księgarnia informatyczna aton.pl

Unix użytkowanie i administrowanie Wydanie II

Wydawnictwo HELION

Cena:    95.00zł

Unix użytkowanie i administrowanie Wydanie II

Autor: Jerzy Marczyński

ISBN: 83-7197-160-5

Ilość stron: 656

Data wydania: 05/2000

Książka wprowadza do systemów wielodostępnych i jest przeznaczona dla początkujących użytkowników systemu. Autor zawarł w niej także ogólny opis podstawowych własności systemu - przeznaczony dla bardziej wymagających czytelników. Z myślą o użytkownikach, którzy systemem Unix posługują się codziennie w podręczniku zamieszczono szczegółowe opisy popularnych shelli (Bourne"a i Korn: ksh"83, ksh"88, ksh"93) oraz często używanych poleceń.

Opisy są ilustrowane dużą liczbą rysunków. Czytelnik znajdzie też dużo przykładów wykorzystania specyficznych konstrukcji poleceń. Autor zajmuje się trzema systemami: HP-UX 10.x, SCO OpenServer 5x i SCO UnixWare 7x, niemniej jednak starał się zachować ogólny charakter książki, tak aby mogła być ona przydatna również dla użytkowników innych odmian Uniksa.

Dzięki tej książce poznasz siłę i elegancję systemu Unix, i zdobędziesz większość informacji potrzebnych do efektywnego wykorzystania systemu.

Rozdziały:

Rozdział 1. Wprowadzenie (17)

 • Systemy komputerowe i operacyjne (17)
 • Platformy sprzętowe (19)
 • Koncepcja "systemów otwartych" (20)
 • Konfiguracje sprzętowe (21)
  • Terminale (22)
   • Konsola systemowa (22)
   • Klasyczne terminale znakowe (22)
   • Specjalizowane terminale graficzne (23)
   • Komputery osobiste w roli terminali (24)
   • Emulatory terminali znakowych (25)
   • Emulatory X-terminali (26)
   • Łącza terminalowe (26)
   • Klasyczne łącza modemowe (27)
   • Łącza ISDN (28)
   • Łącza komputerowej sieci lokalnej (LAN) (29)
   • Łącza komputerowej sieci rozległej (WAN) (29)
   • Identyfikacja terminali (29)
   • Obsługa różnych typów terminali (30)
   • Klawiatura, ekran i znaki ASCII (31)
  • Stacje robocze (32)
  • Sieci komputerowe (32)
  • Praca w trybie klient-serwer (32)
 • Użytkownicy w systemie Unix (34)
  • Jedno i wieloużytkownikowy tryb pracy (34)
  • Interpretacja poleceń użytkownika (35)
  • Użytkownicy oraz ich nazwy i hasła (35)
  • Rodzaje użytkowników i ich konta (36)
 • Pamięć i pliki (37)
 • Procesy i programy (40)

Rozdział 2. Elementy obsługi systemu (41)

 • Włączanie i wyłączanie systemu (41)
  • Włączenie systemu (42)
   • Włączenie systemu HP-UX (42)
   • Włączenie systemu SCO OpenServer 5.x (42)
   • Włączenie systemu SCO UnixWare 7.x (43)
  • Wyłączenie systemu (45)
   • Zamknięcie pracy systemu HP-UX (46)
   • Zamknięcie pracy systemów SCO (46)
 • Sesje pracy użytkowników (47)
  • Otwieranie sesji pracy na terminalu (48)
   • Otwieranie sesji pracy na komputerze PC naśladującym terminal (49)
   • Otwieranie sesji pracy w oknie systemu Windows (50)
  • Praca w systemie (51)
   • Edytowanie wprowadzanych poleceń (51)
   • Klawisze specjalne (52)
   • Pisanie z wyprzedzaniem (52)
  • Kończenie sesji pracy na terminalu (53)
 • Polecenia (53)
  • Rodzaje poleceń (53)
  • Składnia poleceń (54)
  • Systemowa pomoc dla użytkownika (56)
   • Pomoc na terminalach pracujących w środowisku graficznym (56)
   • Pomoc na terminalach znakowych i graficznych (56)
 • Edytowanie plików tekstowych (58)
  • Edytor vi (58)
  • Edytor emacs (62)
  • Edytor MixEdit (63)
 • Drukowanie plików (63)

Rozdział 3. Podstawowe własności systemu (65)

 • System plików (65)
  • Nazwy plików (66)
  • Pliki zwykłe (67)
  • Katalogi (69)
   • Struktura drzewa katalogów (69)
   • Ścieżki dostępu do plików (70)
   • Przykłady poleceń do obsługi katalogów (72)
   • Porównanie wybranych poleceń DOSa i Unixa (73)
   • Wyprowadzana zawartość katalogu (73)
   • Wewnętrzna struktura katalogu (75)
   • Dowiązywanie różnych nazw do tych samych plików (76)
  • Pliki specjalne (77)
  • Zarządzanie obszarem pamięci dyskowej (81)
   • Składowe przestrzeni systemu plików (81)
   • Optymalizacja i bezpieczeństwo operacji dyskowych (84)
   • Pamięć podręczna (85)
   • Grupy cylindrów (85)
   • Dzienniki zmian w systemie plików (86)
   • Woluminy logiczne (87)
   • Dyski lustrzane (87)
   • Kontrola integralności systemu plików (87)
   • Odrębne systemy plików i ich dołączanie (88)
 • Ogólna struktura systemu (91)
  • Jądro systemu (93)
  • Funkcje systemowe (94)
 • Procesy (96)
  • Inicjowanie procesów (96)
  • Identyfikatory procesów i grupy procesów (97)
  • Szeregowanie procesów (98)
  • Procesy pierwszo- i drugoplanowe (99)
  • Procesy rezydentne - demony (99)
  • Przydzielanie procesom pamięci operacyjnej (100)
  • Standardowe wejście/wyjście procesów (101)
  • Komunikacja pomiędzy procesami (102)
   • Pliki z danymi pośrednimi (102)
   • Pliki blokujące (103)
   • Blokowanie plików (103)
   • Sygnały (103)
   • Łącza nienazwane (potoki) (105)
   • Łącza nazwane (potoki / kolejki FIFO) (105)
   • Metody komunikacji wprowadzone w Unix System V (106)
   • Kolejki komunikatów (106)
   • Semafory (106)
   • Pamięć wspólna (dzielona) (106)
   • Zdalne wykonywanie procedur (RPC) (107)
   • Gniazda (107)
   • Wątki (107)
  • Typowe polecenia do obsługi procesów (107)
 • Data i czas (108)
  • Czas wewnętrzny (109)
  • Czas kalendarzowy (109)
  • Wykonywanie procesów w podanym czasie (110)
  • Wewnętrzny budzik procesu (110)
 • Wielodostęp i ochrona zasobów (111)
  • Identyfikatory użytkowników i grup (111)
  • Tryb wykorzystania pliku (112)
   • Kod typu pliku (113)
   • Kod praw dostępu do pliku (114)
  • Użytkownik uprzywilejowany (115)
  • Identyfikatory rzeczywiste i efektywne (115)
  • Chwilowa zmiana identyfikatora użytkownika (117)
  • Kontrola dostępu do plików (117)
  • Systemowe środowisko pracy użytkownika (118)
   • Plik /etc/group (119)
   • Plik /etc/passwd (119)
   • Środowisko procesów użytkownika (121)

Rozdział 4. Zarządzanie systemem (125)

 • Programy administracyjne i narzędziowe (126)
 • Instalowanie sprzętu i oprogramowania (128)
 • Organizacja zasobów systemu (130)
 • Bezpieczeństwo systemu (130)

Rozdział 5. Kopie zapasowe (137)

 • Zabezpieczanie systemu plików (137)
 • Polecenia do obsługi kopii zapasowych (138)

Rozdział 6. Konta użytkowników (141)

 • SCO Unix - obsługa kont użytkowników (142)
 • HP-UX - obsługa kont użytkowników (146)

Rozdział 7. Terminale (149)

 • Wprowadzenie (149)
 • Otwieranie sesji pracy na terminalu (150)
 • Terminale wirtualne (151)
 • Pliki opisujące terminale (153)
  • Plik /etc/inittab (154)
  • Plik /etc/gettydefs (156)
  • Plik /etc/ttytype (158)
 • Bazy danych opisujące terminale (159)
  • Baza termcap (160)
  • Baza terminfo (161)
 • Przegląd poleceń do obsługi terminali (164)

Rozdział 8. Wydruki (165)

 • Organizacja Podsystemu Obsługi Wydruków (166)
 • Polecenia, pliki i katalogi (168)
 • Model interfejsu drukarki (171)
 • Administrowanie drukarkami (174)
  • Ręczne definiowanie drukarki (174)
  • SCO UNIX i SCO OpenServer: Konfiguracja portów (175)
  • SCO OpenServer i UnixWare: Printer Manager (176)
  • SCO OpenServer i UnixWare: Print Job Manager (180)
  • HP-UX: Obsługa drukarek i wydruków (181)
 • Drukowanie na drukarkach ogólnodostępnych (184)
 • Drukowanie na drukarkach podłączonych do terminala (186)
 • Dostępność liter narodowych (188)
 • Problemy z realizacją wydruków (189)

Rozdział 9. Sieci (191)

 • Wprowadzenie do Internetu (192)
  • Wiadomości wstępne (193)
  • Powstanie Internetu (194)
  • Adresy i domeny sieciowe (195)
  • Usługi dostępne w Internecie (196)
 • Techniczne podstawy sieci (202)
  • Podstawowe standardy (202)
  • Karty sieciowe (203)
  • Media transmisyjne (204)
  • Topologie sieci lokalnych (207)
  • Koncentratory (Huby) (209)
  • Modele komunikacji w sieciach (211)
   • Model komunikacji OSI/ISO (211)
   • Model komunikacji TCP/IP (212)
  • Protokoły stosowane w TCP/IP (214)
  • Struktura i klasy adresów IP (215)
  • Połączenia międzysieciowe (218)
   • Regenerator (repeater) (219)
   • Most (bridge) (219)
   • Router (222)
   • Brama (gateway) (223)
   • Realizacje połączeń (223)
 • Usługi sieciowe w Unixie (225)
  • Polecenia zdalne (225)
  • Polecenia administracyjne (226)

Rozdział 10. Shelle Bourne'a i Korna (227)

 • Przegląd dostępnych shelli (228)
  • Shell Bourne'a (228)
  • Shell bash (228)
  • Shell C (229)
  • Shell Korna (229)
   • Shell Korna'86 (ksh'86) (229)
   • Shell Korna'88 (ksh'88) (229)
   • Shell Korna'93 (ksh'93) (230)
  • Shell scosh (230)
  • Shell keysh (230)
  • Shelle okrojone rsh i rksh (230)
  • Porównanie shelli (231)
 • Przegląd opisywanych shelli (231)
 • Pliki konfiguracyjne shelli (233)
 • Symbol gotowości (234)
 • Praca z shellem (235)
  • Zmiana shella (235)
  • Udogodnienia edycyjne w shellu Korna (236)
   • Uzupełnianie poleceń (236)
   • Podpowiadanie nazw plików (236)
   • Skrócone odwołania do bieżącego katalogu (237)
   • Śledzenie historii poleceń (237)
   • Powtórzenie polecenia z wykorzystaniem poleceń: history/fc oraz r (237)
   • Powtarzanie i edycja poleceń w trybie komend wskazanego edytora (237)
 • Składnia i rodzaje poleceń (239)
  • Pojęcia podstawowe (239)
  • Polecenia proste (240)
  • Potoki poleceń (241)
  • Listy poleceń (241)
  • Polecenia złożone - przegląd (243)
   • Dodatkowe konstrukcje dostępne w shellu Korna (244)
  • Procesy drugoplanowe (245)
  • Przenoszenie standardowego wejścia/wyjścia (246)
  • Filtry i potoki (250)
 • Zarządzanie zadaniami w shellu Korna (252)
  • Usypianie zadań (252)
  • Sprawdzanie stanu zadań za pomocą polecenia jobs (253)
  • Uruchamianie zadań w tle za pomocą bg (253)
  • Przywoływanie zadań na pierwszy plan za pomocą polecenia fg (254)
 • Wyrażenia regularne i wzorce (254)
  • Wyrażenia regularne we wzorcach nazw plików (255)
  • Dodatkowe listy wzorców w shellu Korna (256)
  • Generowanie nazw katalogów w shellu Korna (257)
 • Cytowanie znaków specjalnych i napisów (257)
  • Cytowanie znaków z użyciem znaku backslash (258)
  • Cytowanie napisów z użyciem apostrofów (259)
  • Cytowanie napisów z użyciem cudzysłowów (260)
 • Zmienne (261)
  • Definiowanie zmiennych (262)
  • Odwołania do wartości zmiennych prostych (263)
  • Zmienne tablicowe w shellu Korna (264)
   • Tablice indeksowe (264)
   • Tablice asocjacyjne (265)
  • Przypisania wartości (265)
  • Przypisanie zmiennym typów i atrybutów (266)
  • Zakres ważności zmiennych (267)
  • Predefiniowane parametry i zmienne (269)
   • Parametry ustawiane automatycznie przez shella (270)
   • Zmienne używane przez shella (273)
 • Konstrukcje sterujące (281)
  • Konstrukcje warunkowe (281)
   • Konstrukcja if (281)
   • Konstrukcja case (283)
  • Konstrukcje iteracyjne (284)
   • Konstrukcja for (284)
   • Konstrukcja for((...)) (286)
   • Konstrukcja while i until (287)
   • Polecenia break i continue (289)
   • Polecenia xargs i find (290)
   • Konstrukcja select (291)
 • Wyrażenia arytmetyczne (293)
  • Polecenie expr (294)
  • Dodatkowe możliwości shella Korna (296)
  • Funkcje matematyczne w shellu Korna'93 (300)
 • Skrypty jako programy shellowe (300)
  • Wywołania skryptów (300)
  • Parametry skryptów (301)
   • Przekazywanie wartości zmiennych (302)
   • Podstawianie wartości parametrów pozycyjnych (304)
   • Podstawianie standardowego wyjścia poleceń (305)
   • Makropodstawienia / Substytucje parametrów (306)
  • Przykłady skryptów (310)
  • Śledzenie wykonania skryptów (313)
  • Obsługa błędów i sygnałów (315)
   • Sygnały zdefiniowane w systemie (316)
   • Obsługa sygnałów (317)
  • Funkcje w skryptach shellowych (318)
 • Opcje w wywołaniach shella i skryptów (320)
 • Analiza składniowa poleceń (321)
 • Polecenia wewnętrzne (wbudowane) (323)
  • Polecenie "dwukropek" (324)
  • Polecenie "kropka" (325)
  • alias (325)
  • bg (327)
  • break (327)
  • builtin (327)
  • cd (328)
  • command (330)
  • continue (330)
  • disown (330)
  • echo (331)
  • eval (331)
  • exec (332)
  • exit (333)
  • export (333)
  • false, true (334)
  • fc (335)
  • fg (336)
  • getconf (336)
  • getopts (337)
  • hash (338)
  • hist (338)
  • jobs (339)
  • kill (340)
  • let (341)
  • newgrp (343)
  • print (343)
  • printf (344)
  • pwd (344)
  • read (345)
  • readonly (347)
  • return (348)
  • set (348)
  • shift (352)
  • sleep (352)
  • test (353)
  • times (353)
  • trap (353)
  • type (356)
  • typeset (356)
  • ulimit (360)
  • umask (361)
  • unalias (363)
  • unset (363)
  • wait (364)
  • whence (364)

Rozdział 11. Polecenia (367)

 • accept, reject (369)
 • at, batch (370)
 • awk (375)
 • banner (385)
 • basename, dirname (386)
 • bc (387)
 • bdiff (390)
 • cal (391)
 • calendar (392)
 • cancel (393)
 • cat (395)
 • cc (396)
 • chgrp (397)
 • chmod (398)
 • chown (402)
 • clear (403)
 • cmp (404)
 • col (405)
 • comm (406)
 • compress, uncompress, zcat (407)
 • copy (SCO) (409)
 • cp (411)
 • cpio (414)
 • crontab (421)
 • crypt (424)
 • csplit, split (425)
 • cut (428)
 • date (429)
 • dd (434)
 • df, dfspace, bdf (436)
 • diff (439)
 • dircmp (442)
 • disable, enable (443)
 • diskcp, diskcmp (SCO) (444)
 • dos (446)
 • dos2ux, ux2dos, dtox, xtod (450)
 • du (451)
 • env, printenv (452)
 • exportfs, /etc/exports, /etc/hosts (453)
 • fbackup (HP-UX) (457)
 • file (462)
 • find (463)
 • finger (469)
 • format (SCO) (471)
 • frecover (HP-UX) (472)
 • ftp (475)
 • fuser (476)
 • grep, egrep, fgrep (477)
 • haltsys, reboot (481)
 • head, tail (482)
 • hostname, uname (483)
 • id (485)
 • join (486)
 • last, lastb (488)
 • line (489)
 • ln (490)
 • lock (493)
 • login (494)
 • logname (495)
 • lp (496)
 • lprint (SCO) (500)
 • ls, l, ll, (501)
 • LVM w HP-UX (505)
 • mail, elm, pine (509)
 • mapchan (SCO) (511)
 • mesg (514)
 • mkdir (515)
 • more, page (516)
 • mount, umount (518)
 • mv, mvdir (522)
 • newgrp, /etc/logingroup, ACL (524)
 • news (526)
 • nice, renice (527)
 • nl (528)
 • od, xd (530)
 • pack, unpack, pcat (531)
 • paste (532)
 • passwd (533)
 • pg (537)
 • ping (538)
 • pr (539)
 • printf (540)
 • ps (543)
 • quot, diskusg (546)
 • rcp (549)
 • rlogin (550)
 • rm (551)
 • rmdir (552)
 • rmnl (553)
 • script (554)
 • sed (555)
 • shutdown (557)
 • size (559)
 • sleep, wait (560)
 • sort (561)
 • stty (565)
 • su (572)
 • tar (573)
 • tee (579)
 • telnet (580)
 • test (580)
 • tic, untic/infocmp (583)
 • time (583)
 • touch (584)
 • tput (585)
 • tr (587)
 • tset (589)
 • tty (591)
 • uniq (592)
 • users (593)
 • view, vedit (593)
 • wall (594)
 • wc (595)
 • whatis, whereis (596)
 • who, whoami (597)
 • whodo (598)
 • write, hello (599)

Dodatki (601)

Dodatek A. Wyrażenia regularne (603)

Dodatek B. Katalogi systemowe (607)

Dodatek C. Pliki systemowe (611)

Dodatek D. Tabele znaków ASCII (615)

Dodatek E. Bazy termcap i terminfo (619)

Dodatek F. Sygnały systemu Unix (629)

Dodatek G. Systemy HP-UX 10.x, 11.x (633)

Dodatek H. System SCO OpenServer 5.x (635)

Dodatek I. System SCO UnixWare 7.x (637)

Dodatek J. Uzupełniające komponenty systemów SCO (639)

Dodatek K. Bibliografia (641)

Cena:    95.00zł


Unix użytkowanie i administrowanie Wydanie IIKsiążka informatyczna: Unix użytkowanie i administrowanie Wydanie II
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.