księgarnia informatyczna aton.pl

Podstawy architektury i technologii usług XML sieci WEB

Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena:    29.90   22.13zł

Podstawy architektury i technologii usług XML sieci WEB

Autor: Zbigniew Fryźlewicz, Adam Salamon

ISBN: 978-83-01-15371-7

Ilość stron: 456

Data wydania: 02/2008

Coraz większa część współczesnego oprogramowania jest wytwarzana w oparciu o architekturę zorientowaną na usługi (ang. Service Oriented Architecture). Podstawą technologiczną SOA są usługi XML sieci Web (ang. Web Services), nazywane w skrócie serwisami lub usługami webowymi.

Są to komponenty programowe niezależne od platformy i implementacji, na bazie których można konstruować rozproszone systemy i aplikacje, „składając” je z wymiennych komponentów. Wykorzystanie usług webowych pozwala aplikacjom współdziałać ze sobą przez Internet, niezależnie od lokalizacji i implementacji. Powyższe cechy oraz stosunkowo prosta konstrukcja tych komponentów powodują, że zastępują one starsze rozwiązania, takie jak RPC, DCOM czy CORBA.

Książka "Podstawy architektury i technologii usług XML sieci WEB" opisuje kompleksowo rodzinę standardów WS-* opracowanych przez konsorcja W3C, OASIS i DMTF. Specyfikacje wchodzące w jej skład bazują na protokole SOAP i tworzą stos współdziałających ze sobą protokołów standaryzujący SOA. Stos WS-* jest także modułowy, dzięki czemu budowane aplikacje mogą korzystać z wybranych standardów w zależności od wymaganej funkcjonalności.

Funkcjonalność może dotyczyć takich aspektów aplikacji jak niezawodność przesyłania danych, bezpieczeństwo, transakcyjność, pozyskiwanie metadanych itp. W razie potrzeby funkcjonalność zbudowanej aplikacji można łatwo zmienić wykorzystując nowe standardy stosu WS-* co jest jedną z najważniejszych zalet SOA i usług XML sieci Web.

Książka dokumentuje dynamiczny rozwój usług XML sieci Web oraz pokazuje możliwości ich komercyjnych zastosowań. Trzy kompletne przykłady, zbudowane na platformie .NET 2.0/3.0, pokazują szerokie i praktyczne zastosowanie usług sieci Web w projektowaniu rozproszonych systemów i aplikacji.

W książce zostały przedstawione następujące zagadnienia:

• technologie bazowe: XML i XML Schema,
• infrastruktura komunikacyjna: SOAP, MTOM, WS-Addressing itp.,
• publikowanie, odkrywanie i pozyskiwanie metadanych,
• podstawowe (WS-Security) i zaawansowane (WS-Trust etc.) standardy bezpieczeństwa,
• transakcje atomowe (WS-AtomicTransaction) i biznesowe (WS-BusinessActivity),
• kompozycja procesów biznesowych z użyciem WS-BPEL,
• zarządzanie zasobami z użyciem WS-Managament.

Książka jest przeznaczona dla programistów nowoczesnych aplikacji rozproszonych oraz studentów, którzy w programie studiów mają przedmioty związane z technologiami internetowymi i programowaniem rozproszonym.

Rozdziały:

1. Wstęp

2. Usługi sieci WEB jako baza Technologiczna SOA

3. Klient usługi sieci WEB

4. Podstawy XML

5. Schematy XML

6. Przesyłanie i adresowanie komunikatów

7. Opisywanie usług

8. Odkrywanie usług

9. Niezawodne współdziałanie

10. Standardy bezpieczeństwa

11. Kompozycje usług

12. Zarządzanie zasobami

13. Studium przypadku - usługa kursów walutowych

14. Studium przypadku - uniwersalana porównywarka cen

15. Podsumowanie

16. Bibliografia

Cena:    29.90   22.13zł


Podstawy architektury i technologii usług XML sieci WEBKsiążka informatyczna: Podstawy architektury i technologii usług XML sieci WEB
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.