księgarnia informatyczna aton.pl

Tajniki C# i .NET Framework. Wydajne aplikacje dzięki zaawansowanym funkcjom języka C# i architektury .NET

Wydawnictwo APN Promise

Cena:    90.00   67.50zł

Tajniki C# i .NET Framework. Wydajne aplikacje dzięki zaawansowanym funkcjom języka C# i architektury .NET


Autor: Marino Posadas

ISBN: 978-83-7541-334-2

Ilość stron: 560

Data wydania: 09/2017

Oprawa: Miękka

Format: 17.0x23.0cm

Wydawnictwo: APN Promise


Książka Tajniki C# i .NET Framework szczegółowo przedstawia zagadnienia związane z językiem C# 6.0/7.0 oraz platformą .NET 4.6 pozwalając zrozumieć, jak działa ta platforma podczas wykonywania kodu i jak wykorzystać tę wiedzę do pisania wydajnych aplikacji. Pozwala w pełni spożytkować nową rewolucję w pro-gramowaniu .NET, w tym otwarty kod źródłowy platformy, możliwości wieloplatformowe i zmiany architek-toniczne w CoreCLR.

Zaczniemy od omówienia, w jaki sposób CLR wykonuje kod oraz odkryjemy niszowe i zaawan­sowane aspekty programowania w języku C# - od delegatów i typów ogólnych aż do programowania asynchronic-znego.

Poznamy nowe formy deklarowania typów i przypisań, wywoływanie kodu źródłowego, składnię statycznych deklaracji using, automatyczne inicjowanie właściwości, inicjowanie słowników, operatory wa-runkowe dla wartości null i wiele innych zagadnień.

Następnie odblokujemy prawdziwy potencjał platformy .NET. Dowiemy się, jak pisać aplikacje zgodne z OWASP, jak prawidłowo implementować wzorce projektowe w C# oraz jak stosować ogólne zasady SOLID i ich implementacje w kodzie C#.

Zakończymy na wskazówkach pomagających maksymalnie wykorzystać język C# i platformę .NET.

W ostatnim rozdziale książki omówimy też kwestie związane z platformą .NET Core 1.1.

Dzięki tej książce można:
• Dokładnie zrozumieć podstawowe pojęcia języka C#, od algorytmów sortujących do notacji dużego O.
• Poznać najnowsze zmiany w języku C# 6/7.
• Łączyć bazy danych SQL Server i NoSQL z platformą .NET.
• Zrozumieć zasady SOLID i najistotniejsze wzorce Gang of Four na praktycznych przykładach w języku C# 6.0.
• Dowiedzieć się, jak bronić aplikacje w języku C# przed atakami.
• Korzystać z platformy Roslyn do kompilowania i manipulowania językami C# oraz Visual Basic .NET.
• Rozróżniać zapytania LINQ i związane z nimi wyrażenia Lambda, typy ogólne oraz delegaty.
• Zaprojektować od podstaw nową aplikację w .NET.
• Zrozumieć wewnętrzną strukturę podzespołu .NET.
• Poznać przydatne i zaawansowane funkcje związane z optymalizacją i programowaniem równoległym.

Spis treści:

Wstęp
Rozdział 1: Wewnątrz CLR
Rozdział 2: Najważniejsze pojęcia języka C# i platformy .NET
Rozdział 3: Zaawansowane pojęcia języka C# i platformy .NET
Rozdział 4: Porównanie różnych typów podejścia do programowania
Rozdział 5: Mechanizm refl eksji i programowanie dynamiczne
Rozdział 6: Programowanie baz danych SQL
Rozdział 7: Programowanie baz danych NoSQL
Rozdział 8: Programowanie otwarte
Rozdział 9: Architektura
Rozdział 10: Wzorce projektowe
Rozdział 11: Bezpieczeństwo
Rozdział 12: Wydajność
Rozdział 13: Tematy zaawansowane

Cena:    90.00   67.50zł


Tajniki C# i .NET Framework. Wydajne aplikacje dzięki zaawansowanym funkcjom języka C# i architektury .NETKsiążka informatyczna: Tajniki C# i .NET Framework. Wydajne aplikacje dzięki zaawansowanym funkcjom języka C# i architektury .NET
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.