księgarnia informatyczna aton.pl

Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym

Wydawnictwo Difin

Cena:    65.00   55.90zł

Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym

Autor: Jacek (red.) Gołaczyński

ISBN: 83-7251-536-0

Ilość stron: 320

Data wydania: 2005

Twarda oprawa

Publikacja ta analizuje pojęcia, regulacje prawne oraz zastosowania form umowy elektronicznej.

Szczegółowe rozważania dotyczą natomiast zagadnień: elektronicznych oświadczeń woli, zawierania umów elektronicznych, elektronicznej formy czynności prawnych, umów elektronicznych zawieranych z udziałem konsumenta, pieniądza elektronicznego jako przedmiotu świadczenia pieniężnego, umów elektronicznych w prawie wspólnotowym i w wybranych państwach, a także zagadnień kolizyjnych umów elektronicznych.

Rozdziały:

Rozdział 1. Umowy elektroniczne – próba definicji
1. Uwagi ogólne
2. Definicje umów elektronicznych
3. Typy umów elektronicznych

Rozdział 2. Elektroniczne oświadczenia woli
1. Pojęcie elektronicznego oświadczenia woli
2. Złożenie elektronicznego oświadczenia woli i jego dojście do adresata
3. Wykładnia elektronicznych oświadczeń woli
4. Wady elektronicznych oświadczeń woli

Rozdział 3. Zawieranie umów elektronicznych
1. Charakter umów elektronicznych jako zawieranych między (nie)obecnymi
2. Oferta a invitatio ad offerendum
3. Zawarcie umowy w drodze przyjęcia oferty
4. Negocjacje
5. Aukcja i przetarg on-line
6. Znaczenie wzorców umów w transakcjach elektronicznych

Rozdział 4. Elektroniczna forma czynności prawnych
1. Elektroniczna forma czynności prawnych z ustawy i na mocy porozumienia stron
2. Pojęcie i charakter dokumentu elektronicznego
3. Znaczenie dowodowe dokumentów elektronicznych
4. Podpis elektroniczny i jego rodzaje
5. Zagadnienie elektronicznego aktu notarialnego (dr Jerzy Jacyszyn)

Rozdział 5. Pieniądz elektroniczny jako przedmiot świadczenia pieniężnego
1. Instytucja pieniądza elektronicznego
2. Pieniądz elektroniczny
3. Telefony komórkowe jako narzędzia za pomocą, których dokonywane są płatności za towary i usługi
4. Jednorazowe kart przepłacone
5. Przepłacone płatności on-line
6. Perspektywy zmiany prawa wspólnotowego w zakresie pieniądza elektronicznego
7. Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Rozdział 6. Umowy z pośredniczącymi dostawcami usług internetowych
1. Informacje ogólne
2. Umowy z pośredniczącymi dostawcami usług internetowych
3. Regulacja odpowiedzialności pośredniczących dostawców usług
4. Podsumowanie

Rozdział 7. Sytuacja konsumenta w umowach elektronicznych
1. Zagadnienia ogólne
2. Pojęcie konsumenta w umowach elektronicznych
3. Ochrona konsumenta we wspólnotowym prawie umów elektronicznych 
4. Ochrona konsumenta w polskim prawie umów elektronicznych

Rozdział 8. Prawo właściwe dla umów elektronicznych
1. Uwagi ogólne
2. Wybór prawa właściwego dla zobowiązań z umów elektronicznych – uwagi ogólne
3. Prawo właściwe dla umów elektronicznych w braku wyboru prawa
4. Koncepcje nakierowania i odczuwalności przekazów internetowych
5. W kierunku poszukiwań nowych rozwiązań

Rozdział 9. Umowy elektroniczne w prawie wybranych państw
1. Wybrane problemy materialnoprawne
2. Wielość systemów prawa w Unii Europejskiej a dyrektywa o gospodarce elektronicznej
3. Działania podejmowane w celu wypracowania europejskiego prawa umów i ich dotychczasowe efekty
4. Regulacja umów elektronicznych w świetle Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów
5. Konkluzje
6. Regulacja w zakresie umów elektronicznych w wybranych państwach

Cena:    65.00   55.90zł


Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczymKsiążka informatyczna: Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.