księgarnia informatyczna aton.pl

Rails przepisy

Wydawnictwo HELION

Cena:    54.90   38.98zł

Rails przepisy

Autor: Chad Fowler

ISBN: 978-83-246-0618-4

Ilość stron: 400

Data wydania: 03/2007

Rosnąca popularność aplikacji sieciowych, zastępujących w wielu zastosowaniach tradycyjne programy "biurkowe", sprawia, że środowiska służące do szybkiego tworzenia takich programów stają się niezbędnymi narzędziami pracy programistów. Dostępne w sieci struktury - frameworki - pozwalają im skoncentrować się wyłącznie na implementacji zadań, jakie ma spełniać aplikacja, co zdecydowanie usprawnia pracę. Wśród takich środowisk coraz większe uznanie zyskuje Ruby on Rails - bazujący na języku Ruby framework - który sprowadza do minimum nakład pracy konieczny do zbudowania aplikacji sieciowej.

Książka "Rails. Przepisy" to zbiór rozwiązań najczęściej wykonywanych zadań programistycznych przeznaczony dla tych twórców aplikacji, którzy w swojej pracy wykorzystują Ruby on Rails. Znajdziesz w niej porady, dzięki którym Twoja praca zyska na efektywności, a tworzone aplikacje będą szybsze i bezpieczniejsze.

Przeczytasz o tworzeniu elementów interfejsu użytkownika, pobieraniu danych z baz, autoryzowaniu użytkowników, zarządzaniu sesjami i automatycznym generowaniu dokumentacji. Dowiesz się także, w jaki sposób przyspieszyć proces tworzenia aplikacji i jak zaimplementować w nich obsługę poczty elektronicznej.

Rozdziały:

Część I. Przepisy na interfejs użytkownika (11)

  1. Edycja formularza w miejscu (13)
  2. Tworzenie własnej metody pomocniczej JavaScript (21)
  3. Podgląd dynamiczny (29)
  4. Autouzupełnianie pola tekstowego (33)
  5. Tworzenie sortowalnych list typu przeciągnij i upuść (37)
  6. Aktualizacja wielu elementów w jednym żądaniu Ajax (45)
  7. Szybkie autouzupełnianie przy wykorzystaniu JavaScript (51)
  8. Tania i prosta obsługa motywów (57)
  9. Skracanie stron statycznych za pomocą Ajax (59)
  10. Inteligentna odmiana (61)
  11. Debugowanie Ajax (63)
  12. Tworzenie własnego konstruktora formularzy (65)
  13. Tworzenie ładnych wykresów (71)

Część II. Przepisy baz danych (77)

  14. Rails bez bazy danych (79)
  15. Łączenie się z wieloma bazami danych (85)
  16. Integracja z bazami innych aplikacji (95)
  17. Upraszczanie konfiguracji bazy danych (99)
  18. Powiązania modelu wiele-do-wielu z samym sobą (103)
  19. Znakowanie zawartości (107)
  20. Wersjonowanie modeli (115)
  21. Przejście na schematy oparte na migracjach (121)
  22. Powiązania wiele-do-wielu z dodatkowymi danymi (129)
  23. Powiązania polimorficzne - has_many :whatevers (135)
  24. Dodanie zachowań do powiązań Active Record (141)
  25. Dynamiczna konfiguracja bazy danych (147)
  26. Używanie Active Record poza Rails (149)
  27. Wykonywanie obliczeń na danych modelu (151)
  28. Upraszczanie kodu Active Record poprzez zawężanie (155)
  29. Inteligentne struktury danych z composed_of() (157)
  30. Bezpieczne używanie modeli w migracjach (161)

Część III. Przepisy kontrolera (163)

  31. Uwierzytelnianie użytkowników (165)
  32. Autoryzacja użytkowników za pomocą ról (173)
  33. Porządkowanie kontrolerów za pomocą akcji zwrotnych (179)
  34. Monitorowanie wygasających sesji (181)
  35. Renderowanie CSV w akcjach (185)
  36. Czytelne (i ładne) adresy URL (187)
  37. Podwaliny uwierzytelniania (193)
  38. Przejście na sesje Active Record (195)
  39. Pisanie kodu, który pisze kod (197)
  40. Zarządzanie stroną statyczną w Rails (205)

Część IV. Przepisy testów (207)

  41. Tworzenie dynamicznych obiektów fixture dla testów (209)
  42. Tworzenie obiektów fixture na podstawie rzeczywistych danych (215)
  43. Testowanie na przestrzeni wielu kontrolerów (221)
  44. Pisanie testów dla metod pomocniczych (229)

Część V. Przepisy ogólne (233)

  45. Automatyzacja tworzenia aplikacji poprzez własne generatory (235)
  46. Ciągła integracja kodu (243)
  47. Powiadamianie o nieobsłużonych wyjątkach (249)
  48. Tworzenie własnych zadań Rake (255)
  49. Radzenie sobie ze strefami czasowymi (263)
  50. Życie na krawędzi (rozwoju Rails) (271)
  51. Syndykowanie strony poprzez RSS (277)
  52. Tworzenie własnych wtyczek Rails (287)
  53. Sekretne URL-e (293)
  54. Szybki podgląd zawartości sesji (299)
  55. Współdzielenie modeli pomiędzy aplikacjami (301)
  56. Generowanie dokumentacji dla aplikacji (305)
  57. Przetwarzanie przesłanych zdjęć (307)
  58. Łatwe wyświetlanie list grupujących (313)
  59. Śledzenie tego, co kto zrobił (315)
  60. Dystrybucja aplikacji w postaci pojedynczego katalogu (321)
  61. Dodawanie obsługi lokalizacji (325)
  62. Konsola jest Twoim przyjacielem (333)
  63. Automatyczny zapis szkicu formularza (335)
  64. Walidacja obiektów spoza Active Record (339)
  65. Proste białe listy HTML (343)
  66. Dodawanie prostych usług sieciowych do naszych akcji (347)

Część VI. Przepisy poczty elektronicznej (353)

  67. Wysyłanie poczty elektronicznej o bogatej treści (355)
  68. Testowanie poczty przychodzącej (361)
  69. Wysyłanie wiadomości z załącznikami (371)
  70. Obsługa zwrotów wiadomości (375)

Dodatki. (383)

  A. Zasoby (385)
Cena:    54.90   38.98zł


Rails przepisyKsiążka informatyczna: Rails przepisy
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.