księgarnia informatyczna aton.pl

Spedycja

Wydawnictwo Difin

Cena:    45.00   38.25zł

Spedycja


Autor: Teresa Truś, Eugeniusz Januła, Żaneta Gutowska

ISBN: 978-83-7641-495-9

Ilość stron: 256

Data wydania: 08/2011

Format: B5

Wydawnictwo: Difin


W książce oprócz niezbędnego zasobu wiedzy wyraźnie zarysowano postęp i perspektywy tej dziedziny gospodarki. Treści podzielono na poszczególne autonomiczne działy spedycji, tak jak tego wymaga układ podręcznika.

Bo książka ta jest przede wszystkim akademickim podręcznikiem spedycji. Za szczególną zaletę podręcznika Autorzy uważają zamieszczenie na końcu książki obszernych aneksów tematycznych obejmujących swym zasięgiem bardzo aktualną infrastrukturę prawną i programową nowoczesnej spedycji.

Rozdziały:

1. PRAWNE PODSTAWY SPEDYCJI
1.1. Obszar pojęciowy spedycji
1.2. Podmioty krajowe i międzynarodowe spedycji
1.3. Świadczenie i zakres usług spedytorskich
1.4. Odpowiedzialność spedytora
1.5. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne
1.6. Podstawy prawne prowadzenia działalności transportowo-spedycyjnej

2. DOKUMENTY NORMATYWNE FIATA
2.1. Podstawowe dokumenty FIATA – katalog pragmatyczny
2.2. Stosowanie FIATA FCR
2.3. Dokument FWB i inne dokumenty FIATA

3. TRANSPORTOWA POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
3.1. Podstawowe zasady polityki transportowej w UE i EOG
3.2. Struktura gałęziowa lądowego transportu w Unii Europejskiej i w Polsce
3.3. Zasady opłat przewozowych w UE
3.4. Kolejnictwo
3.5. Swoboda świadczenia usług w transporcie morskim
3.6. Usługi portowe
3.7. Europejska i światowa koncepcja „Otwartego Nieba”
3.8. Liberalizacja – ogólny trend w kierunku liberalizacji transportu na wszystkich płaszczyznach

4. TRANSAKCJE W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM
4.1. Transakcja a kontrakt
4.2. Formuły handlowe
4.3. Warunki płatności w handlu zagranicznym

5. TRANSPORT MORSKI
5.1. Rodzaje statków morskich i formy eksploatacji
5.2. Czarter i buking
5.3. Podstawowe dokumenty dotyczące transportu morskiego
5.4. Frachty
5.5. Uregulowanie specyfi czne w żegludze do i z USA – NVOCL
5.6. Obsługa ładunków w portach morskich
5.7. Terminale masowe, drobnicowe i kontenerowe
5.8. Polskie porty handlowe
5.9. Terminale i spedycja w portach polskich
5.10. Opłaty frachty i taryfy

6. TRANSPORT DROGOWY
6.1. Zasadnicze regulacje prawne transportu drogowego
6.2. Karnet TIR i jego praktyczne zastosowanie
6.3. Wspólne procedury tranzytowe w transporcie drogowym
6.4. Wymogi dotyczące pojazdów samochodowych
6.5. Koszty i kalkulacje stawek przewozowych
6.6. Przepisy dotyczące pracy kierowców

7. TRANSPORT KOLEJOWY
7.1. Sieć kolejowa w Polsce i w Europie
7.2. Organizacja kolejowych przewozów towarowych w Polsce
7.3. Przepisy prawa w przewozach kolejowych
7.4. Zasady przeładunku i przewozów
7.5. Kolejowy list przewozowy
7.6. Odpowiedzialność przewoźnika za towar
7.7. Szczególny charakter działalności spedytora kolejowego

8. TRANSPORT LOTNICZY
8.1. Transport lotniczy w świetle aktów prawnych
8.2. Kategorie lotnisk i samolotów
8.3. System transportu lotniczego
8.4. Przesyłki lotnicze – rodzaje i wymogi
8.5. Taryfy i stawki przewozu lotniczego
8.6. Listy przewozowe i umowy w transporcie lotniczym

9. TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY
9.1. Śródlądowe drogi wodne w Europie i w Polsce
9.2. Podmioty administracyjne żeglugi śródlądowej i dróg wodnych w Polsce
9.3. Porty i przystanie żeglugi śródlądowej w Polsce
9.4. Główne szlaki żeglugi handlowej w Polsce i parametry dróg wodnych
9.5. Administracja szlaków i zagadnienia prawne
9.6. Statki w żegludze śródlądowej
9.7. Dokumenty i umowy przewozowe

10. TRANSPORT MULTIMODALNY
10.1. Pojęcie transportu multimodalnego
10.2. Integracja techniczno-technologiczna
10.3. Inne rodzaje integracji multimodalnej
10.4. Transport multimodalny a intermodalny
10.5. Zmiany w organizacji przewozów
10.6. Bariery i przeszkody w transporcie multimodalnym

11. PODSTAWY LOGISTYKI SPEDYCYJNEJ
11.1. Pojęcie logistyki
11.2. Logistyka a spedycja
11.3. Gospodarka magazynowa w spedycji
11.4. Optymalny spedytor

12. INFORMATYKA W DZIAŁALNOŚCI SPEDYCYJNEJ
12.1. Pojęcie i zakres technologii informatycznych
12.2. Dokumentacja elektroniczna w systemie spedycji

13. TRANSPORT ŁADUNKÓW PONADNORMATYWNYCH I NIEBEZPIECZNYCH
13.1. Pojęcie ładunku ponadnormatywnego i niebezpiecznego
13.2. Wymogi prawne ładunków i opakowań
13.3. Rodzaje dokumentacji wymagane przy transporcie ładunków niebezpiecznych i ponadnormatywnych
13.4. Koszty i umowy w transporcie ładunków ponadnormatywnych
13.5. Transport ładunków niebezpiecznych
13.6. Transport multimodalny przewozów ponadnormatywnych

14. MARKETING W FIRMIE SPEDYCYJNEJ
14.1. Marketingowa koncepcja działalności podmiotu ekonomicznego
14.2. Segmentacja rynku w działalności spedycyjnej
14.3. Systemy zarządzania marketingową firmą spedycyjną
14.4. Strategie marketingowe firmy spedycyjnej

15. UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE
15.1. Pojęcie i istota ubezpieczeń
15.2. Rodzaje, funkcje i klasyfikacja ubezpieczeń
15.3. Ubezpieczenia środków transportowych – casco
15.4. Ubezpieczenie ładunku w transporcie – cargo
15.5. Ubezpieczenia morskie – specyfika branży
15.6. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora
15.7. Ryzyko i ubezpieczenia w transporcie krajowym i międzynarodowym

ANEKSY
1. OPWS 2010
2. FIATA – FBL
3. FIATA – FCR
4. FIATA - FCT
5. Krajowy List Przewozowy
6. PKP CARGO – zharmonizowany spis towarów
7. PKP CARGO – wykaz opłat
8. Protokół szkody ubezpieczenia cargo
9. Wniosek ubezpieczeniowy – Ubezpieczenie ładunków w transporcie krajowym
10. INCOTERMS
11. CMR
12. Ogólne warunki ubezpieczenia „Spedytorska Polisa Uniwersalna”
13. Zlecenie transportowe
14. CIM/SMGS

Cena:    45.00   38.25zł


SpedycjaKsiążka informatyczna: Spedycja
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.