księgarnia informatyczna aton.pl

Utwór multimedialny jako elektroniczna baza danych

Wydawnictwo Oficyna BRANTA

Cena:    53.50   45.48zł

Utwór multimedialny jako elektroniczna baza danych

Autor: Joanna Szyjewska-Bagińska

ISBN: 978-83-601-8691-6

Ilość stron: 220

Data wydania: 02/2010

Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze opracowanie problematyki utworu multimedialnego będącego elektroniczną bazą danych jako przedmiotu prawa autorskiego.

Celem niniejszej książki było udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie na gruncie polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych podlegają ochronie utwory multimedialne, a także jakie dodatkowe przesłanki muszą spełniać, aby można było stosować przepisy szczególne przewidziane dla elektronicznych baz danych oraz dla utworu zbiorowego.

Autorka wyszczególniła elementy i cechy utworu multimedialnego będącego elektroniczną bazą danych, w których może przejawiać się twórczość i indywidualny charakter, wymagane od utworów prawa autorskiego. Dodatkowo podjęto próbę ustalenia, kto jest podmiotem wyposażonym w autorskie prawa majątkowe do utworu multimedialnego będącego elektroniczną bazą danych oraz jaki jest zakres i podstawa prawna przysługujących mu praw.

Omówiono problematykę treści autorskich praw majątkowych, zwracając uwagę na brak możliwości eksploatacji utworu multimedialnego na wszystkich odrębnych polach eksploatacji utworów, wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W pracy poruszono również zagadnienie odmiennego zakresu dozwolonego użytku ustanowionego dla utworów prawa autorskiego, elektronicznych baz danych oraz programów komputerowych.

Rozdziały:

1. Rozwój techniki a prawo autorskie - wprowadzenie
1.1. Rozwój technologii informacyjnej a ewolucja prawa własności intelektualnej
1.2. Przepisy prawne regulujące ochronę dzieła multimedialnego będącego elektroniczna bazą danych

2. Dzieło multimedialne będące elektroniczną bazą danych
2.1. Pojęcie dzieła multimedialnego komputeks.pl
2.2. Baza danych a inne utwory składające się z wielu elementów
2.3. Elektroniczna baza danych spełniająca cechy utworu
2.4. Definicja utworu multimedilanego będącego elektroniczną bazą danych

3. Utwór multimedialny będący elektroniczną bazą danych na tle przesłanek utworu o prawie autorskim i prawach pokrewnych
3.1. Pojęcie twórczości w prawie polskim
3.2. Pojęcie indywidualnego charakteru utworu w prawie polskim
3.3. Inne elementy twórcze dzieła multimedialnego będącego elektroniczną bazą danych
3.4. Utwory i inne przedmioty samoistnej ochrony składające sie na dzieło multimedialne będące elektoniczna bazą danych
3.5. Twórczość i indywidualny charakter utworu multimedialnego będącego elektroniczną bazą danych
3.6. Przesłanka ustalenia utworu multimedialnego będącego elektroniczną bazą danych
3.7. Przesłanka wartości i przeznaczenia utworu multimedialnego będącego elektroniczną bazą danych
3.8. Przesłanka sposobu wyrażania utworu multimedialnego będącego elektroniczną bazą danych

4. Przedmiot prawa autorskiego do utworu multimedialnego będącego elektroniczną bazą danych
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Podmioty uczestniczące w procesie tworzenia utworu multimedialnego będącego elektroniczną bazą danych
4.3. Utwór multimedialny będący elektroniczną bazą danych jako utwór pracowniczy
4.4. Producent (wydawca) utworu multimedialnego będącego elektroniczną bazą danych
4.5. Utwór multimedialny będący elektroniczną bazą danych stworzony na specjalne zamówienie
4.6. Podmiot uprawniony do utworu multimedialnego będącego elektroniczną bazą danych

5. Treść prawa autorskiego do utworu multimedialnego będącego elektroniczną bazą danych
5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Autorskie prawa majątkowe do utworu multimedialnego będącego elektroniczną bazą danych
5.3. Ograniczenia autorskich praw majątkowych do utworu multimedialnego będącego elektroniczną bazą danych
5.4. Autorskie prawa osobiste do utworu multimedialnego będącego elektroniczną bazą danych

Cena:    53.50   45.48zł


Utwór multimedialny jako elektroniczna baza danychKsiążka informatyczna: Utwór multimedialny jako elektroniczna baza danych
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.