księgarnia informatyczna aton.pl

Ustawa o transporcie drogowym Komentarz Wydanie 2

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Cena:    129.00   103.20zł

Ustawa o transporcie drogowym Komentarz Wydanie 2


Autor: Renata Alicja Strachowska

ISBN: 978-83-264-1482-4

Ilość stron: 512

Data wydania: 07/2011 (wydanie 2)

Oprawa: Twarda

Format: 148 × 210 mm

Wydawnictwo: Wolters Kluwer


Książka stanowi drugie wydanie komentarza do przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Poszczególne artykuły ustawy objaśniono w sposób kompleksowy, w powiązaniu z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego, aktami wykonawczymi, wybranymi przepisami z zakresu ruchu drogowego i prowadzenia działalności gospodarczej oraz z wykorzystaniem aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Wydanie uwzględnia wszelkie zmiany w przepisach ustawy o transporcie drogowym, które weszły w życie do dnia 1 lipca 2011 r., w szczególności zmiany wprowadzające system elektronicznego poboru opłat i system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.

Adresaci: Komentarz adresowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców podejmujących i wykonujących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego i do organizacji ich zrzeszających, pracowników organów uprawnionych do kontroli przewozu drogowego i organów administracji publicznej wydających licencje i zezwolenia w zakresie transportu drogowego, a także do osób przystępujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Rozdziały:

Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego
Rozdział 3. Transport drogowy osób
Rozdział 4. Transport drogowy rzeczy
Rozdział 4a. Świadectwo kierowcy
Rozdział 5. Przewozy na potrzeby własne
Rozdział 6. Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia
Rozdział 7. Warunki i tryb uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych
Rozdział 7a. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy
Rozdział 8. Opłaty
Rozdział 9. Inspekcja Transportu Drogowego
Rozdział 10. Nadzór i kontrola
Rozdział 11. Kary pieniężne
Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Cena:    129.00   103.20zł


Ustawa o transporcie drogowym Komentarz Wydanie 2Książka informatyczna: Ustawa o transporcie drogowym Komentarz Wydanie 2
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.