księgarnia informatyczna aton.pl

Visual Basic .NET Encyklopedia

Wydawnictwo HELION

Cena:    59.00zł

Visual Basic .NET Encyklopedia

Autor: by Microsoft

ISBN: 83-7197-822-7

Ilość stron: 562

Data wydania: 01/2003

Wcześniejsze wersje języka Visual Basic tworzone były z myślą o projektowaniu aplikacji klienckich Microsoft® Windows®. Tworząc Visual Basic .NET, pomyślano także o zastosowaniu tego języka do tworzenia aplikacji internetowych i serwisów XML. Właśnie dlatego Visual Basic .NET generuje kod dla wspólnego środowiska uruchomieniowego, co spowodowało wprowadzenie zmian w obrębie samego języka.

Książka "Visual Basic .NET Encyklopedia" zawiera szczegółowe omówienie wszystkich elementów języka Visual Basic .NET opisanych w oficjalnej, elektronicznej dokumentacji. Jeżeli zajmujesz się programowaniem w VB .NET możesz być pewien, że szybko nie odłożysz jej na półkę.

Poznaj wszystkie szczegóły języka i środowiska uruchomieniowego:

- Atrybuty

- Stałe

- Typy danych

- Dyrektywy

- Funkcje

- Słowa kluczowe

- Metody

- Obiekty

- Operatory

- Właściwości

- Polecenia

Visual Basic .NET został zaprojektowany jako najprostsze, a przy tym efektywne narzędzie do tworzenia aplikacji i serwisów Microsoft .NET. Użyj Encyklopedii, a poznasz moc i elastyczność tego języka.

Rozdziały:

Rozdział 1. Visual Basic .NET - wprowadzenie (15)

 • Zmiany w języku Visual Basic (15)
  • Krótki przegląd zmian w implementacji elementów języka (15)
  • Zmiany w deklaracjach (22)
  • Zmiany w funkcjach (26)
  • Zmiany w obiektach i komponentach (30)
  • Zmiany w procedurach (35)
  • Zmiany w przebiegu sterowania (39)
  • Zmiany w tablicach (41)
  • Zmiany w typach danych (44)
  • Zmiany we właściwościach (47)
  • Inne zmiany (50)
 • Przegląd pojęć języka Visual Basic (52)
 • Słowa kluczowe języka Visual Basic (58)

Rozdział 2. Opis A - Z (61)

 • #Const - dyrektywa (61)
 • #ExternalSource - dyrektywa (62)
 • #If...Then...#Else - dyrektywy (62)
 • #Region - dyrektywa (64)
 • & - operator (65)
 • &= - operator (66)
 • ( - operator (66)
 • (= - operator (67)
 • + - operator (68)
 • += - operator (71)
 • - - operator (72)
 • -= - operator (73)
 • / - operator (74)
 • /= - operator (75)
 • = - operator (76)
 • \ - operator (77)
 • \= - operator (78)
 • ^ - operator (79)
 • ^= - operator (80)
 • Add - metoda (81)
 • AddHandler - polecenie (83)
 • AddressOf - operator (84)
 • Alias (85)
 • And - operator (85)
 • AndAlso - operator (87)
 • Ansi (89)
 • AppActivate - funkcja (89)
 • AppWinStyle - wyliczenie (90)
 • As (91)
 • Asc, AscW - funkcje (91)
 • Assembly (92)
 • Auto (93)
 • Beep - funkcja (93)
 • Boolean - typ danych (93)
 • ByRef (94)
 • Byte - typ danych (94)
 • ByVal (95)
 • Call - polecenie (95)
 • CallByName - funkcja (96)
 • CallType - wyliczenie (98)
 • Case (98)
 • Char - typ danych (99)
 • ChDir - funkcja (99)
 • ChDrive - funkcja (100)
 • Choose - funkcja (101)
 • Chr, ChrW - funkcje (102)
 • Class - polecenie (104)
 • Clear - metoda (107)
 • Collection - obiekt (108)
 • ComClassAttribute - klasa (109)
 • ComClassAttribute - konstruktor (110)
 • ComClassAttribute.ClassID - właściwość (111)
 • ComClassAttribute.EventID - właściwość (112)
 • ComClassAttribute.InterfaceID - właściwość (112)
 • ComClassAttribute.InterfaceShadows - właściwość (113)
 • Command - funkcja (113)
 • CompareMethod - wyliczenie (114)
 • Const - polecenie (114)
 • Count - właściwość (117)
 • CreateObject - funkcja (118)
 • CType - funkcja (120)
 • CurDir - funkcja (121)
 • Date - typ danych (122)
 • DateAdd - funkcja (122)
 • DateDiff - funkcja (125)
 • DateFormat - wyliczenie (129)
 • DateInterval - wyliczenie (129)
 • DatePart - funkcja (130)
 • DateSerial - funkcja (133)
 • DateString - właściwość (135)
 • DateValue - funkcja (136)
 • Day - funkcja (137)
 • DDB - funkcja (138)
 • Decimal - typ danych (141)
 • Declare - polecenie (141)
 • Default (146)
 • Delegate - polecenie (146)
 • DeleteSetting - funkcja (150)
 • Description - właściwość (152)
 • Dim - polecenie (152)
 • Dir - funkcja (159)
 • DirectCast (160)
 • Do...Loop - polecenia (161)
 • Double - typ danych (162)
 • DueDate - wyliczenie (163)
 • Each (163)
 • Else (164)
 • ElseIf (164)
 • End (164)
 • End - polecenie (167)
 • Enum - polecenie (168)
 • Environ - funkcja (171)
 • EOF - funkcja (172)
 • Erase - polecenie (174)
 • Erl - właściwość (174)
 • Err - obiekt (175)
 • Error (176)
 • Error - polecenie (176)
 • ErrorToString - funkcja (178)
 • Event - polecenie (179)
 • Exit - polecenie (183)
 • Explicit (185)
 • False (185)
 • FileAttr - funkcja (185)
 • FileAttribute - wyliczenie (186)
 • FileClose - funkcja (187)
 • FileCopy - funkcja (188)
 • FileDateTime - funkcja (189)
 • FileGet - funkcja (189)
 • FileGetObject - funkcja (194)
 • FileLen - funkcja (198)
 • FileOpen - funkcja (199)
 • FilePut - funkcja (201)
 • FilePutObject - funkcja (206)
 • FileWidth - funkcja (210)
 • Filter - funkcja (211)
 • FirstDayOfWeek - wyliczenie (213)
 • FirstWeekOfYear - wyliczenie (214)
 • For (215)
 • For Each...Next - polecenie (215)
 • For...Next - polecenie (216)
 • Format - funkcja (218)
 • FormatCurrency - funkcja (220)
 • FormatDateTime - funkcja (222)
 • FormatNumber - funkcja (223)
 • FormatPercent - funkcja (225)
 • Formaty przeznaczone dla różnych wartości numerycznych (funkcja Format) (226)
 • FreeFile - funkcja (227)
 • Friend (228)
 • Function - polecenie (228)
 • Funkcje konwersji typu (235)
 • Funkcje matematyczne (240)
 • Funkcje wywodzące się z funkcji matematycznych (243)
 • FV - funkcja (244)
 • Get - polecenie (246)
 • GetAllSettings - funkcja (248)
 • GetAttr - funkcja (249)
 • GetChar - funkcja (251)
 • GetEnumerator - metoda (252)
 • GetException - funkcja (252)
 • GetObject - funkcja (253)
 • GetSetting - funkcja (256)
 • GetType - operator (258)
 • GoTo - polecenie (258)
 • Handles (259)
 • HelpContext - właściwość (261)
 • HelpFile - właściwość (262)
 • Hex - funkcja (263)
 • Hour - funkcja (264)
 • If...Then...Else - polecenia (264)
 • IIf - funkcja (267)
 • Implements (268)
 • Implements - polecenie (268)
 • Imports - polecenie (270)
 • In (271)
 • Inherits - polecenie (272)
 • Input - funkcja (272)
 • InputBox - funkcja (274)
 • InputString - funkcja (276)
 • InStr - funkcja (277)
 • InStrRev - funkcja (278)
 • Int, Fix - funkcje (280)
 • Integer - typ danych (281)
 • Interface - polecenie (282)
 • IPmt - funkcja (285)
 • IRR - funkcja (287)
 • Is (289)
 • Is - operator (289)
 • IsArray - funkcja (290)
 • IsDate - funkcja (291)
 • IsDBNull - funkcja (292)
 • IsError - funkcja (293)
 • IsNothing - funkcja (294)
 • IsNumeric - funkcja (295)
 • IsReference - funkcja (296)
 • Item - właściwość (297)
 • Join - funkcja (298)
 • Kill - funkcja (299)
 • LastDLLError - właściwość (300)
 • LBound - funkcja (301)
 • LCase - funkcja (302)
 • Left - funkcja (303)
 • Len - funkcja (304)
 • Lib (305)
 • Like - operator (305)
 • LineInput - funkcja (308)
 • Loc - funkcja (309)
 • Lock, Unlock - funkcje (310)
 • LOF - funkcja (312)
 • Long - typ danych (313)
 • Loop (313)
 • LSet - funkcja (314)
 • LTrim, RTrim i Trim - funkcje (314)
 • Me (315)
 • Mid - funkcja (316)
 • Mid - polecenie (317)
 • Minute - funkcja (318)
 • MIRR - funkcja (318)
 • MkDir - funkcja (320)
 • Mod - operator (321)
 • Module (322)
 • Module - polecenie (322)
 • Month - funkcja (324)
 • MonthName - funkcja (325)
 • MsgBox - funkcja (326)
 • MsgBoxResult - wyliczenie (329)
 • MsgBoxStyle - wyliczenie (329)
 • MustInherit (330)
 • MustOverride (330)
 • MyBase (331)
 • MyClass (331)
 • Namespace - polecenie (332)
 • New (333)
 • Next (334)
 • Not - operator (334)
 • Nothing (336)
 • NotInheritable (336)
 • NotOverridable (336)
 • Now - właściwość (337)
 • NPer - funkcja (338)
 • NPV - funkcja (340)
 • Number - właściwość (342)
 • Obiekty (343)
 • Object - typ danych (343)
 • Oct - funkcja (343)
 • Off (344)
 • On (345)
 • On Error - polecenie (345)
 • OpenAccess - wyliczenie (349)
 • OpenMode - wyliczenie (349)
 • OpenShare - wyliczenie (350)
 • Operatory - krótki przegląd (350)
 • Option (351)
 • Option Compare - polecenie (351)
 • Option Explicit - polecenie (352)
 • Option Strict - polecenie (354)
 • Optional (355)
 • Or - operator (355)
 • OrElse - operator (357)
 • Overloads (358)
 • Overridable (359)
 • Overrides (359)
 • ParamArray (359)
 • Partition - funkcja (360)
 • Pmt - funkcja (362)
 • PPmt - funkcja (364)
 • Predefiniowane formaty daty i czasu (Funkcja Format) (367)
 • Predefiniowane formaty numeryczne (funkcja Format) (368)
 • Preserve (369)
 • Print, PrintLine - funkcje (369)
 • Private (371)
 • Property - polecenie (372)
 • Protected (376)
 • Public (377)
 • PV - funkcja (377)
 • QBColor - funkcja (379)
 • Raise - metoda (380)
 • RaiseEvent - polecenie (383)
 • Randomize - polecenie (385)
 • Rate - funkcja (386)
 • ReadOnly (389)
 • ReDim - polecenie (389)
 • REM - polecenie (391)
 • Remove - metoda (392)
 • RemoveHandler - polecenie (393)
 • Rename - funkcja (394)
 • Replace - funkcja (395)
 • Reset - funkcja (397)
 • Resume (397)
 • Resume - polecenie (398)
 • Return - polecenie (399)
 • RGB - funkcja (400)
 • Right - funkcja (401)
 • RmDir - funkcja (402)
 • Rnd - funkcja (403)
 • RSet - funkcja (405)
 • SaveSetting - funkcja (405)
 • ScriptEngine - właściwość (407)
 • ScriptEngineBuildVersion - właściwość (407)
 • ScriptEngineMajorVersion - właściwość (408)
 • ScriptEngineMinorVersion - właściwość (409)
 • Second - funkcja (410)
 • Seek - funkcja (410)
 • Select...Case - polecenie (413)
 • Set - polecenie (415)
 • SetAttr - funkcja (417)
 • Shadows (418)
 • Shared (419)
 • Shell - funkcja (419)
 • Short - typ danych (421)
 • Single - typ danych (422)
 • SLN - funkcja (422)
 • Source - właściwość (424)
 • Space - funkcja (425)
 • SPC - funkcja (426)
 • Split - funkcja (427)
 • Stałe drukowania i wyświetlania (428)
 • Static (429)
 • Step (429)
 • Stop - polecenie (429)
 • Str - funkcja (430)
 • StrComp - funkcja (431)
 • StrConv - funkcja (433)
 • StrDup - funkcja (435)
 • String - typ danych (436)
 • StrReverse - funkcja (437)
 • Structure - polecenie (437)
 • Sub - polecenie (440)
 • Switch - funkcja (446)
 • SYD - funkcja (447)
 • SyncLock - polecenie (449)
 • SystemTypeName - funkcja (450)
 • TAB - funkcja (451)
 • Then (452)
 • Throw - polecenie (452)
 • TimeOfDay - właściwość (453)
 • Timer - właściwość (454)
 • TimeSerial - funkcja (454)
 • TimeString - właściwość (456)
 • TimeValue - funkcja (457)
 • To (458)
 • Today - właściwość (458)
 • Tristate - wyliczenie (459)
 • True (460)
 • Try...Catch...Finally - polecenia (460)
 • TypeName - funkcja (462)
 • TypeOf (464)
 • Typy danych zdefiniowane przez użytkownika (464)
 • UBound - funkcja (465)
 • UCase - funkcja (466)
 • Unicode (467)
 • Until (467)
 • Val - funkcja (467)
 • VariantType - wyliczenie (469)
 • VarType - funkcja (470)
 • VBFixedArrayAttribute - klasa (471)
 • VBFixedArrayAttribute - konstruktor (472)
 • VBFixedArrayAttribute.FirstBound - pole (473)
 • VBFixedArrayAttribute.SecondBound - pole (473)
 • VBFixedStringAttribute - klasa (473)
 • VBFixedStringAttribute - konstruktor (474)
 • VBFixedStringAttribute.SizeConst - pole (475)
 • VbStrConv - wyliczenie (475)
 • VbTypeName - funkcja (476)
 • Wartości zwracane przez funkcję CStr (477)
 • Weekday - funkcja (477)
 • WeekdayName - funkcja (479)
 • When (480)
 • While (481)
 • While...End While - polecenia (481)
 • With...End With - polecenia (482)
 • WithEvents (483)
 • Write, WriteLine - funkcje (484)
 • WriteOnly (485)
 • Xor - operator (486)
 • Year - funkcja (488)
 • Zdefiniowane przez użytkownika formaty daty i czasu (funkcja Format) (488)
 • Zdefiniowane przez użytkownika formaty numeryczne (funkcja Format) (491)

Dodatek A Operatory (495)

 • Podział operatorów ze względu na funkcjonalność (495)
 • Priorytet operatorów w języku Visual Basic (495)
 • Operatory arytmetyczne (497)
 • Operatory logiczne (bitowe) (497)
 • Operatory porównania (498)
 • Operatory przypisania (500)
 • Operatory sklejania (501)
 • Inne operatory (501)

Dodatek B Podsumowania (503)

 • Błędy - podsumowanie (503)
 • Data i czas - podsumowanie (503)
 • Deklaracje i stałe - podsumowanie (504)
 • Dyrektywy kompilatora - podsumowanie (505)
 • Funkcje finansowe - podsumowanie (505)
 • Funkcje matematyczne - podsumowanie (506)
 • Interakcje z otoczeniem - podsumowanie (506)
 • Katalogi i pliki - podsumowanie (507)
 • Konwersja - podsumowanie (507)
 • Obiekt kolekcji - podsumowanie (508)
 • Operacje na łańcuchach - podsumowanie (508)
 • Przebieg sterowania - podsumowanie (509)
 • Rejestr - podsumowanie (510)
 • Tablice - podsumowanie (510)
 • Typ danych - podsumowanie (511)
 • Typy danych - podsumowanie (513)
 • Wejście-wyjście - podsumowanie (513)

Dodatek C Zestawienie składowych (515)

 • Składowe biblioteki wykonawczej języka Visual Basic (515)
 • Składowe obiektu Err (518)
 • Składowe obiektu Collection (518)
 • Składowe klasy ComClassAttribute (519)
 • Składowe klasy VBFixedArrayAttribute (519)
 • Składowe klasy VBFixedStringAttribute (520)
 • Podział słów kluczowych i składowych według zadań (520)

Dodatek D Funkcje konwersji (523)

Dodatek E Opcje kompilatora języka Visual Basic (525)

 • Opcje kompilatora języka Visual Basic w porządku alfabetycznym (525)
 • Opcje kompilatora języka Visual Basic według funkcjonalności (527)
 • @ (Określa plik odpowiedzi) (529)
 • /addmodule (530)
 • /baseaddress (531)
 • /bugreport (532)
 • /debug (533)
 • /define (534)
 • /delaysign (535)
 • /help, /? (536)
 • /imports (537)
 • /keycontainer (537)
 • /keyfile (538)
 • /libpath (539)
 • /linkresource (540)
 • /main (541)
 • /nologo (542)
 • /nowarn (543)
 • /optimize (543)
 • /optioncompare (544)
  • /optioncompare:binary (544)
  • /optioncompare:text (545)
 • /optionexplicit (546)
 • /optionstrict (547)
 • /out (547)
 • /quiet (548)
 • /recurse (549)
 • /reference (550)
 • /removeintchecks (551)
 • /resource (552)
 • /rootnamespace (553)
 • /target (554)
  • /target:exe (555)
  • /target:library (556)
  • /target:module (557)
  • /target:winexe (557)
 • /utf8output (559)
 • /verbose (559)
 • /warnaserror (560)
 • /win32icon (561)
 • /win32resource (561)
Cena:    59.00zł


Visual Basic .NET EncyklopediaKsiążka informatyczna: Visual Basic .NET Encyklopedia
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.