księgarnia informatyczna aton.pl

Prawo handlu elektronicznego

Wydawnictwo Oficyna BRANTA

Cena:    53.00   45.58zł

Prawo handlu elektronicznego

Autor: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Korus, Marcin Spyra

ISBN: 83-89073-66-8

Ilość stron: 300

Data wydania: 2005

Książka "Prawo handlu elektronicznego" stanowi kompendium zagadnień prawnych pojawiających się w obrocie elektronicznym. Omówiono w niej skuteczność oświadczeń w postaci elektronicznej, a szczególny nacisk położono na podstawową jej przesłankę, czyli identyfikację podmiotów prawa występujących w obrocie elektronicznym (podpis elektroniczny).

Następnie przedstawiona została specyfika umów zawieranych w handlu elektronicznym, wraz z wymogami stawianymi im przez przepisy szczególne (umowy na odległość, świadczenie usług drogą elektroniczną).

Kolejnym zagadnieniem jest mechanizm i tryby zapłaty za świadczenia zamawiane lub spełniane za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w tym przy użyciu pieniądza elektronicznego, z uwzględnieniem przepisów o elektronicznych instrumentach płatniczych. Omówiono także ochronę danych osobowych oraz reklamę w handlu elektronicznym, z uwzględnieniem reklamy jako czynu nieuczciwej konkurencji.

Przedstawione zostały również najważniejsze zagadnienia związane z opodatkowaniem handlu elektronicznego. Na koniec omówione zostały problemy prawne wynikające z międzynarodowego charakteru handlu elektronicznego, czyli prawa właściwego dla czynności podejmowanych w obrocie elektronicznym, z uwzględnieniem wymogów wobec języka czynności.

Celem książki jest identyfikacja i próba rozstrzygnięcia problemów prawnych, na które napotkać można w handlu elektronicznym, zarówno ze strony profesjonalnego przedsiębiorcy, jak i odbiorcy towarów i usług, w szczególności konsumenta. Książka napisana jest przystępnym językiem, bardziej skomplikowane wywody prawnicze wzbogacone są przykładami ilustrującymi omawianą kwestę.

Z tych względów książkę polecić można szerokiemu gronu odbiorców: osobom prowadzącym lub podejmującym działalność w handlu elektronicznym, prawnikom im doradzającym, osobom aktywnie korzystającym z handlu elektronicznego, pracownikom organizacji zajmujących się ochroną interesów konsumentów, studentom kierunków prawniczych i ekonomicznych.

Książka uwzględnia prawo krajowe oraz liczne akty prawa europejskiego, regulującego kwestie będące jej przedmiotem. Autorzy to współpracownicy Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizują się w prawie cywilnym i prywatnym gospodarczym, są autorami wielu publikacji z tego zakresu.

Rozdziały:

- oświadczenie woli w postaci elektronicznej i podpis elektroniczny

- umowy i inne czynności prawne w obrocie elektronicznym

- płatność w Internecie

- dane w handlu elektronicznym

- reklama w handlu elektronicznym

- opodatkowanie handlu elektronicznego

- międzynarodowe aspekty handlu elektronicznego - wybrane zagadnienia

Cena:    53.00   45.58zł


Prawo handlu elektronicznegoKsiążka informatyczna: Prawo handlu elektronicznego
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.