księgarnia informatyczna aton.pl

Strategiczne zarządzanie innowacjami Strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT

Wydawnictwo Difin

Cena:    40.00   34.00zł

Strategiczne zarządzanie innowacjami Strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT


Autor: Michał Żebrowski, Kazimierz Waćkowski

ISBN: 978-83-7641-459-1

Ilość stron: 192

Data wydania: 11/2011

Format: 16.5x23.5cm

Wydawnictwo: Difin


Na znaczny potencjał rozwoju polskiego rynku informatycznego wpływają zarówno wysokie kompetencje naszych specjalistów IT, jak i liczebność małych i średnich firm IT. Informatyka jest wskazywana jako jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Polski.

Z jednej strony uważa się, że kluczem rozwoju konkurencyjnego rynku IT jest innowacyjność przedsiębiorstw, a z drugiej – brak badań i publikacji w języku polskim poświęconych problematyce strategii konkurowania małych i średnich przedsiębiorstw IT. Niniejsza książka odpowiada na potrzeby praktyki w tym zakresie, uwzględniając specyfikę mniejszych firm i charakter polskiego rynku IT

Autorzy, stosując podejście inżynierskie (systemowe), proponują oryginalne rozwiązania metodyczne do analizy strategicznej i zarządzania innowacjami w firmach IT. Autorzy opierają się na obszernej literaturze tematu oraz na własnych badaniach empirycznych dotyczących przedsiębiorstw IT. Taki sposób ujęcia tematu ułatwia zastosowanie proponowanych rozwiązań metodycznych w rzeczywistych projektach.

Rozdziały:

Rozdział 1. Globalne i strategiczne wymiary innowacji
1.1. Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy w Unii Europejskiej
1.1.1. Społeczeństwo informacyjne a sektor ICT
1.1.2. Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy
1.1.3. Fundusze unijne narzędziem rozwoju innowacji
1.2. Rola MSP w gospodarce
1.2.1. Rola innowacyjności w rozwoju MSP
1.2.2. Firmy innowacyjne w sektorze MSP
1.2.3. Cechy innowacyjności firm sektora MSP
1.2.4. Stan sektora MSP w Polsce i w UE
1.2.5. Warunki rozwoju MSP w UE i w Polsce
1.3. Innowacje w MSP-IT
1.3.1. MSP-IT jako obiekt badawczy
1.3.2. Innowacje w branży informatycznej
1.3.2.1. Charakterystyka rynku innowacji ICT
1.3.2.2. Trendy rozwoju innowacji informatycznych
1.3.3. Wybrane problemy rozwoju innowacji w Polsce
1.4. Strategia innowacji
1.4.1. Strategia w przedsiębiorstwie
1.4.2. Procesy strategiczne w przedsiębiorstwie
1.4.3. Tworzenie strategii
1.4.4. Analiza i planowanie strategiczne
1.4.5. Różne podejścia do strategii innowacji
1.5. Wnioski z rozdziału 1

Rozdział 2. Model strategii innowacji w MSP-IT
2.1. Obszar badań
2.2. Podejście systemowe do strategii innowacji
2.2.1. Cechy podejścia systemowego
2.2.2. Podejście systemowe w zarządzaniu
2.2.3. Inżynieria strategii przedsiębiorstwa
2.2.4. System pracy w organizacji
2.2.5. Podejście systemowe do zarządzania strategicznego innowacjami
2.3. Innowacje w informatyce
2.3.1. Pojęcie innowacji
2.3.2. Innowacje jako zjawisko ekonomiczne
2.3.3. Innowacje oparte na technikach informacyjnych
2.3.4. Innowacje w ujęciu prakseologicznym
2.3.5. Określenie innowacji informatycznej
2.4. System innowacji – podstawowe pojęcia
2.4.1. Proces innowacyjny
2.4.2. Zarządzanie działalnością innowacyjną
2.4.3. System innowacji przedsiębiorstwa
2.4.4. System innowacji w relacjach z otoczeniem
2.4.5. Schemat systemu innowacji
2.5. Koncepcja strategii innowacji
2.5.1. Modelowanie systemów strategicznych
2.5.2. Określenie strategii innowacji
2.5.3. Strategiczna domena działania systemu innowacji
2.5.4. Przedmiot strategii innowacji
2.5.5. Konstrukcja strategii innowacji
2.5.6. Inżynieria analizy systemu innowacji i budowy strategii innowacji
2.5.7. Problemy decyzyjne w formułowaniu strategii innowacji
2.6. Strategia innowacji oparta na finansowaniu z funduszy unijnych
2.6.1. Wsparcie finansowania z funduszy unijnych
2.6.2. Wzorzec strategii innowacji opartej na finansowaniu z funduszy unijnych
2.7. Podsumowanie modelu strategii innowacji

Rozdział 3. Strategie innowacji w praktyce
3.1. Analiza właściwości elementów systemu innowacji
3.2. Przykłady systemów innowacji przedsiębiorstwa
3.3. Przykłady innowacji informatycznych
3.4. Przykłady strategii innowacji
3.4.1. Model strategii innowacji dla firmy Computer Business
3.4.2. Model strategii innowacji dla firmy Softel
3.5. Podsumowanie praktycznej weryfikacji systemu zasad strategii innowacji

Rozdział 4. Systemy wsparcia zarządzania strategicznego innowacjami
4.1. Obszar wsparcia innowacji z wykorzystaniem serwisów internetowych
4.2. Metodyka budowania portalu EuroFundusze
4.2.1. Koncepcja portalu EuroFundusze
4.2.2. Zasady projektowania usług portalu EuroFundusze
4.3. Koncepcja Bazy Wzorców Strategii Innowacji
4.3.1. Zakres funkcjonalny proponowanego serwisu
4.3.2. Model logiczny proponowanego serwisu
4.3.3. Wzorzec strategii innowacji opartej na finansowaniu z funduszy unijnych w projektowanym serwisie

Cena:    40.00   34.00zł


Strategiczne zarządzanie innowacjami Strategie małych i średnich przedsiębiorstw ITKsiążka informatyczna: Strategiczne zarządzanie innowacjami Strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.