księgarnia informatyczna aton.pl

Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistów

Wydawnictwo APN Promise

Cena:    69.30zł

Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistów


Autor: Sur Abhishek
ISBN: 978-83-7541-131-7
Ilość stron: 350
Data wydania: 09/2013
Oprawa: Miękka
Format: 16.5x23.7cm
Wydawnictwo: APN Promise


Praca z zestawem różnych pojawiających się nowych technologii jest sporym wyzwaniem. Zadaniem pakietu Visual Studio 2012 jest umożliwianie użytkownikom programowania i obsługi aplikacji klienckich i biznesowych. Platforma .NET 4.5 zapewnia programistom szerokie możliwości pracy nad wszelkimi for­mami aplikacji i usług, od klienckich poprzez mobilne aż do internetowych, pomagając w szybkim dostarczeniu ich na rynek.

Visual Studio 2012 i .NET 4.5: Poradnik dla zaawansowanych programistów jest praktycznym przewodnikiem pokazującym krok po kroku, jak pracować z nowymi technologiami w środowisku .NET. Zapewnia dogłębną analizę i eksperckie porady dotyczące różnych elementów .NET oraz prezentuje kod wykorzystujący szczegółowe przykłady praktyczne. Ta książka pozwala szybko rozpocząć pracę w środowisku programistycznym Visual Studio 2012 pokazując możliwości różnych jego narzędzi. Zapewnia ekspercką wiedzę na temat infrastruktury .NET, budowy wewnętrznej podzespołów i podstawowe wprowadzenie do języka pośredniego. Typowe pojęcia i zagadnienia związane z językiem C# są pokazane przy wykorzystaniu wielu przykładów.

Dla kogo przeznaczona jest ta książka
Ta książka jest przeznaczona dla programistów Visual Studio 2012 i .NET, którzy chcą dokładnie zrozumieć nowe technologie .NET i rozwinąć swoje umiejętności w tym zakresie. Wymagane jest podstawowe zrozumienie platformy .NET i języka C#. Celem tej książki jest pogłębienie znajomości .NET i pomoc w rozwiązywaniu typowych problemów z najnowszymi technologiami.

Czego można nauczyć się z tej książki:
• Podstaw korzystania ze środowiska Visual Studio 2012 i jego różnych składników oraz lepszego wykorzystania tego narzędzia podczas pisania kodu
• Zrozumienia technik zarządzania pamięcią do budowania lepszych aplikacji
• Zrozumienia infrastruktury .NET dzięki dogłębnej analizie jej budowy wewnętrznej
• Tworzenia rozwiązań wykorzystujących w pełni możliwości językowe .NET i umiejętności wybierania odpowiednich technologii
• Implementowania aplikacji wielowątkowych / asynchronicznych przy użyciu najnowszych aktualizacji platformy .NET 4.5 i porównania z poprzednimi rozwiązaniami
• Tworzenia bezpiecznych aplikacji WWW opartych na ASP.NET w środowisku .NET 4.5 z wykorzystaniem jQuery i HTML5 w celu szybkiego tworzenia aplikacji
• Projektowania zaawansowanych aplikacji klienckich .NET z wykorzystaniem MVVM i WPF 4.5
• Zrozumienia urządzeń dotykowych i wykorzystania umiejętności programowania wielodotykowych aplikacji dla Windows 8

Spis treści:

Rozdział 1: Wprowadzenie do funkcji środowiska programistycznego Visual Studio
Wprowadzenie
Identyfi kowanie różnych składników zintegrowanego środowiska
programistycznego Visual Studio . 9
Praca z narzędziami Solution Explorer i Class View . 15
Praca z głównym obszarem roboczym środowiska programistycznego 20
Nawigowanie w obrębie kodu wewnątrz środowiska programistycznego . 24
Rozszerzanie szablonów Visual Studio . 32
Korzystanie z Code Snippets (fragmentów kodu) w Visual Studio . 42
Korzystanie z funkcji Smart Tags (Inteligentne znaczniki) i Refactor (refaktoryzacja) w Visual Studio

Rozdział 2: Podstawy programów .NET i zarządzania pamięcią
Wprowadzenie 56
Badanie wewnętrznej struktury podzespołu .NET 57
Praca z różnymi typami podzespołów . 64
Badanie głównych składników programu .NET . 75
Jak pracować z niestandardowymi konfi guracjami aplikacji 80
Jak rozłożyć podzespół na części składowe 87
Zabezpieczanie kodu przed inżynierią wsteczną przy pomocy zaciemniania kodu . 95
Zrozumienie odśmiecania pamięci i zarządzania pamięcią w .NET 103
Jak znajdować wycieki pamięci w programie .NET 113
Rozwiązania 10 typowych błędów popełnianych przez programistów podczas pisania kodu 125

Rozdział 3: Programowanie asynchroniczne w .NET
Wprowadzenie . 133
Wprowadzenie do wątków i wzorców wątków asynchronicznych 135
Praca ze wzorcem asynchronicznym opartym na zdarzeniach oraz obiektem BackgroundWorker
Praca z blokowaniem i synchronizacją wątków . 150
Blokowanie przy użyciu programowania równoległego opartego na zadaniach . 159
Praca z wzorcami async i await 167
Praca z przepływami danych w bibliotece Task Parallel Library . 178

Rozdział 4: Rozszerzenia ASP.NET
Wprowadzenie . 185
Zrozumienie głównych ulepszeń wydajnościowych w aplikacjach ASP.NET . 186
Jak pracować ze statycznie typowanym wiązaniem modelu w aplikacjach ASP.NET . 198
Wprowadzenie do HTML5 i CSS3 w aplikacjach ASP.NET . 202
Praca z jQuery w Visual Studio i ASP.NET 218
Praca z opartymi na zadaniach asynchronicznymi elementami HttpHandler i HttpModule Nowe rozszerzenia różnych edytorów Visual Studio

Rozdział 5: Rozszerzenia WPF
Wprowadzenie . 237
Rozpoczęcie pracy z WPF i największymi ulepszeniami tej technologii w .NET 4.5 . 240
Budowanie aplikacji przy użyciu wzorca MVVM wspieranego przez WPF . 250
Korzystanie z interfejsu Wstążki w WPF . 278
Korzystanie z wzorca WeakEvent w WPF 289

Rozdział 6: Budowanie aplikacji na urządzenia dotykowe z systemem Windows 8
Wprowadzenie . 291
Budowanie pierwszej aplikacji w stylu Windows 8 przy pomocy JavaScript, HTML5 i CSS
Pisanie biblioteki dla WinJS 310
Budowanie pierwszej aplikacji kafelkowej w stylu Windows 8 przy pomocy języka C# i XAML
Praca z magazynem plików w aplikacjach w stylu Windows 8 322
Zrozumienie cyklu życia aplikacji WinRT 329

Rozdział 7: Komunikacja i udostępnianie w Windows 8
Wprowadzenie . 341
Jak umożliwić aplikacji udostępnianie danych w środowisku Windows 8 . 342
Praca z powiadomieniami i usługami 346
Jak przesyłać dane w tle w aplikacjach kafelkowych w stylu Windows 8 365
Dodatek: Języki .NET i ich konstrukcja
Wprowadzenie . 371
Ewolucja języków .NET 373
Praca z funkcjami językowymi . 382
Zalety typów ogólnych w .NET . 393
Korzystanie z bloków iteratorów w .NET 399
Praca z LINQ i wyrażeniami Lambda 409
Wykorzystanie obiektów dynamicznych w .NET . 422
Kompilator jako usługa 429

Cena:    69.30zł


Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistówKsiążka informatyczna: Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistów
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.