księgarnia informatyczna aton.pl

Transport międzynarodowy Wydanie III

Wydawnictwo PWE

Cena:    64.90   55.17zł

Transport międzynarodowy Wydanie III


Autor: Janusz Neider

ISBN: 978-83-208-2191-8

Ilość stron: 336

Data wydania: 06/2015 (wydanie 3)

Oprawa: Miękka

Format: 16.5x24.0cm

Wydawnictwo: PWE


We współczesnej gospodarce znaczenie transportu systematycznie rośnie. Zwiększa się też zapotrzebowanie na wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu poszczególnych gałęzi transportu.

Autor przedstawił: rolę transportu w globalnej gospodarce, usługi na rynku transportowym, transport intermodalny, transport ładunków specjalnych, politykę transportową Unii Europejskiej, spedycję międzynarodową, kontrolę ilościowo-jakościową i obsługę celną ładunków, bezpieczeństwo w transporcie międzynarodowym, zarządzanie procesem transportowym w handlu zagranicznym.

Książka jest przeznaczona dla studentów ekonomii, transportu, logistyki, handlu zagranicznego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, a także właścicieli i pracowników firm realizujących transakcje w handlu zagranicznym lub operacje transportowe.

Spis treści:

1. TRANSPORT W GOSPODARCE GLOBALNEJ
1.1. Pojęcie transportu towarowego
1.2. Specyficzne cechy produkcji transportowej
1.3. Przedmiot transportu
1.4. Jakość w transporcie
1.5. Infrastruktura transportu
1.6. System transportowy
1.7. Koszty i ceny w transporcie
1.8. Gospodarcze funkcje transportu

2. PODAŻ USŁUG NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU TRANSPORTOWYM
2.1. Transport morski
2.1.1. Żegluga morska
2.1.2. Porty morskie
2.2. Transport samochodowy
2.3. Transport kolejowy
2.4. Transport lotniczy
2.4.1. Żegluga powietrzna
2.4.2. Porty lotnicze
2.5. Żegluga śródlądowa

3. TRANSPORT INTERMODALNY
3.1. Istota i rodzaje przewozów intermodalnych
3.2. Kontenery morskie oraz środki do ich przewozu i przeładunku
3.3. Tendencje występujące w żegludze kontenerowej i portach morskich
3.4. Przewozy jednostek intermodalnych transportem lądowym
3.5. Tendencje występujące w intermodalnym transporcie lądowym
3.6. Rola i zadania operatora transportu intermodalnego
3.7. Zasady ustalania cen w transporcie intermodalnym
3.8. Intermodalne przewozy lądowo-promowe

4. TRANSPORT ŁADUNKÓW SPECJALNYCH
4.1. Transport ładunków niebezpiecznych
4.1.1. Definicja i klasyfikacja ładunków niebezpiecznych
4.1.2. Przepisy prawne regulujące przewozy ładunków niebezpiecznych
4.1.3. Opakowanie i oznakowanie ładunków niebezpiecznych
4.1.4. Wymagania dotyczące środków transportu
4.1.5. Obowiązki załadowcy
4.1.6. Obowiązki przewoźnika
4.1.7. Obowiązki spedytora
4.2. Transport ładunków ponadnormatywnych
4.2.1. Definicja i klasyfikacja ładunków ponadnormatywnych
4.2.2. Środki transportu wykorzystywane w przewozach ponadnormatywnych
4.2.3. Obowiązki zlecającego przewóz
4.2.4. Obowiązki organizatora i wykonawcy transportu
4.3. Transport ładunków szybko psujących się
4.4. Transport produktów leczniczych

5. POLITYKA TRANSPORTOWA UNII EUROPEJSKIEJ
5.1. Podstawowe cele i zasady polityki transportowej Unii Europejskiej
5.2. Transeuropejska sieć transportowa
5.3. Transport drogowy
5.4. Transport kolejowy
5.5. Transport lotniczy
5.6. Żegluga śródlądowa
5.7. Transport morski

6. SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA
6.1. Istota spedycji międzynarodowej
6.2. Podstawowe zadania spedytora międzynarodowego
6.3. Rynek usług spedycyjnych
6.4. Organizacje zrzeszające spedytorów
6.5. Rodzaje firm spedycyjnych
6.6. Koszty i ceny usług spedycyjnych
6.7. Regulacje prawne dotyczące działalności spedytorów

7. KONTROLA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA I OBSŁUGA CELNA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM
7.1. Usługi kontrolne
7.1.1. Usługi świadczone z urzędu
7.1.2. Usługi świadczone na zlecenie
7.2. Obsługa celna towarów

8. BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM
8.1. Zagrożenia dla bezpiecznych procesów transportowych
8.2. Regulacje prawne
8.2.1. Transport morski
8.2.2. Transport lotniczy
8.2.3. Transport drogowy
8.3. Programy zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie

9. ZARZĄDZANIE PROCESEM TRANSPORTOWYM W HANDLU ZAGRANICZNYM
9.1. Istota gestii transportowej
9.2. Formuły Incoterms â 2010
9.3. Proces transportowy w handlu zagranicznym
9.4. Transport ładunku w kontenerze drogą morską
9.4.1. Eksport
9.4.2. Import
9.5. Przewóz ładunku transportem drogowym
9.5.1. Przesyłka całopojazdowa
9.5.2. Przesyłka zbiorowa

Cena:    64.90   55.17zł


Transport międzynarodowy Wydanie IIIKsiążka informatyczna: Transport międzynarodowy Wydanie III
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.