księgarnia informatyczna aton.pl

Poznaj Microsoft Visual Basic 2012 Zacznij Tu!

Wydawnictwo Microsoft Press

Cena:    58.80   44.10zł

Poznaj Microsoft Visual Basic 2012 Zacznij Tu!


Autor: Michael Halvorson

ISBN: 978-83-7541-128-7

Ilość stron: 370

Data wydania: 09/2013

Format: 16.5x23.5cm

Wydawnictwo: Microsoft Press


Poznaj podstawy programowania w języku Visual Basic i zacznij tworzyć aplikacje dla systemu Windows® 8 oraz dla Sklepu Windows. Nawet jeśli nie masz żadnego doświadczenia, nie przejmuj się – po prostu bierz się do dzieła! Książka ta wprowadzi Cię do świata najważniejszych koncepcji i podstawowych technik poprzez łatwo zrozumiałe objaśnienia, przykłady i ćwiczenia. Zwieńczeniem Twoich wysiłków będzie samodzielnie utworzona pierwsza aplikacja dla systemu Windows 8.

Podczas nauki języka Visual Basic 2012 dowiesz się jak:
• Stosować zasady projektowania i funkcjonalności w systemie Windows 8
• Umieszczać dźwięk oraz wideo przy użyciu kontrolki MediaElement
• Dopasowywać interfejs użytkownika przy użyciu języka znaczników XAML
• Optymalizować aplikacje pod kątem obsługi myszą, klawiaturą oraz dotykiem
• Zarządzać danymi używanymi w programach poprzez tablice oraz zapytania języka LINQ
• Rozszerzać możliwości aplikacji dzięki wykorzystaniu platformy Microsoft .NET Framework
• Przygotowywać aplikacje do publikacji w Sklepie Windows

Wymagania systemowe oraz instrukcja pobrania darmowego programu Visual Studio® Express 2012 zostały opisane we Wstępie.

DODATEK – Wewnątrz książki umieszczono instrukcję pobrania uzupełniającej książki Start Here! Fundamentals of Microsoft .NET Programming.

O autorze: Michael Halvorson to wielokrotnie nagradzany autor ponad 35 książek, w tym cieszącej się popularnością Microsoft Visual Basic 2010 Krok po kroku. Jego przygoda z językiem Visual Basic zaczęła się dwadzieścia lat temu. Przez dziewięć lat pracował jako autor i redaktor książek oraz jako kierownik działu zajmującego się lokalizacją w firmie Microsoft.

Spis treści:

1 Wprowadzenie do Visual Basic 2012 . 1
Możliwości programistów Visual Basic . 2
Nowe platformy programistyczne 3
Pobieranie, instalacja i uruchamianie pakietu Visual Studio Express
2012 dla Windows 8 5
Pobieranie produktu . 5
Instalacja pakietu Visual Studio Express 2012 dla Windows 8 6
Uruchamianie programu Visual Studio Express 2012 . 6
Środowisko programistyczne Visual Studio . 8
Narzędzia pakietu Visual Studio . 10
Okno Designer . 13
Uruchamianie programu Visual Basic 17
Okno Properties . 20
Zmiana położenia i rozmiaru narzędzi programistycznych 24
Zmiana położenia i rozmiaru okien narzędziowych 25
Dokowanie okien narzędziowych . 27
Ukrywanie okien narzędziowych 28
Przełączanie między otwartymi plikami i przybornikami przy użyciu
funkcji IDE Navigator (Nawigator IDE) 29
Otwieranie przeglądarki sieci Web w programie Visual Studio . 30
Dostosowywanie ustawień środowiska IDE do potrzeb ćwiczeń 32
Sprawdzanie ustawień projektu i kompilatora 32
Zamykanie programu Visual Studio 35
Podsumowanie 36

2 Tworzenie pierwszej aplikacji dla Windows 8 . 37
Web List: pierwszy program Visual Basic 37
Tworzenie interfejsu użytkownika 39
Ustawianie właściwości . 48
Pisanie kodu Visual Basic . 52
Rzut oka na plik związany z kodem Visual Basic 57
Uruchamianie aplikacji Visual Basic 58
Przykładowe projekty na dysku . 61
Tworzenie pliku wykonywalnego i wdrażanie aplikacji 62
Podsumowanie 66

3 Używanie kontrolek . 69
Korzystanie z kontrolek Ellipse i TextBlock . 70
Korzystanie z kontrolek CheckBox i RadioButton . 79
Korzystanie z kontolki MediaElement do wstawiania dźwięku i wideo 91
Kilka słów o plikach multimedialnych 92
Podsumowanie . 101

4 Projektowanie aplikacji Windows 8 przy użyciu Blend for Visual Studio 103
Blend for Visual Studio 104
Dlaczego Blend jest użyteczny dla programistów Visual Studio 104
Uruchamianie programu Blend 105
Narzędzia projektowe środowiska Blend IDE 108
Korzystanie z kontrolek XAML w programie Blend 110
Tworzenie scenorysu w celu utworzenia podstawowych efektów animacji . 115
Pisanie procedur obsługi zdarzeń w programie Visual Studio 122
Korzystanie ze zdarzenia OnNavigatedTo . 128
Podsumowanie . 131

5 Praca z XAML . 133
Podstawy języka XAML 133
Co to jest XAML? 134
XAML jest związany z XML i HTML . 135
Elementy XAML . 135
Zapoznanie z plikami projektu XAML . 137
Tworzenie obiektów XAML 144
Podsumowanie . 155

6 Elementy języka Visual Basic 157
Instrukcje programu Visual Basic . 158
Korzystanie ze zmiennych do przechowywania informacji . 159
Rezerwacja pamięci dla zmiennych: instrukcja Dim . 159
Używanie zmiennych w procedurze obsługi zdarzenia 160
Używanie zmiennych do przechowywania i przetwarzania
danych wejściowych . 164
Praca z typami danych 169
Stałe: zmienne, które się nie zmieniają 177
Praca z operatorami języka Visual Basic . 180
Podstawowe działania: operatory +, –, *, i / . 180
Operatory zaawansowane: \ , Mod, ^ i & . 182
Ustalanie kolejności wykonywania działań . 184
Używanie nawiasów w formułach 185
Podsumowanie . 185

7 Kontrola projektu, układu i przepływu działania programu . 187
Tworzenie układu kafelkowego aplikacji dla Sklepu Windows 188
Projektowanie stron pobierających dane od użytkownika . 189
Sprawdzanie określonych warunków przy użyciu instrukcji If...Then...Else . 199
Dni tygodnia w instrukcji If...Then..204
Kontrola przepływu działaniu programu przy użyciu pętli For...Next
i For Each...Next . 205
Pętle For...Next . 205
Pętle For Each...Next 208
Tworzenie procedury obsługi błędów w celu zarządzania warunkami
wystąpienia błędów . 213
Podsumowanie . 217

8 Korzystanie z platformy .NET Framework . 219
Pomysłowe programowanie: używanie bibliotek klas platformy .NET Framework . 220
Terminologia zorientowana obiektowo . 221
Korzystanie z okna Object Browser . 222
Używanie metod System.String . 227
Używanie metod klasy System.Math 235
Praca z liczbami losowymi 237
Wstawianie fragmentów gotowego kodu 239
Podsumowanie . 244

9 Debugowanie aplikacji . 245
Odnajdywanie i naprawa błędów . 246
Trzy rodzaje błędów 246
Rozpoznawanie błędów logicznych . 247
ABC debugowania: korzystanie z trybu debugowania . 248
Śledzenie zmiennych przy użyciu okna Watch 254
Wizualizatory: narzędzia do debugowania wyświetlające dane . 257
Użycie okna Immediate . 259
Usuwanie punktów przerwania . 261
Podsumowanie . 261

10 Zarządzanie strukturami danych przy użyciu tablic i LINQ 263
Używanie tablic do przechowywania danych . 264
Deklarowanie tablic 264
Deklarowanie tablic statycznych . 265
Korzystanie z tablic 266
Przypisywanie wartości początkowych do tablicy 268
Używanie metod klasy Array . 273
Wstęp do LINQ 278
Składnia LINQ . 278
vi Spis treści
Praca z dokumentami XML 287
Używanie dokumentów XML w projekcie Visual Basic 288
Podsumowanie . 291

11 Centrum projektu: pięć fantastycznych funkcji dla aplikacji Windows 8 . 293
Tworzenie kafelka aplikacji dla strony startowej systemu Windows 294
Tworzenie ekranu startowego dla aplikacji . 307
Ustawianie uprawnień i możliwości aplikacji Windows 8 . 312
Używanie szablonu projektu do prezentowania zawartości aplikacji . 315
Optymalizowanie aplikacji pod kątem obsługi dotykiem i gestami 323
Wbudowana obsługa dotykiem 324
Naciśnięcie 325
Przesuwanie . 325
Powiększanie i skalowanie 326
Projektowanie uwzględniające obsługę dotykiem 327
Podsumowanie . 327

12 Dalsze możliwości rozwoju i Sklep Windows 329
Przygotowanie programu dla Sklepu Windows . 329
Poznawanie funkcji Sklepu 330
Ceny i sprzedaż 332
Przygotowanie do certyfikowania i wdrażania . 332
Lista kontrolna Sklepu 333
Dalsze możliwości i zasoby programistyczne . 336
Witryny sieci Web dotyczące języka Visual Basic i systemu Windows 8 337
Zasoby wideo w sieci Web 338
Książki dotyczące języka Visual Basic i pakietu Visual Studio . 339
Podsumowanie . 341
Indeks 343
O autorze . 357

Cena:    58.80   44.10zł


Poznaj Microsoft Visual Basic 2012 Zacznij Tu!Książka informatyczna: Poznaj Microsoft Visual Basic 2012 Zacznij Tu!
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.