księgarnia informatyczna aton.pl

Termodynamika Wydanie 7

Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena:    59.00   43.66zł

Termodynamika Wydanie 7


Autor: Jan Szargut
ISBN: 978-83-01-13086-2
Ilość stron: 348
Data wydania: 12/2013 (wydanie 7, dodruk)
Oprawa: Miękka
Format: 17.0x24.0cm
Wydawnictwo: Naukowe PWN


Autor w sposób zwięzły, przystępny i logiczny omawia m.in. zasady termodynamiki, przemiany charakterystyczne gazów doskonałych i półdoskonałych, zasady przepływu ciepła oraz siłownie parowe.

Obecne wydanie zostało rozszerzone o rozdział dotyczący elektrowni i elektrociepłowni parowo-gazowych. Znakomitą ilustracją prezentowanej teorii są liczne przykłady i zadania, w których uwzględniono najczęściej spotykane w praktyce inżynierskiej procesy i urządzenia.

Podręcznik przeznaczony głównie dla studentów studiów technicznych dla pracujących.

Spis treści:

1. Wielkości fizyczne i jednostki miar stosowane w termodynamice technicznej
1.1. Układy jednostek i oznaczenia
1.2. Podstawowe definicje
1.3. Masa
1.4. Siła
1.5. Ilość substancji
1.6. Ciśnienie
1.7. Praca, ciepło, energia
1.8. Moc
1.9. Temperatura
1.10. Objętość właściwa, gęstość masy, gęstość ciężaru
1.11. Dynamiczny i kinematyczny współczynnik lepkości
Zagadnienia i pytania sprawdzające
Przykłady
Zadania

2. Zasada zachowania ilości substancji
2.1. Sformułowanie zasady zachowania ilości substancji
2.2. Bilans substancji
2.3. Udziały substancjalne
2.4. Bilanse pierwiastków w procesach chemicznych
Zagadnienia i pytania sprawdzające
Przykłady
Zadania

3. Pierwsza zasada termodynamiki
3.1. Bilans energii
3.2. Energia układu, energia wewnętrzna, entalpia
3.3. Sposoby doprowadzania i wyprowadzania energii
3.4. Ciepło doprowadzone do układu
3.5. Energia doprowadzona ze strugą płynu
3.6. Praca mechaniczna
3.7. Szczególne przypadki bilansu energii
3.8. Sprawność energetyczna
Zagadnienia i pytania sprawdzające
Przykłady
Zadania

4. Równania stanu gazów doskonałych i półdoskonałych
4.1. Stan czynnika termodynamicznego
4.2. Definicja gazu doskonałego i półdoskonałego
4.3. Parametry stanu gazów doskonałych i półdoskonałych
4.4. Termiczne równanie stanu
4.5. Energia wewnętrzna i entalpia
4.6. Roztwory gazów doskonałych i półdoskonałych
Zagadnienia i pytania sprawdzające
Przykłady
Zadania

5. Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych i półdoskonałych
5.1. Wiadomości ogólne
5.2. Izoterma
5.3. Izochora
5.4. Izobara
5.5. Izentropa (adiabata odwracalna, adiaterma odwracalna)
5.6. Politropa
5.7. Dławienie
5.8. Adiabata nieodwracalna
5.9. Dyfuzja
Zagadnienia i pytania sprawdzające
Przykłady
Zadania

6. Druga zasada termodynamiki
6.1. Obiegi termodynamiczne
6.2. Sformułowanie drugiej zasady termodynamiki
6.3. Termodynamiczna skala temperatury. Obieg Carnota
6.4. Entropia
6.5. Obliczanie entropii
6.6. Matematyczne ujęcie drugiej zasady termodynamiki
6.7. Statystyczna interpretacja drugiej zasady termodynamiki
6.8. Praca maksymalna
6.9. Analiza egzergetyczna cieplnych procesów przemysłowych
6.10. Entropia w przemianach charakterystycznych gazów doskonałych i półdoskonałych
6.11. Wykres (Ms), ln T gazów półdoskonałych
6.12. Typowe zjawiska nieodwracalne
Zagadnienia i pytania sprawdzające
Przykłady
Zadania

7. Para nasycona i przegrzana
7.1. Stany skupienia
7.2. Izobaryczny proces parowania
7.3. Objętość właściwa pary nasyconej i przegrzanej
7.4. Kaloryczne funkcje stanu pary nasyconej i przegrzanej
7.5. Przemiany charakterystyczne pary nasyconej i przegrzanej
Zagadnienia i pytania sprawdzające
Przykłady
Zadania

8. Spalanie
8.1. Pojęcia podstawowe
8.2. Skład paliw
8.3. Obliczenia stechiometryczne przy spalaniu zupełnym i całkowitym
8.4. Obliczenia stechiometryczne przy spalaniu niezupełnym i niecałkowitym
8.5. Wykresy kontrolne spalania
8.6. Wartość opałowa i entalpia spalenia
8.7. Bilans energii w procesach spalania
8.8. Egzergia w procesach spalania
8.9. Straty energii i egzergii w procesach spalania
Zagadnienia i pytania sprawdzające
Przykłady
Zadania

9. Siłownie parowe
9.1. Możliwości zrealizowania obiegu Carnota w siłowni parowej
9.2. Obieg Clausiusa-Rankine`a
9.3. Sposoby zwiększenia sprawności energetycznej obiegu siłowni parowej
9.4. Sprawność siłowni parowej
9.5. Skojarzona gospodarka cieplna
Zagadnienia i pytania sprawdzające
Przykłady
Zadania

10. Zasady przepływu ciepła
10.1. Sposoby przekazywania ciepła
10.2. Przewodzenie ciepła
10.3. Przenikanie ciepła
10.4. Konwekcja
10.5. Przeponowe konwekcyjne wymienniki ciepła
10.6. Przekazywanie ciepła przez promieniowanie
10.7. Wnikanie ciepła przy wrzeniu i kondensacji
10.8. Sposoby zwiększania intensywności przenikania ciepła
Zagadnienia i pytania sprawdzające
Przykłady
Zadania

11. Elektrownie i elektrociepłownie parowo-gazowe
11.1. Siłownie turbogazowe
11.2. Siłownie parowo-gazowe
11.3. Uzupełnienie siłowni parowej czołowym członem turbogazowym
11.4. Elektrociepłownie parowo-gazowe
Zagadnienia i pytania sprawdzające
Przykłady
Zadania
Zestawienia
Bibliografia
Skorowidz

Cena:    59.00   43.66zł


Termodynamika Wydanie 7Książka informatyczna: Termodynamika Wydanie 7
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.