księgarnia informatyczna aton.pl

Programowanie usług WCF Wydanie III

Wydawnictwo HELION

Cena:    129.00   91.59zł

Programowanie usług WCF Wydanie III


Autor: Juval Löwy
ISBN: 978-83-246-3617-4
Ilość stron: 824
Data wydania: 08/2012
Format: 168x237
Wydawnictwo: HELION


Poznaj technologię WCF i wykorzystaj potencjał Microsoft Azure AppFabric Service Bus.

Udostępnianie usług sieciowych to już nie tylko widzimisię programistów lub projektantów - w dzisiejszych czasach to obowiązek! Dzięki temu ułatwiasz integrację innych aplikacji z Twoim produktem, ale też z łatwością korzystasz z funkcjonalności dostarczanych przez innych producentów. Najważniejsze jest jednak to, że najwięcej zyskuje Twój klient. A jego zadowolenie zapewni Ci sukces i byt na rynku!

Jeżeli podjąłeś decyzję, że Twoja kolejna aplikacja będzie wspierała WCF, to wybierając tę książkę, nie mogłeś trafić lepiej. "Programowanie usług WCF" to doskonały, cieszący się ogromną popularnością przewodnik, poświęcony spójnej, jednolitej platformie firmy Microsoft, którą zaprojektowano z myślą o programowaniu aplikacji w oparciu o usługi dla systemu Windows.

Jej autor Juval Löwy jest wybitnym specjalistą w dziedzinie platformy .NET i technologii WCF. W trakcie lektury poznasz architekturę technologii WCF, jej elementy składowe oraz zagadnienia związane z jej niezawodnością. Ponadto dowiesz się, jak zagwarantować bezpieczeństwo swoim usługom sieciowym, oraz sprawdzisz możliwości magistrali usług Azure AppFabric Service Bus. Wiedza, którą zdobędziesz, pozwoli Ci na tworzenie jeszcze lepszych i bardziej elastycznych projektów informatycznych. Sprawdź sam!

 • Poznaj architekturę technologii WCF i jej podstawowe elementy składowe, w tym tak ważne pojęcia, jak niezawodność czy sesja transportowa
 • Naucz się używać wbudowanych elementów, takich jak hosty usług, mechanizmy zarządzania instancjami i współbieżnością, transakcje, kolejkowane wywołania rozłączonych usług, zabezpieczenia czy odkrywanie
 • Opanuj sztukę korzystania z magistrali usług Azure AppFabric Service Bus, czyli najbardziej rewolucyjnego elementu nowego projektu chmury obliczeniowej
 • Podnieś swoją produktywność i jakość tworzonych usług WCF dzięki odpowiednim opcjom projektowym, wskazówkom i zalecanym praktykom, zawartym we frameworku ServiceModelEx autorstwa Juvala Löwy’ego
 • Poznaj uzasadnienie szczegółowych decyzji projektowych i odkryj najtrudniejsze, rozumiane przez niewielu programistów aspekty programowania usług WCF

Najlepszy podręcznik poświęcony WCF.

Rozdziały:

1. Podstawy WCF (29)

 • Czym jest WCF? (29)
 • Usługi (30)
  • Granice wykonywania usługi (31)
  • WCF i widoczność lokalizacji (31)
 • Adresy (32)
  • Adresy TCP (33)
  • Adresy HTTP (34)
  • Adresy IPC (34)
  • Adresy MSMQ (34)
  • Adresy magistrali usług (35)
 • Kontrakty (35)
  • Kontrakt usługi (35)
 • Hosting (39)
  • Hosting na IIS 5/6 (39)
  • Hosting własny (40)
  • Hosting WAS (45)
  • Niestandardowy hosting na IIS/WAS (46)
  • Pakiet usług AppFabric dla systemu Windows Server (46)
  • Wybór hosta (48)
 • Wiązania (49)
  • Podstawowe wiązania (50)
  • Wybór wiązania (52)
  • Dodatkowe rodzaje wiązań (53)
  • Używanie wiązania (54)
 • Punkty końcowe (55)
  • Konfiguracja punktów końcowych - plik konfiguracyjny (56)
  • Konfiguracja punktów końcowych z poziomu programu (60)
  • Domyślne punkty końcowe (61)
 • Wymiana metadanych (63)
  • Udostępnianie metadanych przez HTTP-GET (64)
  • Punkt wymiany metadanych (67)
  • Narzędzie Metadata Explorer (72)
 • Więcej o konfiguracji zachowań (74)
 • Programowanie po stronie klienta (76)
  • Generowanie obiektu pośrednika (76)
  • Konfiguracja klienta z poziomu pliku konfiguracyjnego (81)
  • Konfiguracja klienta z poziomu programu (86)
  • Klient testowy dostarczany przez WCF (87)
 • Konfiguracja z poziomu programu a plik konfiguracyjny (89)
 • Architektura WCF (89)
  • Architektura hosta (91)
 • Kanały (92)
  • Klasa InProcFactory (93)
 • Sesje warstwy transportowej (96)
  • Sesja transportowa i wiązania (97)
  • Przerwanie sesji transportowej (97)
 • Niezawodność (98)
  • Wiązania, niezawodność i kolejność wiadomości (99)
  • Konfiguracja niezawodności (100)
  • Zachowanie kolejności dostarczania wiadomości (101)

2. Kontrakty usług (103)

 • Przeciążanie metod (103)
 • Dziedziczenie kontraktów (105)
  • Hierarchia kontraktów po stronie klienta (106)
 • Projektowanie oraz faktoryzacja kontraktów usług (110)
  • Faktoryzacja kontraktów (110)
  • Metryki faktoryzacji (112)
 • Kwerendy (przeszukiwanie metadanych) (114)
  • Programowe przetwarzanie metadanych (114)
  • Klasa MetadataHelper (116)

3. Kontrakty danych (121)

 • Serializacja (121)
  • Serializacja w .NET (123)
  • Formatery WCF (124)
  • Serializacja kontraktów danych (127)
 • Atrybuty kontraktów danych (128)
  • Importowanie kontraktu danych (130)
  • Kontrakty danych i atrybut Serializable (132)
  • Dedukowane kontrakty danych (133)
  • Złożone kontrakty danych (135)
  • Zdarzenia związane z kontraktami danych (135)
  • Dzielone kontrakty danych (138)
 • Hierarchia kontraktów danych (139)
  • Atrybut KnownType (139)
  • Atrybut ServiceKnownType (141)
  • Wielokrotne zastosowanie atrybutu KnownType (143)
  • Konfiguracja akceptowanych klas pochodnych w pliku konfiguracyjnym (143)
  • Analizatory kontraktów danych (144)
  • Obiekty i interfejsy (153)
 • Równoważność kontraktów danych (155)
  • Porządek serializacji (156)
 • Wersjonowanie (158)
  • Nowe składowe (158)
  • Brakujące składowe (159)
  • Wersjonowanie dwukierunkowe (162)
 • Typy wyliczeniowe (164)
 • Delegaty i kontrakty danych (166)
 • Typy generyczne (166)
 • Kolekcje (169)
  • Konkretne kolekcje (170)
  • Kolekcje niestandardowe (171)
  • Atrybut CollectionDataContract (172)
  • Referencje do kolekcji (173)
  • Słowniki (174)

4. Zarządzanie instancjami (177)

 • Zachowania (177)
 • Usługi aktywowane przez wywołania (178)
  • Zalety usług aktywowanych przez wywołania (179)
  • Konfiguracja usług aktywowanych przez wywołania (180)
  • Usługi aktywowane przez wywołania i sesje transportowe (181)
  • Projektowanie usług aktywowanych przez wywołania (182)
  • Wybór usług aktywowanych przez wywołania (184)
 • Usługi sesyjne (185)
  • Konfiguracja sesji prywatnych (185)
  • Sesje i niezawodność (190)
  • Identyfikator sesji (191)
  • Kończenie sesji (193)
 • Usługa singletonowa (193)
  • Inicjalizacja usługi singletonowej (194)
  • Wybór singletonu (197)
 • Operacje demarkacyjne (197)
 • Dezaktywacja instancji (200)
  • Konfiguracja z wartością ReleaseInstanceMode.None (201)
  • Konfiguracja z wartością ReleaseInstanceMode.BeforeCall (201)
  • Konfiguracja z wartością ReleaseInstanceMode.AfterCall (202)
  • Konfiguracja z wartością ReleaseInstanceMode.BeforeAndAfterCall (203)
  • Bezpośrednia dezaktywacja (203)
  • Stosowanie dezaktywacji instancji (204)
 • Usługi trwałe (205)
  • Usługi trwałe i tryby zarządzania instancjami (205)
  • Identyfikatory instancji i pamięć trwała (206)
  • Bezpośrednie przekazywanie identyfikatorów instancji (207)
  • Identyfikatory instancji w nagłówkach (209)
  • Powiązania kontekstu dla identyfikatorów instancji (211)
  • Automatyczne zachowanie trwałe (216)
 • Dławienie (222)
  • Konfiguracja dławienia (225)

5. Operacje (231)

 • Operacje żądanie-odpowiedź (231)
 • Operacje jednokierunkowe (232)
  • Konfiguracja operacji jednokierunkowych (232)
  • Operacje jednokierunkowe i niezawodność (233)
  • Operacje jednokierunkowe i usługi sesyjne (233)
  • Operacje jednokierunkowe i wyjątki (234)
 • Operacje zwrotne (236)
  • Kontrakt wywołań zwrotnych (236)
  • Przygotowanie obsługi wywołań zwrotnych po stronie klienta (238)
  • Stosowanie wywołań zwrotnych po stronie usługi (241)
  • Zarządzanie połączeniami dla wywołań zwrotnych (244)
  • Pośrednik dupleksowy i bezpieczeństwo typów (246)
  • Fabryka kanałów dupleksowych (249)
  • Hierarchia kontraktów wywołań zwrotnych (251)
 • Zdarzenia (252)
 • Strumieniowe przesyłanie danych (256)
  • Strumienie wejścia-wyjścia (256)
  • Strumieniowe przesyłanie komunikatów i powiązania (257)
  • Przesyłanie strumieniowe i transport (258)

6. Błędy (261)

 • Izolacja błędów i eliminowanie związków (261)
  • Maskowanie błędów (262)
  • Oznaczanie wadliwego kanału (263)
 • Propagowanie błędów (267)
  • Kontrakty błędów (268)
  • Diagnozowanie błędów (272)
  • Błędy i wywołania zwrotne (278)
 • Rozszerzenia obsługujące błędy (281)
  • Udostępnianie błędu (282)
  • Obsługa błędu (285)
  • Instalacja rozszerzeń obsługujących błędy (287)
  • Host i rozszerzenia obsługujące błędy (290)
  • Wywołania zwrotne i rozszerzenia obsługujące błędy (293)

7. Transakcje (297)

 • Problem z przywracaniem działania aplikacji (297)
 • Transakcje (298)
  • Zasoby transakcyjne (299)
  • Właściwości transakcji (299)
  • Zarządzanie transakcjami (301)
  • Menedżery zasobów (304)
 • Propagacja transakcji (304)
  • Przepływ transakcji a wiązania (305)
  • Przepływ transakcji a kontrakt operacji (306)
  • Wywołania jednokierunkowe (308)
 • Menedżery i protokoły transakcji (308)
  • Protokoły i wiązania (309)
  • Menedżery transakcji (310)
  • Awansowanie menedżerów transakcji (313)
 • Klasa Transaction (314)
  • Transakcje otoczenia (314)
  • Transakcje lokalne a transakcje rozproszone (315)
 • Programowanie usług transakcyjnych (316)
  • Przygotowywanie otoczenia transakcji (316)
  • Tryby propagacji transakcji (318)
  • Głosowanie a zakończenie transakcji (325)
  • Izolacja transakcji (328)
  • Limit czasu transakcji (330)
 • Jawne programowanie transakcji (332)
  • Klasa TransactionScope (332)
  • Zarządzanie przepływem transakcji (334)
  • Klienci nieusługowi (340)
 • Zarządzanie stanem usługi (341)
  • Granice transakcji (342)
 • Zarządzanie instancjami a transakcje (343)
  • Usługi transakcyjne typu per-call (344)
  • Usługi transakcyjne typu per-session (347)
  • Transakcyjne usługi trwałe (359)
  • Zachowania transakcyjne (361)
  • Transakcyjna usługa singletonu (366)
  • Transakcje a tryby instancji (369)
 • Wywołania zwrotne (371)
  • Tryby transakcji w wywołaniach zwrotnych (371)
  • Głosowanie w wywołaniach zwrotnych (373)
  • Stosowanie transakcyjnych wywołań zwrotnych (373)

8. Zarządzanie współbieżnością (377)

 • Zarządzanie instancjami a współbieżność (377)
 • Tryby współbieżności usług (378)
  • ConcurrencyMode.Single (379)
  • ConcurrencyMode.Multiple (379)
  • ConcurrencyMode.Reentrant (382)
 • Instancje a dostęp współbieżny (385)
  • Usługi typu per-call (385)
  • Usługi sesyjne i usługi typu singleton (386)
 • Zasoby i usługi (386)
  • Dostęp a zakleszczenia (387)
  • Unikanie zakleszczeń (388)
 • Kontekst synchronizacji zasobów (389)
  • Konteksty synchronizacji .NET (390)
  • Kontekst synchronizacji interfejsu użytkownika (392)
 • Kontekst synchronizacji usług (397)
  • Hostowanie w wątku interfejsu użytkownika (398)
  • Formularz jako usługa (403)
  • Wątek interfejsu użytkownika a zarządzanie współbieżnością (406)
 • Własne konteksty synchronizacji usług (408)
  • Synchronizator puli wątków (408)
  • Powinowactwo wątków (413)
  • Przetwarzanie priorytetowe (415)
 • Wywołania zwrotne a bezpieczeństwo klientów (418)
  • Wywołania zwrotne w trybie ConcurrencyMode.Single (419)
  • Wywołania zwrotne w trybie ConcurrencyMode.Multiple (419)
  • Wywołania zwrotne w trybie ConcurrencyMode.Reentrant (420)
 • Wywołania zwrotne i konteksty synchronizacji (420)
  • Wywołania zwrotne a kontekst synchronizacji interfejsu użytkownika (421)
  • Własne konteksty synchronizacji a wywołania zwrotne (424)
 • Wywołania asynchroniczne (427)
  • Wymagania mechanizmów asynchronicznych (427)
  • Wywołania asynchroniczne przy użyciu pośrednika (proxy) (429)
  • Wywołania asynchroniczne (430)
  • Zapytania a oczekiwanie na zakończenie (432)
  • Wywołania zwrotne dopełniające (434)
  • Asynchroniczne operacje jednokierunkowe (439)
  • Asynchroniczna obsługa błędów (442)
  • Wywołania asynchroniczne a transakcje (443)
  • Wywołania synchroniczne kontra asynchroniczne (443)

9. Usługi kolejkowane (445)

 • Usługi i klienty odłączone (445)
 • Wywołania kolejkowane (446)
  • Architektura wywołań kolejkowanych (447)
  • Kontrakty kolejkowane (447)
  • Konfiguracja i ustawienia (448)
 • Transakcje (454)
  • Dostarczanie i odtwarzanie (455)
  • Transakcyjne ustawienia usługi (456)
  • Kolejki nietransakcyjne (459)
 • Zarządzanie instancjami (460)
  • Usługi kolejkowane typu per-call (460)
  • Kolejkowane usługi sesyjne (462)
  • Usługa singleton (465)
 • Zarządzanie współbieżnością (466)
  • Kontrola przepustowości (467)
 • Błędy dostarczania (467)
  • Kolejka utraconych komunikatów (469)
  • Czas życia (469)
  • Konfiguracja kolejki odrzuconych komunikatów (470)
  • Przetwarzanie kolejki odrzuconych komunikatów (471)
 • Błędy odtwarzania (475)
  • Komunikaty trujące (476)
  • Obsługa komunikatów trujących w MSMQ 4.0 (477)
  • Obsługa komunikatów trujących w MSMQ 3.0 (480)
 • Wywołania kolejkowane kontra połączone (481)
  • Wymaganie kolejkowania (483)
 • Usługa odpowiedzi (484)
  • Tworzenie kontraktu usługi odpowiedzi (485)
  • Programowanie po stronie klienta (488)
  • Programowanie kolejkowane po stronie usługi (491)
  • Programowanie odpowiedzi po stronie usługi (492)
  • Transakcje (493)
 • Mostek HTTP (496)
  • Projektowanie mostka (496)
  • Konfiguracja transakcji (497)
  • Konfiguracja po stronie usługi (498)
  • Konfiguracja po stronie klienta (499)

10. Bezpieczeństwo (501)

 • Uwierzytelnianie (501)
 • Autoryzacja (502)
 • Bezpieczeństwo transferu danych (503)
  • Tryby bezpieczeństwa transferu danych (503)
  • Konfiguracja trybu bezpieczeństwa transferu danych (505)
  • Tryb Transport a poświadczenia (507)
  • Tryb Komunikat a poświadczenia (508)
 • Zarządzanie tożsamością (509)
 • Polityka ogólna (509)
 • Analiza przypadków użycia (510)
 • Aplikacja intranetowa (510)
  • Zabezpieczanie wiązań intranetowych (511)
  • Ograniczanie ochrony komunikatów (517)
  • Uwierzytelnianie (518)
  • Tożsamości (520)
  • Kontekst bezpieczeństwa wywołań (521)
  • Personifikacja (523)
  • Autoryzacja (530)
  • Zarządzanie tożsamością (535)
  • Wywołania zwrotne (536)
 • Aplikacja internetowa (537)
  • Zabezpieczanie wiązań internetowych (537)
  • Ochrona komunikatów (539)
  • Uwierzytelnianie (543)
  • Stosowanie poświadczeń systemu Windows (545)
  • Stosowanie dostawców ASP.NET (546)
  • Zarządzanie tożsamością (554)
 • Aplikacja biznesowa (554)
  • Zabezpieczanie wiązań w scenariuszu B2B (554)
  • Uwierzytelnianie (555)
  • Autoryzacja (557)
  • Zarządzanie tożsamością (559)
  • Konfiguracja bezpieczeństwa hosta (559)
 • Aplikacja o dostępie anonimowym (559)
  • Zabezpieczanie anonimowych wiązań (560)
  • Uwierzytelnianie (561)
  • Autoryzacja (561)
  • Zarządzanie tożsamością (561)
  • Wywołania zwrotne (561)
 • Aplikacja bez zabezpieczeń (562)
  • Odbezpieczanie wiązań (562)
  • Uwierzytelnianie (562)
  • Autoryzacja (562)
  • Zarządzanie tożsamością (562)
  • Wywołania zwrotne (563)
 • Podsumowanie scenariuszy (563)
 • Deklaratywny framework bezpieczeństwa (563)
  • Atrybut SecurityBehavior (564)
  • Deklaratywne bezpieczeństwo po stronie hosta (571)
  • Deklaratywne bezpieczeństwo po stronie klienta (572)
 • Audyt bezpieczeństwa (578)
  • Konfigurowanie audytów bezpieczeństwa (579)
  • Deklaratywne bezpieczeństwo audytów (581)

11. Magistrala usług (583)

 • Czym jest usługa przekazywania? (584)
  • Magistrala Windows Azure AppFabric Service Bus (585)
 • Programowanie magistrali usług (586)
  • Adres usługi przekazywania (586)
  • Rejestr magistrali usług (589)
  • Eksplorator magistrali usług (590)
 • Powiązania magistrali usług (591)
  • Powiązanie przekazywania TCP (591)
  • Powiązanie przekazywania WS 2007 (595)
  • Jednokierunkowe powiązanie przekazywania (596)
  • Powiązanie przekazywania zdarzeń (597)
 • Chmura jako strona przechwytująca wywołania (599)
 • Bufory magistrali usług (600)
  • Bufory kontra kolejki (600)
  • Praca z buforami (601)
  • Wysyłanie i otrzymywanie komunikatów (607)
  • Usługi buforowane (608)
  • Usługa odpowiedzi (617)
 • Uwierzytelnianie w magistrali usług (621)
  • Konfiguracja uwierzytelniania (622)
  • Uwierzytelnianie z tajnym kluczem współdzielonym (623)
  • Brak uwierzytelniania (627)
  • Magistrala usług jako źródło metadanych (628)
 • Bezpieczeństwo transferu (630)
  • Bezpieczeństwo na poziomie transportu (631)
  • Bezpieczeństwo na poziomie komunikatów (632)
  • Powiązanie przekazywania TCP i bezpieczeństwo transferu (633)
  • Powiązanie przekazywania WS i bezpieczeństwo transferu (639)
  • Jednokierunkowe powiązanie przekazywania i bezpieczeństwo transferu (640)
  • Powiązania i tryby transferu (641)
  • Usprawnianie zabezpieczeń transferu (641)

A: Wprowadzenie modelu usług (647)
B: Nagłówki i konteksty (663)
C: Odkrywanie (685)
D: Usługa publikacji-subskrypcji (733)
E: Uniwersalny mechanizm przechwytywania (765)
F: Standard kodowania usług WCF (779)
G: Katalog elementów biblioteki ServiceModelEx (791)

Cena:    129.00   91.59zł


Programowanie usług WCF Wydanie IIIKsiążka informatyczna: Programowanie usług WCF Wydanie III
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.