księgarnia informatyczna aton.pl

Prawo internetu Zbiór aktów prawnych

Wydawnictwo C.H. BECK

Cena:    79.00   67.15zł

Prawo internetu Zbiór aktów prawnych


Autor: Polański Przemysław
ISBN: 978-83-255-5705-8
Ilość stron: 510
Data wydania: 12/2013
Format: 14.5x20.5cm
Wydawnictwo: C.H. BECK


Prawo Internetu (inaczej prawo nowych technologii, prawo komputerowe, prawo technologii informatycznych lub informacyjnych, prawo informatyczne) stanowi nowy obszar zainteresowan prawodawcy krajowego i unijnego wobec rosnacego znaczenia komputerów i Internetu dla rozwoju obrotu gospodarczego (ang. e-commerce) i funkcjonowania administracji publicznej (ang. e-government).

Ten dynamicznie rozwijajacy sie obszar regulacji przenika praktycznie wszystkie gałezie prawa: od prawa cywilnego, przez prawo administracyjne po prawo karne. Gwałtowny rozwój regulacji w tym obszarze zwiazany jest przede wszystkim z faktem kształtowania sie tzw. społeczenstwa informacyjnego (społeczenstwa opartego na wiedzy), w którym dominujaca role odgrywa wykorzystywanie narzedzi informatycznych przy swiadczeniu usług i wytwarzaniu towarów.

Z kolei rozwój samego społeczenstwa informacyjnego spowodowany jest w głównej mierze globalna rewolucja internetowa i postepujaca informatyzacja organów administracji publicznej.

Wydanie zbioru Prawo Internetu stanowi odpowiedz na rosnace znaczenie przepisów dotyczacych nowych technologii komunikacyjnych.

Spis treści:
1. Ustawa o swiadczeniu usług droga elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) 1
2. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) 15
3. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83) 41
4. Ustawa o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 128, poz. 1402)     101
5. Prawo własnosci przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 49, poz. 508) – wyciag 108
6. Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 24)     134
7. Ustawa o ochronie niektórych usług swiadczonych droga elektroniczna opartych lub polegajacych na dostepie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 1068) 155
8. Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800) – wyciag 158
9. Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. (Dz.U. 1993, Nr 7, poz. 34) – wyciag 195
10. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) – wyciag 241
11. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzona przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) 270
12. Rozporzadzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania cena towarów przeznaczonych do sprzedazy z dnia 10 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 99, poz. 894) – wyciag 282
13. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1206) – wyciag     284
14. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211) – wyciag 294
15. Ustawa o swobodzie działalnosci gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1807) – wyciag     307
16. Kodeks spółek handlowych z dnia 15 wrzesnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) – wyciag     311
17. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) – wyciag     321
18. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) – wyciag     328
19. Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) – wyciag     343
20. Rozporzadzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów zwiazanych z czynnosciami bankowymi, sporzadzanych na elektronicznych nosnikach informacji z dnia 26 pazdziernika 2004 r. (Dz.U. Nr 236, poz. 2364) 347
21. Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 wrzesnia 2001 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1450) 350
22. Kodeks postepowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) – wyciag     379
23. Kodeks postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 168) – wyciag     407
24. Ustawa o informatyzacji działalnosci podmiotów realizujacych zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565)     411
25. Rozporzadzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 526) 432
26. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporzadzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doreczania dokumentów elektronicznych oraz udostepniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 wrzesnia 2011 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1216)     445
27. Ustawa o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)     459
28. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 68) 478
29. Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) – wyciag 484
30. Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w sprawie warunków, jakie musza byc spełnione, aby zajecia dydaktyczne na studiach mogły byc prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległosc z dnia 25 wrzesnia 2007 r. (Dz.U. Nr 188, poz. 1347)     485
31. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) – wyciag     487
Indeks rzeczowy 495

Cena:    79.00   67.15zł


Prawo internetu Zbiór aktów prawnychKsiążka informatyczna: Prawo internetu Zbiór aktów prawnych
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.