księgarnia informatyczna aton.pl

Postfix nowoczesny system przesyłania wiadomości

Wydawnictwo HELION

Cena:    79.00zł

Postfix nowoczesny system przesyłania wiadomości

Autor: Ralf Hildebrandt, Patrick Koetter

ISBN: 83-246-0145-7

Ilość stron: 496

Data wydania: 01/2006

Poczta elektroniczna jest głównym nośnikiem informacji w większości firm. Niestety - czyhające na nią zagrożenia, takie jak spam i wirusy, dość skutecznie utrudniają korzystanie z niej. Zbudowanie bezpiecznego i wydajnego systemu do obsługi poczty elektronicznej wymaga zastosowania odpowiedniego oprogramowania.

Takim oprogramowaniem niewątpliwie jest Postfix - serwer pocztowy dostępny na licencji open source, opracowany przez pracownika firmy IBM Wietse Venemę. Postfix może pełnić rolę zarówno prostego przekaźnika poczty, jak i serwera w ogromnym przedsiębiorstwie - odpowiednio skonfigurowany stanie się podstawą stabilnego systemu komunikacji.

Książka "Postfix. Nowoczesny system przesyłania wiadomości" odkrywa wszystkie tajniki Postfiksa. Dowiesz się z niej, skąd go pobrać, jak zainstalować i skonfigurować oraz jaką rolę pełnią jego poszczególne pliki i katalogi. Nauczysz się wykorzystywać filtry antywirusowe i antyspamowe, integrować Postfix z bazą danych, szyfrować pocztę za pomocą certyfikatów i automatyzować zadania. Poznasz możliwości Postfiksa i stworzysz w oparciu o niego doskonały system komunikacji.

- Przygotowanie serwera pocztowego

- Określenie rekordów DNS dla serwera poczty

- Konfiguracja Postfiksa dla jednej domeny

- Narzędzia wiersza poleceń w Postfiksie

- Struktura wiadomości e-mail

- Filtrowanie treści za pomocą filtrów wewnętrznych i zewnętrznych

- Współpraca Postfiksa z programem Microsoft Exchange Server

- Domeny wirtualnych skrzynek pocztowych obsługiwane przez bazę danych

- Uwierzytelnianie SMTP

- Korzystanie z protokołu TLS

- Optymalizowanie wydajności serwera pocztowego

Rozdziały:

Część I Podstawy (25)

Rozdział 2. Przygotowanie hosta i środowiska (27)

 • Nazwa hosta (28)
 • Łączność (28)
  • Port TCP 25 (29)
 • Czas systemowy i znaczniki czasowe (29)
 • Syslog (30)
 • Rozwiązywanie nazw (DNS) (31)
 • DNS dla serwerów poczty (33)
  • Rekordy A (34)
  • Rekordy PTR (34)
  • Rekordy MX (35)

Rozdział 3. Serwer poczty dla jednej domeny (37)

 • Minimalna konfiguracja (37)
 • Konfiguracja Postfiksa (38)
  • Ustawienie nazwy hosta w nagłówku smtpd (38)
  • Ustawienie domeny, dla której będzie przyjmowana poczta (39)
  • Ustawienie domeny dodawanej do wychodzących wiadomości (40)
  • Mapowanie poczty wysyłanej do użytkownika root na inną skrzynkę pocztową (41)
  • Uruchomienie Postfiksa i test doręczania poczty dla użytkownika root (42)
  • Mapowanie adresów e-mail na nazwy użytkowników (45)
  • Ustawienie uprawnień dla przekazywania przez Postfix poczty z sieci lokalnej (47)

Rozdział 4. Serwer poczty dla jednej domeny dostępny przez linię telefoniczną (49)

 • Wyłączenie rozwiązywania nazw DNS (51)
 • Kontrola uprawnień do przekazywania (51)
 • Ustawienie hosta przekaźnika ISP (52)
 • Wstrzymywanie przesłania wiadomości (53)
 • Wyzwalanie doręczania wiadomości (53)
 • Konfiguracja uprawnień przekazywania dla hosta przekaźnika (54)
  • POP-before-SMTP (54)
  • Uwierzytelnianie SMTP (55)

Rozdział 5. Anatomia Postfiksa (57)

 • Demony Postfiksa (59)
 • Kolejki (64)
 • Mapy (66)
  • Typy map (66)
  • Odpytywanie map przez Postfix (69)
 • Źródła zewnętrzne (70)
 • Narzędzia wiersza poleceń (71)
  • postfix (71)
  • postalias (71)
  • postcat (71)
  • postmap (72)
  • postdrop (72)
  • postkick (72)
  • postlock (73)
  • postlog (73)
  • postqueue (74)
  • postsuper (74)

Część II Kontrola zawartości (77)

Rozdział 6. E-mail - elementarz administratora (79)

 • Przesyłanie wiadomości - wprowadzenie (79)
  • Po co wiedzieć to wszystko? (81)
 • Kontrola komunikacji SMTP (koperta) (82)
 • Kontrola zawartości wiadomości (85)
  • Nagłówki (87)
  • Treść (89)
  • Załączniki (89)

Rozdział 7. Ograniczenia przesyłania wiadomości - wprowadzenie (93)

 • Wyzwalacze ograniczeń (93)
 • Typy ograniczeń (95)
  • Ograniczenia ogólne (95)
  • Ograniczenia przełączane (96)
  • Ograniczenia przystosowywane (96)
  • Dodatkowe parametry ochrony antyspamowej (97)
  • Zakresy zastosowań (98)
 • Budowanie ograniczeń (98)
  • Sposób zapisu (99)
  • Moment ewaluacji (99)
  • Wpływ czynności na ewaluację ograniczeń (100)
  • Spowalnianie klientów sprawiających problemy (101)
 • Klasy ograniczeń (103)

Rozdział 8. Ograniczenia przesyłania wiadomości - implementacja (105)

 • Jak konstruować i testować ograniczenia? (105)
  • Symulacja skutków ograniczeń (106)
  • Natychmiastowe wprowadzanie ograniczeń (107)
 • Domyślne ustawienia ograniczeń (107)
 • Wymóg zgodności z RFC (108)
  • Ograniczenie nazwy hosta w HELO/EHLO (108)
  • Ograniczenia nadawcy koperty (111)
  • Ograniczenia odbiorcy koperty (112)
 • Utrzymanie zgodności z RFC (115)
  • Puste pole nadawcy koperty (115)
  • Konta specjalne (116)
 • Kolejność przetwarzania ograniczeń RFC (117)
 • Ochrona przed spamem (118)
  • Zapobieganie oczywistym fałszerstwom (118)
  • Fałszowane rekordy serwerów nazw (119)
  • Odbicie do wielu odbiorców (121)
  • Czarne listy DNS (122)
  • Weryfikacja nadawcy (127)
  • Kolejność przetwarzania ograniczeń (130)
 • Zastosowania klas ograniczeń (131)

Rozdział 9. Wbudowane filtry zawartości - wprowadzenie (133)

 • Jak działają kontrole? (134)
 • Stosowanie kontroli do poszczególnych części wiadomości (134)
  • Dlaczego te parametry są tak ważne? (135)
 • Kiedy Postfix przeprowadza kontrole? (136)
 • Jakie akcje mogą wywoływać kontrole? (136)

Rozdział 10. Wbudowane filtry zawartości - implementacja (139)

 • Obsługa kontroli przez Postfix (140)
  • Kompilacja Postfiksa z obsługą map PCRE (140)
 • Bezpieczna implementacja filtrów nagłówka i treści (141)
  • Dodanie wyrażenia regularnego i ustawienie akcji WARN (141)
  • Tworzenie wzorca testowego (141)
  • Czy wyrażenie regularne dopasuje testowy wzorzec? (142)
  • Dodanie kontroli do głównej konfiguracji (142)
  • Testowanie na rzeczywistej wiadomości (142)
 • Kontrola nagłówków (143)
  • Odrzucanie wiadomości (143)
  • Wstrzymanie doręczenia (144)
  • Usuwanie nagłówków (144)
  • Odrzucanie wiadomości (145)
  • Przekierowanie wiadomości (145)
  • Filtrowanie wiadomości (145)
 • Kontrola nagłówków MIME (146)
 • Kontrola nagłówków w załączonych wiadomościach (147)
 • Kontrola treści (148)

Rozdział 11. Zewnętrzne filtry zawartości - wprowadzenie (151)

 • Kiedy najlepiej jest filtrować zawartość poczty? (152)
  • Filtry a modyfikowanie adresów (153)
 • content_filter: kolejkowanie przed filtrowaniem (154)
  • Demony delegujące do filtrów (156)
  • Podstawy konfiguracji content_filter (157)
 • smtpd_proxy_filter: filtrowanie przed kolejkowaniem (159)
  • Zasady współpracy z filtrami (161)
  • Podstawy konfiguracji smtpd_proxy_filter (161)

Rozdział 12. Zewnętrzne filtry zawartości - implementacja (163)

 • Dołączanie tekstu do wiadomości za pomocą skryptu (163)
  • Instalacja alterMIME i utworzenie skryptu filtrującego (165)
  • Konfiguracja Postfiksa do współpracy ze skryptem (167)
  • Test filtra (168)
 • Szukanie wirusów za pomocą content_filter i amavisd-new (170)
  • Instalacja amavisd-new (170)
  • Test amavisd-new (172)
  • Optymalizacja wydajności amavisd-new (176)
  • Konfiguracja Postfiksa do współpracy z amavisd-new (179)
  • Testy filtra amavisd-new z Postfiksem (182)
 • Kontrola antywirusowa przez smtpd_proxy_filter i amavisd-new (184)
  • Konfiguracja Postfiksa do użycia amavisd-new z smtpd_proxy_filter (186)

Część III Konfiguracje zaawansowane (189)

Rozdział 13. Bramy pocztowe (191)

 • Podstawowa konfiguracja (192)
  • Uprawnienia przekazywania w bramie pocztowej (192)
  • Ustawienia domen przekazywania w bramie pocztowej (192)
  • Konfiguracja w bramie wewnętrznego hosta pocztowego (193)
  • Definiowanie odbiorców przekazywania (193)
 • Zaawansowana konfiguracja bramy (194)
  • Poprawa bezpieczeństwa bramy pocztowej (195)
  • Współpraca Postfiksa z programem Microsoft Exchange Server (196)
  • Konfiguracja komunikacji pomiędzy Exchange i Postfiksem (207)
 • Konfiguracja NAT (209)

Rozdział 14. Serwer poczty dla wielu domen (211)

 • Domeny aliasów wirtualnych (211)
  • Zdefiniowanie nazwy domeny aliasów wirtualnych (212)
  • Tworzenie mapy adresów odbiorców (212)
  • Konfiguracja odbierania przez Postfix poczty dla domen aliasów wirtualnych (213)
  • Testy ustawień domeny aliasów wirtualnych (213)
  • Odwzorowania zaawansowane (214)
 • Domeny wirtualnych skrzynek pocztowych (216)
  • Obsługa agenta doręczającego virtual w Postfiksie (217)
  • Podstawowa konfiguracja (217)
  • Konfiguracja zaawansowana (221)
 • Domeny wirtualnych skrzynek pocztowych obsługiwane przez bazę danych (225)
  • Obsługa map MySQL przez Postfix (226)
  • Kompilacja Postfiksa z obsługą map MySQL (227)
  • Konfiguracja bazy danych (227)
  • Konfiguracja Postfiksa do korzystania z bazy danych (230)
  • Testy domen wirtualnych skrzynek pocztowych korzystających z bazy danych (234)

Rozdział 15. Wprowadzenie do uwierzytelniania SMTP (239)

 • Architektura i konfiguracja Cyrus SASL (239)
  • Która metoda jest najlepsza? (242)
 • SASL: Simple Authentication and Security Layer (242)
  • Interfejs uwierzytelniania (244)
  • Mechanizmy SMTP AUTH (244)
  • Metody uwierzytelniania (usługi weryfikacji haseł) (246)
  • Wewnętrzne systemy uwierzytelniania (247)
 • Planowanie uwierzytelniania SMTP po stronie serwera (248)
  • Znajdowanie klientów i obsługiwanych przez nie mechanizmów (248)
  • Wybór systemu uwierzytelniania i usługi weryfikacji haseł (250)
 • Instalacja i konfiguracja Cyrus SASL (250)
  • Instalacja pakietu Cyrus SASL (251)
  • Utworzenie pliku konfiguracyjnego aplikacji dla Postfiksa (253)
  • Konfiguracja rejestrowania zdarzeń (253)
  • Wybór usługi weryfikującej hasła (254)
  • Wybór mechanizmów SMTP AUTH (254)
  • Konfiguracja saslauthd (255)
  • Konfiguracja pomocniczych modułów dodatkowych (auxprop) (259)
  • Testy uwierzytelniania (264)
 • Przyszłość SMTP AUTH (267)

Rozdział 16. Uwierzytelnianie SMTP (269)

 • Sprawdzamy, czy dana instalacja Postfiksa obsługuje SMTP AUTH (269)
 • Dodanie obsługi SMTP AUTH do Postfiksa (270)
 • Uwierzytelnianie SMTP po stronie serwera (271)
  • Włączenie i konfiguracja serwera (272)
  • Testy SMTP AUTH po stronie serwera (276)
  • Zaawansowane ustawienia serwera (280)
 • Uwierzytelnianie SMTP po stronie klienta (281)
  • AUTH w kliencie SMTP Postfiksa (281)
  • Testy SMTP AUTH po stronie klienta (284)
  • Klient lmtp (286)

Rozdział 17. Transport Layer Security - wprowadzenie (289)

 • Podstawy TLS (290)
  • Sposób działania TLS (291)
 • Certyfikaty - wprowadzenie (292)
  • Nawiązanie relacji zaufania (292)
  • Który urząd certyfikacji będzie najlepszy? (292)
 • Tworzenie certyfikatów (293)
  • Wymagane informacje (293)
  • Tworzenie certyfikatu CA (294)
  • Dystrybucja i instalowanie certyfikatu CA (295)
  • Tworzenie certyfikatu serwera (299)
  • Podpisanie certyfikatu serwera (299)
  • Przygotowanie certyfikatów do użycia w Postfiksie (300)

Rozdział 18. Transport Layer Security - implementacja (303)

 • Kontrola obsługi TLS w Postfiksie (303)
 • Kompilacja Postfiksa z obsługą TLS (305)
  • Kompilacja i instalacja OpenSSL z kodu źródłowego (305)
  • Kompilacja Postfiksa z TLS (306)
 • TLS po stronie serwera (307)
  • Podstawowa konfiguracja serwera (308)
  • Optymalizacja wydajności serwera (314)
  • Zabezpieczenia wymiany potwierdzeń SMTP AUTH po stronie serwera (316)
  • Przekazywanie oparte na certyfikatach po stronie serwera (321)
  • Uszczelnianie serwera TLS (325)
 • TLS po stronie klienta (326)
  • Podstawowa konfiguracja klienta (326)
  • Selektywne użycie TLS (330)
  • Optymalizacja wydajności klienta (332)
  • Zabezpieczanie SMTP AUTH w kliencie (332)
  • Przekazywanie oparte na certyfikatach po stronie klienta (332)
  • Uszczelnianie TLS po stronie klienta (334)

Rozdział 19. Serwer poczty przedsiębiorstwa (337)

 • Struktura ogólna (337)
 • Struktura katalogu LDAP (338)
  • Wybór atrybutów w schemacie Postfiksa (340)
  • Projekt gałęzi (341)
  • Budowanie obiektów użytkowników (342)
  • Tworzenie obiektów list (343)
  • Dodawanie atrybutów dla pozostałych serwerów (344)
 • Konfiguracja podstawowa (345)
  • Konfiguracja Cyrus SASL (345)
  • Konfiguracja OpenLDAP (346)
  • Konfiguracja LDAP w Postfiksie (349)
  • Konfiguracja Courier maildrop (357)
  • Konfiguracja Courier IMAP (366)
 • Konfiguracja zaawansowana (371)
  • Rozbudowa katalogu (371)
  • Dodanie uwierzytelniania w serwerach (372)
  • Ochrona danych w katalogu (378)
  • Szyfrowanie zapytań LDAP (380)
  • Wymuszanie poprawnego adresu nadawcy (387)

Rozdział 20. Postfix w środowisku chroot (391)

 • Jak działa klatka chroot? (392)
  • Podstawowe zasady konfiguracji chroot (392)
  • Implementacja techniczna (393)
 • Jak chroot wpływa na Postfix? (393)
  • Skrypty pomocnicze dla chroot (394)
  • Demony w środowisku chroot (394)
  • Biblioteki, pliki konfiguracyjne i inne pliki w chroot (396)
 • Omijanie ograniczeń chroot (397)

Część IV Dostrajanie Postfiksa (399)

Rozdział 21. Ograniczenie liczby równoległych połączeń klientów i szybkości przesyłania żądań (401)

 • Podstawy ograniczania przepustowości (401)
 • Gromadzenie statystyk przepustowości (402)
  • Włączenie demona anvil (403)
  • Zmiana odstępów czasu rejestrowania przez anvil (403)
 • Ograniczanie częstotliwości połączeń klientów (404)
  • Testowanie limitów szybkości połączeń klientów (404)
 • Ograniczanie liczby równoczesnych połączeń klienta (406)
  • Testowanie limitów liczby równoczesnych połączeń klienta (406)
 • Wyłączanie klientów z ograniczeń (408)

Rozdział 22. Optymalizacja wydajności (409)

 • Podstawowe ulepszenia (409)
  • Przyspieszanie wyszukiwania w DNS-ie (409)
  • Czy serwer nie jest wymieniony na liście otwartych przekaźników? (411)
  • Odmowa przyjmowania wiadomości dla nieistniejących użytkowników (412)
  • Blokowanie wiadomości z sieci znajdujących się na czarnych listach (413)
  • Odrzucanie wiadomości z nieznanych domen nadawców (413)
  • Ograniczanie częstotliwości ponawiania prób transmisji (414)
 • Znajdowanie wąskich gardeł (414)
  • Zatory w kolejce incoming (415)
  • Zatory w kolejce maildrop (417)
  • Zatory w kolejce deferred (418)
  • Zatory w kolejce active (419)
  • Nierównomierne przeciążenia kolejek przez asynchroniczne odbicia (421)
  • Przekaźniki rezerwowe (423)
 • Dostrajanie dla wyższej przepustowości (424)
 • Konfiguracja alternatywnego transportu (425)

Dodatki (427)

Dodatek A Instalacja Postfiksa (429)

 • Kod źródłowy Postfiksa (429)
  • Wprowadzanie poprawek (430)
  • Kompilacja i instalacja z kodu źródłowego (430)
  • Uruchamianie i zatrzymywanie Postfiksa (431)
 • Instalacja Postfiksa w systemie Debian Linux (431)
  • Instalacja Postfiksa (431)
  • Uruchamianie i zatrzymywanie Postfiksa (432)
  • Instalacja aktualizacji (433)
  • Kompilacja z pakietu kodu źródłowego Debiana (433)
 • Instalacja Postfiksa w systemie Red Hat Linux (434)
  • Źródła Postfiksa dla systemu Red Hat Linux (435)
  • Kompilacja pakietu RPM z pakietu SRPM (436)
  • Przełączenie na Postfix (438)
  • Usunięcie MTA Sendmail (439)
  • Uruchamianie i zatrzymywanie Postfiksa w systemie Red Hat Linux (439)

Dodatek B Rozwiązywanie problemów (441)

 • Problemy z uruchomieniem Postfiksa i dziennikiem zdarzeń (441)
 • Łączenie z Postfiksem (444)
  • Sprawdzenie sieci (445)
  • Weryfikacja słuchających procesów (446)
 • Zmuszenie Postfiksa do użycia naszych ustawień konfiguracji (446)
 • Zgłaszanie problemów z Postfiksem (447)
 • Gromadzenie dodatkowych informacji w dzienniku (447)
  • Rejestrowanie zdarzeń związanych z konkretnym klientem (448)
  • Rejestrowanie zdarzeń i qmgr (448)
 • Inne błędy konfiguracji (449)
 • Niuanse klatki chroot (449)
 • Rozwiązywanie problemów z systemami plików (450)
 • Piekło bibliotek (451)
 • Niespójności demonów (451)
  • Piekło namnażania procesów (452)
 • Testy wydajności (452)
  • Wydajność dysków (454)
  • Zbyt wiele połączeń (455)

Dodatek C Standardy CIDR i SMTP (457)

 • Podsieci w notacji CIDR (457)
 • Kody odpowiedzi serwera (457)

Słowniczek (463)

Cena:    79.00zł


Postfix nowoczesny system przesyłania wiadomościKsiążka informatyczna: Postfix nowoczesny system przesyłania wiadomości
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.