księgarnia informatyczna aton.pl

Wdrażanie innowacji technologicznych

Wydawnictwo Difin

Cena:    45.00   38.25zł

Wdrażanie innowacji technologicznych


Autor: Marek Brzeziński

ISBN: 978-83-7930-853-8

Ilość stron: 213

Data wydania: 08/2015

Oprawa: Miękka

Format: 16.5x24.5cm

Wydawnictwo: Difin


Publikacja jest podręcznikiem do nauki przedmiotu zarządzanie innowacjami i wielu specjalistycznych programów na kierunkach: zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz logistyka.

Zawiera kompleksową wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, wiążącą problematykę organizacji i zarządzania z aspektami technicznymi, ekonomicznymi i społecznymi w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz sieci innowacji.

Książka podzielona jest na trzy części, w których zaprezentowano tematykę w zakresie:
• charakterystyki działalności innowacyjno-wdrożeniowej,
• organizacji przygotowania działalności innowacyjno-wdrożeniowej,
• zarządzania działalnością innowacyjno-wdrożeniową,

z właściwymi instrumentami pobudzającymi i doskonalącymi działalność tego typu.

Zawarta w publikacji wiedza jest również przydatna dla praktyków przemysłowych, tj. ekspertów firm doradczych i projektowych oraz kadry menedżerskiej.

Spis treści:

CZĘŚĆ I. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ I WDROŻENIOWEJ

Rozdział 1. Działalność innowacyjna
1.1. Proces innowacyjny i powiązania w działalności innowacyjnej
1.2. Od kreatywności do innowacji
1.3. Procesy i subprocesy kreatywności i innowacji
1.4. Wdrażanie innowacji jako pomost między teorią a praktyką działalności innowacyjnej

Rozdział 2. Działalność wdrożeniowa
2.1. Przedsiębiorstwo i systemy produkcyjne jako podstawowe ogniwa działalności wdrożeniowej
2.2. Działalność wdrożeniowa jako proces i podprocesy oraz ich uwarunkowania organizacyjne

Rozdział 3. Diagnozowanie działalności innowacyjno-wdrożeniowej
3.1. Badanie innowacyjności w systemach przemysłowych i w regionach
3.1.1. Założenia i opis metody badawczej
3.1.2. Wyniki i wnioski badawcze
3.2. Badanie wdrażania nowej produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych
3.2.1. Założenia i opis metody badawczej
3.2.2. Wyniki i wnioski badawczej

CZĘŚĆ II. ORGANIZACJA PRZYGOTOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNO-WDROŻENIOWEJ

Rozdział 4. Podstawy organizacji przygotowania działalności innowacyjno-wdrożeniowej
4.1. Metodyczne przygotowanie działalności innowacyjno-wdrożeniowej
4.2. Organizacja przygotowania prac badawczo-rozwojowych
4.3. Organizacja przygotowania prac wdrożeniowych

Rozdział 5. Organizacja pracy zespołowej w działalności innowacyjno-wdrożeniowej
5.1. Architektura zespołowej działalności innowacyjno-wdrożeniowej według idei organizacji kreatywnej
5.2. Zespoły i tylko zespoły

Rozdział 6. Projektowanie wdrożenia i rozruchu produkcji innowacji
6.1. Metodyka projektowania organizacji wdrażania i rozruchu nowej produkcji
6.2. Organizacyjne aspekty wdrażania nowej produkcji
6.2.1. Warunki i strategie wdrożeniowe
6.2.2. Problemy projektowania i wdrażania rozruchu produkcji w bieżącej eksploatacji komórek produkcyjnych

CZĘŚĆ III. ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ INNOWACYJNO-WDROŻENIOWĄ

Rozdział 7. Podstawy zarządzania działalnością innowacyjno-wdrożeniową
7.1. Koordynacja łańcucha tworzenia i wdrażania innowacji
7.2. Twórcze zarządzanie działalnością innowacyjno-wdrożeniową
7.2.1. Organizacja kreatywna jako fundament zarządzania działalnością innowacyjno-wdrożeniową
7.2.2. Zarządzanie działalnością innowacyjno-wdrożeniową jako rozwinięcie kreatywnego kierowania zespołami
7.3. Integracja zarządzania innowacjami w organizacjach przyszłości

Rozdział 8. Zarządzanie siecią działalności innowacyjno-wdrożeniowej
8.1. Sieciowy proces tworzenia i wdrażania innowacji
8.2. Integracja przedmiotowo-podmiotowa w sieci innowacyjno-wdrożeniowej
8.3. Kierowanie kapitałem ludzkim w sieci działalności innowacyjno-wdrożeniowej

Rozdział 9. Stabilizowanie zmian innowacyjnych
9.1. Cykl życia zmiany
9.2. Psychospołeczny obraz organizacji – istotny wymiar zmian
9.3. Ugruntowywanie zmian

Cena:    45.00   38.25zł


Wdrażanie innowacji technologicznychKsiążka informatyczna: Wdrażanie innowacji technologicznych
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.