206)
 • 8.15. Zarządzanie przydziałami dysku z wiersza polecenia (207)

Rozdział 9. Praca w sieci (221)

 • 9.1. Jak odczytać adres MAC karty sieciowej? (221)
 • 9.2. Jak skonfigurować kartę sieciową? (223)
 • 9.3. Jak ustawić parametry połączenia sieciowego? (226)
 • 9.4. Jak testować połączenie sieciowe? (251)
 • 9.5. Jak odczytać statystykę połączenia TCP/IP? (252)
 • 9.6. Jak wysyłać komunikaty do użytkowników? (254)
 • 9.7. Jak pracować z terminalem? (255)
 • 9.8. Jak przesyłać pliki? (256)
 • 9.9. Jak można wyświetlić tabelę translacji adresów IP? (258)
 • 9.10. Jak monitorować połączenia zarejestrowane przez Menedżera wywołań ATM? (259)
 • 9.11. Wyświetlanie stanu kolejki wydruku (260)
 • 9.12. Line Printer Daemon (261)
 • 9.13. Statystyki protokołu i bieżące połączenia TCP/IP (262)
 • 9.14. Modyfikowanie konfiguracji sieciowej uruchomionego komputera (263)
 • 9.15. Polecenia netsh dotyczące zakresów serwera DHCP (281)
 • 9.16. Netsh - zastosowania praktyczne (289)

Dodatek A Parametry wsadowe, zmienne i filtry (293)

 • A.1. Parametry wsadowe (293)
 • A.2. Modyfikatory (295)
 • A.3. Stosowanie wielu poleceń i symboli przetwarzania warunkowego (296)
 • A.4. Systemowe i lokalne zmienne środowiskowe (297)
 • A.5. Ustawianie zmiennych środowiskowych (300)
 • A.6. Podstawianie wartości zmiennych środowiskowych (300)
 • A.7. Filtry (301)
 • A.8. Polecenie find (303)
 • A.9. Polecenie sort (304)
Cena:    39.00   27.69zł


Windows XP komendy i polecenia Praktyczne przykładyKsiążka informatyczna: Windows XP komendy i polecenia Praktyczne przykłady
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.