księgarnia informatyczna aton.pl

Podstawy organizacji robót drogowych

Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena:    49.00   36.26zł

Podstawy organizacji robót drogowych

Autor: Sławomir Biruk, Kazimierz M. Jaworski, Zbigniew Tokarski

ISBN: 978-83-01-15234-5

Ilość stron: 282

Data wydania: 2009 (dodruk)

Podręcznik akademicki zawierający nowoczesne ujęcie podstawowych wiadomości z zakresu organizacji robót drogowych.

Składa się z 3 części:
wprowadzenia do projektowania przedsięwzięć drogowych,
elementów projektowania optymalnego,
optymalnego projektowania procesów technologicznych.

Syntetycznie podana wiedza teoretyczna jest ilustrowana przykładami praktycznymi.

Rozdziały:

Część I – Wprowadzenie do projektowania przedsięwzięć drogowych

1. Specyfika organizacji robót drogowych

2. Metody organizacji budowy
2.1. Wprowadzenie
2.2. Przedsięwzięcia typu kompleks operacji
2.2.1. Metoda równoległego wykonania
2.2.2. Metoda kolejnego wykonania
2.3. Metody potokowe organizacji budowy
2.3.1. Ogólne zasady metody pracy równomiernej
2.3.2. Podział obiektów na działki robocze
2.3.3. Wpływ rodzaju obiektów na rozwiązania organizacyjne
2.3.4. Projektowanie realizacji przedsięwzięć niejednorodnych

3. Mechanizacja kompleksowa
3.1. Istota mechanizacji kompleksowej
3.2. Pojęcie zestawu maszyn
3.3. Zasady doboru maszyn do zestawu
3.4. Struktury zestawo´w maszyn
3.5. Sposoby oceny mechanizacji kompleksowej
3.5.1. Wydajności pracy zestawów maszyn
3.5.2. Koszty pracy zestawów maszyn
3.5.3. Wskaźniki wykorzystania czasu pracy maszyn
3.5.4. Wskaźnik stopnia harmonizacji zestawo´w maszyn

4. Metody sieciowe
4.1. Wiadomości wstępne
4.2. Klasyfikacja metod sieciowych
4.3. Metoda CPM
4.3.1. Podstawowe pojęcia
4.3.2. Analiza czasu
4.3.3. Projektowanie realizacji robót liniowych z wykorzystaniem metod sieciowych
4.3.4. Ciągi kontrolne cyklogramów
4.4. Metoda PERT
4.5. Planowanie sieciowe przy ograniczonych środkach produkcji
4.6. Planowanie sieciowe przy zadanym poziomie niezawodności
4.7. Algorytmy rozdziału swobodnego zapasu czasu czynności
4.8. Projektowanie harmonogramów dwuosiowych z uwzględnieniem warunków losowych
4.9. Systemy informatyczne

5. Zagospodarowanie placu budowy
5.1. Główne elementy zagospodarowania placu budowy
5.2. Podłoża i nawierzchnie dróg tymczasowych
5.3. Składowanie i magazynowanie
5.4. Tymczasowe budynki administracyjno-biurowe i socjalno-sanitarne
5.5. Tymczasowe instalacje placów budowy
5.6. Elementy optymalizacji w projektowaniu zaplecza w budownictwie

6. Prawo zamówień publicznych
6.1. Wstęp
6.2. Podstawowe pojęcia
6.3. Zasady udzielania zamówień
6.4. Przygotowanie postępowania
6.5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
6.6. Tryby udzielania zamówien´
6.7. Wybór ofert
6.8. Specyfika zamówień na roboty budowlane
6.9. Szacowanie wartości zamówienia
6.10. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
6.10.1. Prawo UE w dziedzinie zamówień publicznych
6.10.2. Proces dostosowania polskiego Prawa zamówień publicznych do wymogów UE
6.10.3. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Część II – Elementy projektowania optymalnego

7. Niezawodność maszyn
7.1. Wprowadzenie
7.2. Struktury niezawodnościowe
7.3. Rezerwa maszyn
7.3.1. Średnia intensywność uszkodzeń
7.3.2. Rezerwa obciążona
7.3.3. Rezerwa nieobciążona
7.3.4. Rezerwa częściowo obciążona

8. Programowanie liniowe
8.1. Wprowadzenie
8.2. Podstawowe postacie zadania programowania liniowego
8.3. Podstawowe zasady i definicje
8.4. Przykłady zastosowania programowania liniowego

9. Programowanie całkowitoliczbowe
9.1. Ogólne sformułowanie zagadnienia
9.2. Metody rozwiązywania zadań programowania całkowitoliczbowego
9.3. Zadanie harmonogramowania. Algorytm Łomnickiego
9.4. Wyrównanie zasobów w harmonogramach robót drogowych

10. Programowanie dynamiczne
10.1. Wprowadzenie
10.2. Jednowymiarowe procesy alokacji
10.3. Optymalne wyrównanie wykresów sprawdzających
10.4. Niezawodność maszyn

11. Zastosowania symulacji
11.1. Wprowadzenie
11.2. Liczby losowe. Generowanie rozkładów
11.3. Zegar systemowy
11.4. Etapy badań symulacyjnych

12. Wspomaganie decyzji przy wielorakości kryteriów
12.1. Wprowadzenie
12.2. Wariant sprawny
12.3. Metody oparte na rankingu wariantów
12.4. Wieloatrybutowa teoria użytecznosci
12.5. Metoda Electre I
12.6. Metoda punktu idealnego

Część III – Optymalne projektowanie procesów technologicznych

13. Zastosowanie teorii masowej obsługi
13.1. Podstawowe pojęcia
13.2. Model systemu M/M/1 bez strat z nieograniczonym strumieniem zgłoszeń
13.3. Model systemu M/M/1+N z ograniczonym strumieniem zgłoszeń

14. Zastosowanie metody CYCLONE
14.1. Wprowadzenie
14.2. Zasady modelowania

15. Sieci Petriego
15.1. Wprowadzenie
15.2. Zasady modelowania przedsięwzięć budowlanych za pomocą sieci Petriego
15.3. Własności i analiza sieci Petriego
15.4. Rozszerzenia sieci Petriego
15.5. Modelowanie hierarchiczne
15.6. Sieci Petriego z indywidualnymi znacznikami
15.7. Zastosowania sieci Petriego w budownictwie

Cena:    49.00   36.26zł


Podstawy organizacji robót drogowychKsiążka informatyczna: Podstawy organizacji robót drogowych
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.