księgarnia informatyczna aton.pl

Technologia chemiczna Przemysł nieorganiczny

Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena:    59.90   44.33zł

Technologia chemiczna Przemysł nieorganiczny


Autor: Krzysztof Schmidt-Szałowski, Mikołaj Szafran, Jan Sentek, Ewa Bobryk
ISBN: 978-83-01-17269-5
Ilość stron: 508
Data wydania: 09/2013
Format: 16.8x23.8cm
Wydawnictwo: Naukowe PWN


Nowoczesna technologia chemiczna z zastosowaniami praktycznymi!

Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji.

Wstępne rozdziały obejmują wybrane wiadomości z zakresu statyki i kinetyki chemicznej, termochemii i elektrochemii przeznaczone dla osób rozpoczynających edukację z dziedziny produkcji przemysłowej.

W tej części omówiono:
• wielkości charakteryzujące przebieg procesów chemicznych zachodzących w instalacjach przemysłowych,
• zasady sporządzania bilansów technologicznych,
• podstawy mechanizmów i makrokinetyki procesów w reaktorach chemicznych,
• charakterystyki podstawowych modeli reaktorów chemicznych,
• przykłady działania reaktorów w złożonych układach technologicznych,
• zasady racjonalnej gospodarki surowcami i energią w procesach produkcyjnych,
• zasoby głównych surowców przemysłowych i produkcja wybranych gałęzi przemysłu,
• problemy oddziaływania obiektów przemysłowych na środowisko.

W dalszej części zaprezentowano rzeczywiste przykłady organizowania procesów technologicznych w wybranych działach przemysłu nieorganicznego, ceramicznego, metalurgicznego oraz przy wytwarzaniu gazów syntezowych i niektórych materiałów budowlanych. Kolejne rozdziały poświęcono m.in. produkcji kwasu siarkowego, związków azotowych i sody, procesom metalurgicznym, elektroplazmowym oraz ceramicznym. W książce nie zabrakło również omówienia metod technologicznych służących ochronie środowiska przed skutkami technicznej działalności człowieka oraz podsumowania technik stosowanych przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów pierwszych lat kierunków chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna na uczelniach technicznych. Informacje w nim zawarte z pewnością przydadzą się także pracownikom placówek badawczych i projektowych prowadzących prace w dziedzinie technologii chemicznej.

Spis treści:
1. Przedmiot technologii chemicznej
2. Podstawy procesó chemicznych
3. Właściwości układów reagujących
4. Podstawy organizacji układów technologicznych
5. Proecsy w układach niejednorodnych
6. Gospodarka ciepłem w instalacjach przemysłowych
7. Wytwarzanie energii przez spalanie paliw
8. Ochrona środowiska przed emisją lotnych zanieczyszczeń
9. Oczyszczanie wody i ścieków
10. Produkcja kwasu siarkowego (VI)
11. Przemysł związków azotowych
12. Gazy syntezowe
13. Procesy elektrolityczne, elektroliza chlorku sodu
14. Procesy elektrotermiczne
15. Wybrane procesy metalurgiczne. Miedź, cynk, ołów, kadm, aluminium, sód
16. Przemysłowe procesy elektroplazmowe
17. Produkcja kwasu fosforowego (V) i nawozów fosforowych
18. Produkcja węgalnu sodu (sody)
19. Procesy cermaiczne
20. Budowalne materiały wiążące. Wapno i cement

Cena:    59.90   44.33zł


Technologia chemiczna Przemysł nieorganicznyKsiążka informatyczna: Technologia chemiczna Przemysł nieorganiczny
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.