księgarnia informatyczna aton.pl

Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych

Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena:    69.00   51.06zł

Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych


Autor: Włodzimierz Martinek, Zbigniew Tokarski, Kazimierz Chojnacki
ISBN: 978-83-01-16831-5
Ilość stron: 484
Data wydania: 12/2014
Oprawa: Miękka
Format: 17.0x24.0cm
Wydawnictwo: Naukowe PWN


Aktualne ujęcie problemu, zgodne ze wszystkimi wytycznymi do norm PN-EN!

Budowa dróg o utwardzonej nawierzchni asfaltowej powinna być realizowana zgodnie z projektem organizacji robót, aby mogły spełnić stawiane im dziś wysokie wymagania techniczne, ekonomiczne i społeczne. Liniowy charakter robót drogowych wiąże się z ich prowadzeniem na długim odcinku, ze znacznym udziałem robót przygotowawczych oraz robót ziemnych.

Często, ze względu na zmienne warunki gruntowe, zwiększa się także zakres planowanych robót, w którym należy uwzględnić skomplikowany transport materiałów, technologię robót oraz zorganizowanie różnych, odpowiednich do tych warunków rodzajów maszyn.

Podręcznik obejmuje całość zagadnień związanych z organizacją budowy drogowych nawierzchni asfaltowych, w tym:
• charakterystykę drogi jako dzieła inżynierskiego,
• zasady projektowania konstrukcji asfaltowych nawierzchni drogowych,
• wiadomości o mechanizacji robót drogowych,
• technologię i organizację robót ziemnych,
• technologię wykonywania podbudów nawierzchni asfaltowych,
• technologie budowy samej nawierzchni,
• problemy dotyczące jej utrzymania.

Ostatni rozdział dotyczy kosztorysowania projektów inwestycji i kosztorysowania robót. Książka przeznaczona dla studentów kierunku Budownictwo – specjalności drogowej i studentów kierunku Transport. Jest również przydatna dla inżynierów praktyków, chcących pogłębić swoją wiedzę.

Rozdziały:

1. Budowa dróg asfaltowych
1.1. Wprowadzenie do technologii i organizacji robót
1.2. Podstawowe zasady projektowania konstrukcji nawierzchni asfaltowych
1.3. Ogólne wiadomości o mechanizacji robót drogowych

2. Technologia robót ziemnych
2.1. wprowadzenie
2.2. Roboty przygotowawcze
2.3. Roboty humusowe
2.4. Wykonywanie nasypów i wykopów
2.5. Maszyny do robót ziemnych
2.6. Zagęszczanie gruntów
2.7. Roboty specjalne

3. Organizacja robót ziemnych
3.1. Wprowadzenie
3.2. Planowanie robót ziemnych
3.3. Zasady projektowania mechanizacji robót ziemnych
3.4. Projektowanie przbiegu realizacji robót ziemnych
3.5. Optymalizacja wymiarowania robót ziemnych

4. Organizacja wykonywania podbudów nawierzchni asfaltowych
4.1. Rodzaje podbudów
4.2. Organizacja wykonywania podbudów
4.3 Odcinki próbne

5. Organizacja robót nawierzchniowych
5.1. Mechanizacja kompleksowa w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
5.2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
5.3. Wbudowywanie mieszanki minerlno-asfaltowej
5.4. Organicacja procesu wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej

6. Utrzymanie nawierzchni asflatowych
6.1. Strategia utrzymania nawierzchni asfaltowych
6.2. Trwałość nawierzchni
6.3. Okres gwarancji na wykonane roboty
6.4. Rodzaje uszkodzeń nawierzchni asfaltowych
6.5. Klasyfikacja i ocena uszkodzeń nawierzchni drogowej
6.6. Wybór technologii wykonania remontu
6.7. Wybór technologi wykonania przebudowy
6.8. Technologia recyklingu nawierzchni asfaltowych

7. Warunki planowania, projektowania i budowy drogowych urządzeń ochrony środowiska
7.1. Wstęp
7.2. Europejska polityka transportowa
7.3. Oddziaływanie transportu na środowisko naturalne
7.4. Ochrona zasobów naturalnych
7.5. Ochrona środowiska pracy
7.6. Ochrona otoczenia dróg przed hałasem

8. Kosztorysowanie projektów inwestycji i robót
8.1. Wiadomości ogólne
8.2 Rodzjae kosztorysów
8.3. Przedmiar robót
8.4. Opracowywanie kosztorysów - procedura sporządzania

Cena:    69.00   51.06zł


Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowychKsiążka informatyczna: Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.