księgarnia informatyczna aton.pl

Ruchome obciążenia obiektów mostowych

Wydawnictwo DWE

Cena:    42.00zł

Ruchome obciążenia obiektów mostowych


Autor: Czesław Machelski

ISBN: 978-83-7125-258-7

Ilość stron: 274

Data wydania: 12/2015

Oprawa: Miękka

Format: 17.0x23.5cm

Wydawnictwo: DWE


W książce przedstawiono i omówiono obciążenia użytkowe mostów drogowych i kolejowych. Celowo pominięto w tej tematyce obciążenia kładek dla pieszych, bowiem oddziaływanie tłumu i środowiska, np. wiatru, powinny być traktowane w tych konstrukcjach w odmienny, szczególny sposób. W rozdziale 4 wykazano, że mosty drogowe i kolejowe charakteryzują się zbliżoną sztywnością, natomiast kładki dla pieszych są od nich znacznie podatniejsze, co wskazuje na dużą rolę oddziaływań dynamicznych w ich projektowaniu. W monografi i oddziaływania dynamiczne wynikające z obciążeń ruchomych mostów drogowych i kolejowych są sprowadzone do normowych współczynników stosowanych w projektowaniu.

Podstawową metodą stosowaną w niniejszej monografi i jest algorytm porównawczy ujęty w trzech grupach: obciążenia zastępczego, mnożnika obciążenia i sztywności konstrukcji. W takim ujęciu analizy porównawczej możliwe jest określenie skuteczności różnych obciążeń użytkowych: projektowych, normowych, wzorcowych, eksploatacyjnych, budowlanych, specjalnych, a w tym wojskowych.

Obciążenia zastępcze i mnożniki obciążenia służą do bezpośredniego porównywania obciążeń bez uwzględnienia rodzaju i konstrukcji mostu. Dzięki obciążeniom zastępczym możliwe jest bezpośrednie porównanie skuteczności składników siły wewnętrznej pochodzących od ciężaru własnego i obciążeń użytkowych. W przypadku sztywności konstrukcji istotne znaczenie ma układ nośny mostu i sposób jego użytkowania.

W książce i podano wiele przykładów analiz porównawczych dających Czytelnikowi gotowe rozwiązania problemów skuteczności obciążeń użytkowych. Na podstawie tych przykładów można również zbudować własny algorytm porównawczy w poszukiwaniu odpowiedzi na postawione zadanie techniczne. Ogólne ujęcie algorytmu porównawczego pozwoli na wykorzystanie wyników zawartych w monografi i również po wielu latach, gdy zmienią się obecne zalecenia projektowe. Istotne znaczenie ma w tym przypadku baza danych mostów wybudowanych XX wieku.

Z obecnej ewidencji mostów na kolei wynika, że ponad 50% obiektów ma obecnie powyżej 100 lat. Znaczny wpływ na dopuszczalne obciążenie użytkowe, czyli nośność mostu, ma stan techniczny jego konstrukcji i wyposażenia. W monografi i podano algorytm z przykładami obliczeń służący do uwzględnienia degradacji obiektu oraz skuteczności modernizacji lub wzmocnienia konstrukcji. W ostatnim rozdziale przedstawiono ujęcie losowe bezpieczeństwa użytkowania mostów.

Spis treści:

1. Rodzaje obiektów mostowych    15
1.1. KlasyÞ kacja obiektów mostowych  15
1.1.1. Budowa konstrukcji  15
1.1.2. Schematy statyczne    18
1.1.3. Konstrukcja przęsła    22
1.1.4. Sposób użytkowania    23
1.2. Nawierzchnie pomostów    24
1.2.1. Pomosty kolejowe    24
1.2.2. Podłoża pod nawierzchnię mostów drogowych  25
1.3. Konstrukcje zintegrowane    26

2. Rodzaje obciążeń mostów    29
2.1. KlasyÞ kacja obciążeń  29
2.2. Obciążenia zmienne    30
2.3. Układy obciążeń normowych  33
2.4. Normowe obciążenia ruchome  34
2.4.1. Schemat obciążenia taborem kolejowym  34
2.4.2. Schematy obciążeń obiektów drogowych    35
2.4.3. Europejskie przepisy normowe    37
2.5. Udział obciążeń stałych i zmiennych w siłach wewnętrznych  38
2.6. Stany graniczne 41

3. Funkcje wpływu    43
3.1. Rodzaje funkcji wpływu  43
3.2. Geometryczne formy funkcji wpływu    45
3.2.1. Modele geometrii obiektu    45
3.2.2. Wymuszenie kinematyczne funkcji wpływu  47
3.2.3. Przykład modelu konstrukcji  53
3.3. Linie wpływu rozdziału poprzecznego obciążenia  56
3.3.1. Parametry rozdziału poprzecznego    56
3.3.2. Model płyty ortotropowej    57
3.3.3. Model rusztu płaskiego    61
3.3.4. ProÞ l poprzeczny powierzchni wpływu  65
3.4. Przykłady wykorzystania funkcji wpływu  68
3.4.1. System monitorowania mostu    68
3.4.2. Obciążenia od pojazdów    69
3.4.3. Czułość systemu monitorowania sił w wantach    72
3.5. Skutki przemieszczeń pionowych podparcia    74
3.5.1. Przetwarzanie wyników systemu monitorowania    74
3.5.2. Osiadanie podpór  74
3.5.3. Podniesienie przęsła podczas prac naprawczych  78

4. Sztywność konstrukcji    80
4.1. Sztywność konstrukcji o schemacie belkowym  80
4.2. Parametry charakterystyczne sztywności mostu    83
4.3. Zmiana sztywności obiektu podczas budowy    89
4.4. Badania sztywności kolejowych obiektów gruntowo-powłokowych    91
4.5. Sztywność obiektów drogowych    96
4.5.1. Badania odbiorcze mostów    96
4.5.2. Mosty dużych rozpiętości    96
4.5.3. Monolityczne przęsła płytowe  99
4.5.4. Przęsła z belek prefabrykowanych  101
4.6. Badania efektów dynamicznych mostów  105
4.6.1. Charakterystyki statyczne obiektów    105
4.6.2. Mosty drogowe    105
4.6.3. Kładki dla pieszych    106
4.7. Normowe obciążenia mostów    106
4.7.1. Normowa sztywność obiektu kolejowego  106
4.7.2. Normowa sztywność mostów drogowych  109

5. Metodyka porówywania obciążeń  112
5.1. Bezpośrednie porównywanie efektów obciążenia    112
5.2. Obciążenia zastępcze mostów kolejowych 113
5.2.1. Parametry obciążeń ruchomych  113
5.2.2. Kryterium reakcji podporowej  114
5.2.3. Kryterium momentu zginającego  116
5.2.4. Kryterium ugięcia    118
5.2.5. Analiza porównawcza obciążeń kolejowych  121
5.2.6. Schematy wieloprzęsłowe    124
5.3. Obciążenia zastępcze mostów drogowych  128
5.4. Obciążenia płyt pomostowych obiektów drogowych  134
5.4.1. Intensywność obciążenia  134
5.4.2. Rozkład obciążenia    135
5.4.3. Obciążenie zastępcze  137
5.5. Mnożnik obciążenia    138
5.5.1. Ustawienia układów obciążenia  138
5.5.2. Zależności pomiędzy mnożnikami obciążenia    142
5.6. Związek mnożnika obciążenia z obciążeniem zastępczym    143

6. Obciążenia wzorcowe  145
6.1. Metodyka analizy porównawczej  145
6.2. Mosty kolejowe    146
6.2.1. Modele taboru kolejowego    146
6.2.2. Analiza porównawcza obciążenia normowego i obciążeń wzorcowych  148
6.2.3. Analiza porównawcza lokomotyw i wagonów    151
6.2.3.1. Charakterystyki statyczne  151
6.2.3.2. Skrajne ustawienia obciążenia    152
6.2.3.3. Centralne ustawienia obciążenia  158
6.2.3.4. Pośrednie ustawienia obciążenia    160
6.3. Mosty drogowe  163
6.3.1. Modele pojazdów samochodowych  163
6.3.2. Analiza porównawcza    164

7. Obciążenia projektowe  168
7.1. Metodyka porównywania obciążeń kolejowych    168
7.1.1. Założenia ogólne    168
7.1.2. Podział konstrukcji przęseł    169
7.1.3. Schematy obciążeń  169
7.1.4. Ustawienia sił w układach obciążeń    172
7.2. Analiza porównawcza obciążeń kolejowych    176
7.2.1. Skrajne ustawienie obciążenia  176
7.2.2. Ustawienie centralne obciążeń  178
7.2.3. Obciążenia elementów pomostów i małe mosty    180
7.2.3.1. Ustawienie pośrednie obciążenia    181
7.2.3.2. Ustawienie skrajne obciążenia    184
7.2.4. Porównanie obciążeń normowych, projektowych i wzorcowych    186
7.3. Analiza porównawcza obciążeń drogowych    187
7.4. Porównanie nośności elementu    190

8. Obciążenia eksploatacyne    197
8.1. Mosty kolejowe    197
8.1.1. Charakterystyki taboru kolejowego  197
8.1.2. Analiza porównawcza taboru kolejowego  199
8.2. Mosty drogowe  207
8.2.1. Obciążenia eksploatacyjne  207
8.2.2. Obciążenia budowlane  210
8.2.3. Pociągi drogowe  213
8.2.4. Transporty wojskowe  215
8.2.5. Obciążenia wyjątkowe w transportach nienormatywnych    217
8.2.6. Obciążenia odbiorcze  220
8.3. Efekt rozdziału poprzecznego obciążenia    223

9. Zmiany nośności użytkowej  226
9.1. Szacowanie nośności użytkowej    226
9.1.1. Założenia    226
9.1.2. Nośność użytkowa obiektu w stanie projektowym    227
9.1.3. Analiza parametryczna mostów kolejowych  231
9.1.4. Analiza parametryczna mostu drogowego  233
9.2. Zmiany nośności użytkowej  236
9.3. Efekty degradacji i wzmacniania konstrukcji  240
9.3.1. Algorytm obliczeń  240
9.3.2. Most drogowy    243
9.3.3. Most kolejowy  248

10. Bezpieczeństwo użytkowania mostów  250
10.1. Miara niezawodności w użytkowaniu mostów  250
10.2. Szacowanie bezpieczeństwa elementów mostu    252
10.3. Bezpieczne obciążenia ruchome  254
10.4. Analiza parametryczna  256
10.5. Niezawodność dźwigara sprężonego z uwagi na zarysowanie    261
10.5.1. Mechanizm zniszczenia  261
10.5.2. Dźwigar jednorodny  261
10.5.3. Dźwigar zespolony  264

Cena:    42.00zł


Ruchome obciążenia obiektów mostowychKsiążka informatyczna: Ruchome obciążenia obiektów mostowych
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.