księgarnia informatyczna aton.pl

Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią

Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena:    69.00   51.06zł

Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią


Autor: Andrzej Macias
ISBN: 978-83-01-17450-7
Ilość stron: 578
Data wydania: 01/2014
Oprawa: Zawiera CD
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: Naukowe PWN


Procesy rozwoju zagospodarowania przestrzennego w kilku ostatnich dekadach mają w Polsce szczególnie dynamiczny przebieg. Gospodarowanie przestrzenią wymaga nie tylko głębokiej wiedzy o strukturze, funkcjonowaniu i przekształceniach zachodzących w systemach krajobrazowych, ale także orientowania się w bardzo szerokim zakresie przepisów prawnych związanych z wykorzystywaniem zasobów i ochroną walorów przestrzeni.

Książka obejmuje kompleksową i aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat przyrodniczych podstaw gospodarowania środowiskiem, które są jednym z filarów zrównoważonego rozwoju. Autorzy omówili nie tylko poszczególne elementy środowiska przyrodniczego w kontekście ocen środowiskowych, ale także prawne podstawy gospodarowania, źródła informacji geograficznej oraz wybrane metody i techniki oceny zasobów środowiskowych. Uwzględnili też strategiczne opracowania przyrodnicze na różnych poziomach planowania rozwoju społeczno-gospodarczego (m.in. polityki, strategie, plany i programy). Przedstawili również problematykę prognozowania krajobrazowego oraz jego znaczenie w ocenach oddziaływania na środowisko.

Towarzysząca książce płyta CD zawiera tabelaryczne zestawienie informacji na temat przydatności rolniczej gleb oraz związków między glebami i zbiorowiskami roślinnymi a typami siedliskowymi lasu.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, kształtowanie i ochrona środowiska, ochrona środowiska, kształtowanie środowiska przyrodniczego, geografia, biologia, geologia, architektura krajobrazu, a także dla pracowników samorządów terytorialnych, planistów przestrzennych oraz służb ochrony środowiska.

Spis treści:

Część I. Naukowe i prawne uwarunkowania gospodarowania środowiskiem przyrodniczym
1. Środowisko przyrodnicze jak przedmiot badań naukowych i przestrzeń działań gospodarczych
2. Podstawy prawne gospodarowania środowiskiem przyrodniczym
3. Źródła informacji przyrodniczej

Część II. Charakterystyka komponentów środowiska przyrodniczego i zaasady ich wykorzystywania
4. Budowa geologiczna
5. Ukształtowanie poweirzchni terenu
6. Gleby
7. Wody podziemne i powierzchniowe
8. Powietrze atmosferyczne i klimat
9. Komponenty biotyczne

Część III. Oceny środowiska przyrodniczego do celów gospodarczych
10. Metodologiczne podstawy ocen środowiska przyrodniczego
11. Waloryzacja środowiska przyrodniczego
12. Problematyka przyrodnicza w dokumentach strategicznych

Cena:    69.00   51.06zł


Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzeniąKsiążka informatyczna: Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.