księgarnia informatyczna aton.pl

Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań

Wydawnictwo Vizja Press&IT

Cena:    59.50zł

Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań

Autor: Marek Cieciura

ISBN: 978-83-60283-50-9

Ilość stron: 592

Data wydania: 11/2006

Technologie informacyjne - TI (ang. Information Technologies - IT) - zwane także technologiami informacyjno-komunikacyjnymi - TIK (ang. Information and Communications Technologies - ICT) - są technologiami związanymi ze zbieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, rozdzielaniem i prezentacją informacji (tj. tekstów, obrazów i dźwięku). Obejmują one w szczególności technologie komputerowe (sprzęt i oprogramowanie) i technologie komunikacyjne.

Technologie informacyjne to dziedzina wiedzy obejmująca informatykę, telekomunikację i inne technologie związane z informacją. Dostarczają one narzędzi, za pomocą których można pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać i przekazywać odbiorcom.

Celem książki "Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań" jest zbiorcze przedstawienie w skondensowanej formie zakresu technologii informacyjnych i ich współczesnych narzędzi oraz przede wszystkim reprezentatywnych możliwości i zastosowań.
Podręcznik zawiera opis wybranych rozwiązań firmy Sybase.

Przy opracowywaniu i redakcji poszczególnych rozdziałów szczególną uwagę zwrócono na możliwie konkretne przedstawienie i praktyczny aspekt podawanych informacji, jedynie z niezbędną podbudową teoretyczną.

Rozdziały:

Część I. Podstawy technologii informacyjnych

1. Wprowadzenie do technologii informacyjnych    19

2. Środki techniczne i programowe technologii informacyjnych   72

3. Uzyskiwanie, wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych    131

Część II. Przykłady zastosowań technologii informacyjnych

4. Informatyka gospodarcza    225

5. Informatyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi     323

6. Informatyka w ochronie zdrowia    398

7. Informatyka w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej     432

8. Specyficzne przykłady inforamtyzacji (informatyzacja sądów, informatyzacja zarządzania bezpieczeństwem publicznym, system zarządzania ruchem pojazdów, budynki inteligentne)    482

Część III. Dodatki

9. Sukcesy polskiej informatyki   505

10. Rozmaitości matematyczne     531

11. Dodatkowe źródła wiedzy    563

12. Wykaz rysunków   575

13. Wykaz tabel      581

14. Wykaz podstawowych terminów     585

Cena:    59.50zł


Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowańKsiążka informatyczna: Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.