księgarnia informatyczna aton.pl

Rachunek prawdopodobieństwa dla licealistów to proste

Wydawnictwo RM

Cena:    18.00zł

Rachunek prawdopodobieństwa dla licealistów to proste

Autor: Ewa Oczkoś

ISBN: 83-88558-94-3

Ilość stron: 158

Data wydania: 2005

Książka przedstawia zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki w różnych dziedzinach nauki i życia codziennego. Uczy metod rozwiązywania zadań z działów objętych programem nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych.

Znajdziesz w niej zadania dotyczące:

• kombinatoryki,
• prawdopodobieństwa zdarzeń,
• niezależności zdarzeń,
• schematu Bernoulliego,
• zmiennej losowej,
• statystyki

Rozdziały:

Rozdział 1 Zdarzenia losowe

Rozdział 2 Kombinatoryka
2.1. Permutacje bez powtórzeń
2.2. Permutacje z powtórzeniami
2.3. Wariacje bez powtórzeń
2.4. Wariacje z powtórzeniami
2.5. Kombinacje

Rozdział 3 Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa i własności prawdopodobieństwa

Rozdział 4 Schemat klasyczny

Rozdział 5 Prawdopodobieństwo warunkowe

Rozdział 6 Prawdopodobieństwo całkowite

Rozdział 7 Zdarzenia niezależne

Rozdział 8 Schemat Bernoulliego

Rozdział 9 Zmienna losowa
9.1. Określenie i rozkład zmiennej losowej
9.2. Własności zmiennej losowej

Rozdział 10 Elementy statystyki
10.1. Średnia arytmetyczna
10.2. Średnia arytmetyczna ważona
10.3. Średnia ważona
10.4. Mediana i dominanta
10.5. Wariancja i odchylenie standardowe

Rozdział 11 Zadania różne

Odpowiedzi do zadań

Cena:    18.00zł


Rachunek prawdopodobieństwa dla licealistów to prosteKsiążka informatyczna: Rachunek prawdopodobieństwa dla licealistów to proste
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.