księgarnia informatyczna aton.pl

Odnawialne źródła energii Rolnicze surowce energetyczne

Wydawnictwo PWRiL

Cena:    78.00   66.30zł

Odnawialne źródła energii Rolnicze surowce energetyczne


Autor: Kołodziej Barbara, Matyka Mariusz

ISBN: 978-83-09-01139-2

Ilość stron: 594

Data wydania: 02/2013

Format: 16.5x23.5cm

Wydawnictwo: PWRiL


Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne to podręcznik, w którym omówiono bardzo ważny i aktualny problem, jakim jest pozyskiwanie surowców i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W książce zaprezentowano holistyczne podejście do odnawialnych źródeł energii, z wieloaspektowym uwzględnieniem czynników prawnych, społecznych, technicznych, ekonomicznych i środowiskowych.

Autorzy – doświadczeni specjaliści w swojej dziedzinie – przedstawiają aktualny stan wiedzy z zakresu przedmiotowych zagadnień, wzbogacony wynikami badań własnych. Podręcznik jest zatem oryginalną, nowatorską pozycją naukową, która może być wyznacznikiem i inspiracją do tworzenia programów nauczania w szkołach wyższych. Publikacja jest przeznaczona głównie dla studentów uczelni przyrodniczych, ale cenną wiedzę źródłową znajdzie w nim każdy czytelnik zainteresowany problemami związanymi z odnawialnymi źródłami energii.

W publikacji znajdują się fragmenty norm, zamieszczone za zgodą Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Spis treści:

1. Aktualny stan produkcji i wykorzystania energii odnawialnej
1.1. Wykorzystanie energii odnawialnej w skali świata (Janusz Rakowski)   18
1.1.1. Światowy potencjał bioenergetyczny   18
1.1.2. Wykorzystanie energii wiatru w skali świata   21
1.2. Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie i w Polsce (Janusz Rakowski)   22
1.2.1. Energetyczne wykorzystanie biomasy stałej w Europie i w Polsce  22
1.2.2. Produkcja i wykorzystanie biogazu w Europie i w Polsce   23
1.2.3. Wykorzystanie energii z odpadów komunalnych w Europie i w Polsce. 24
1.2.4. Wykorzystanie energii wiatru w Europie i w Polsce  24
1.2.5. Udział OZE w produkcji energii elektrycznej w Europie i w Polsce   25
1.2.6. Udział OZE w produkcji ciepła w Polsce i wybranych krajach  26
1.2.7. Przewidywane wykorzystanie europejskiego potencjału bioenergetycznego  27

2. Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii
2.1. Regulacje prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii (Bogdan Kościk)   46
2.2. Uwarunkowania środowiskowe (Antoni Faber, Stanisław Krasowicz,
2.3. Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne (Stanisław Krasowicz,

3. Ogólna charakterystyka głównych źródeł energii odnawialnej
3.1. Promieniowanie słoneczne jako źródło energii (Mieczysław Szpryngiel)   81
3.1.1. Zasoby energii słonecznej w Polsce   82
3.1.2. Budowa i sposób działania kolektorów słonecznych  85
3.1.3. Słoneczne ogniwa fotowoltaiczne  91
3.1.4. Elektrownie słoneczne  94
3.2. Energia geotermalna (Ignacy Niedziółka)   95
3.2.1. Źródła energii geotermalnej   96
3.2.2. Wody geotermalne jako źródło energii odnawialnej  97
3.3.3. Systemy pozyskiwania i eksploatacji energii geotermalnej   103
3.3.4. Istniejące obiekty geotermalne w Polsce  107
3.3. Pompy ciepła (Mieczysław Szpryngiel)   112
3.3.1. Rozwój technologii wykorzystujących pompy ciepła   113
3.3.2. Charakterystyka pracy pomp ciepła   114
3.3.3. Budowa i zasada działania pompy ciepła   114
3.3.4. Teoretyczne podstawy działania pompy ciepła  116
3.3.5. Cechy charakterystyczne pomp ciepła   117
3.3.6. Możliwości wykorzystania pomp ciepła w rolnictwie   121
3.4. Energia wodna (Ignacy Niedziółka) 124
3.4.1. Zasoby hydroenergetyczne Polski   124
3.4.2. Główne rodzaje elektrowni wodnych   125
3.4.3. Sposoby przetwarzania energii wody   130
3.4.4. Mała energetyka wodna  135
3.4.5. Energia pływów, fal i prądów morskich  140
3.5. Energia wiatru (Mieczysław Szpryngiel)   144
3.5.1. Sposoby wykorzystania energii wiatru   145
3.5.2. Zasoby energetyczne wiatru w Polsce   148
3.5.3. Budowa, zasada działania i rodzaje silników wiatrowych   152
3.6. Energia biomasy (Barbara Kołodziej). 161
3.6.1. Biopaliwa I generacji  170
3.6.1.1. Biopaliwa stałe  171
3.6.1.2. Biopaliwa płynne  181
3.6.1.3. Biopaliwa gazowe (Jan Kuś)  205
3.6.2. Biopaliwa II generacji   211
3.6.3. Biopaliwa III generacji  225
3.6.3.1. Obecny stan i perspektywy hodowli alg   226
3.6.3.2. Warunki hodowli   230
3.6.3.3. Metody zbioru biomasy   232

4. Produkcja wybranych rolniczych surowców energetycznych
4.1. Krzewy i drzewa szybko rosnące  243
4.1.1. Wierzba Salix L. (Stefan Szczukowski)   243
4.1.2. Topola Populus L. (Mariusz Matyka, Jan Kuś)   253
4.1.3. Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. (Mariusz Matyka, Jan Kuś)   259
4.1.4. Klon jesionolistny Acer negundo L. (Barbara Kołodziej, Danuta Sugier)   263
4.2. Byliny trwałe  267
4.2.1. Ślazowiec pensylwański Sida hermaphrodita L. (Rusby)
4.2.2. Rożnik przerosłolistny Silphium perfoliatum L. (Barbara Kołodziej)   271
4.2.3. Słonecznik bulwiasty Helianthus tuberosus L. (Barbara Kołodziej)   276
4.2.4. Rdestowiec sachaliński Reynoutria sachalinensis
4.3. Trawy wieloletnie   289
4.3.1. Miskant Miscanthus ssp. (Jan Kuś, Mariusz Matyka). 289
4.3.2. Spartina preriowa Spartina pectinata L. (Włodzimierz Majtkowski)  296
4.3.3. Palczatka Gerarda Andropogon gerardi Vitman
4.3.4. Proso rózgowate Panicum virgatum L. (Włodzimierz Majtkowski)   302
4.3.5. Mozga trzcinowata Phalaris arundinacea L. (Barbara Kołodziej)   308
4.3.6. Perz wydłużony Agropyron elongatum (Host) P. Beauvois
4.4. Inne rośliny  318
4.4.1. Kukurydza zwyczajna Zea mays L. (Tadeusz Michalski)  318
4.4.2. Kapusta rzepak Brasisica napus (L). ssp. oleifera (Metzg)
4.4.3. Sorgo dwukolorowe Sorghm bicolor (L.) Moench. (Barbara Kołodziej)  359
4.4.4. Pozostałe rośliny (Barbara Kołodziej, Mariusz Matyka)  367

5. Organizacja produkcji energii odnawialnej
5.1. Prognoza wykorzystania przestrzeni rolniczej do produkcji roślinnej na cele energetyczne (Antoni Faber)  388
5.2. Zasady doboru gatunków przydatnych do produkcji biomasy na cele energetyczne (Jan Kuś)  395
5.3. Logistyka dostaw surowca (Antoni Faber)   404
5.4. Opłacalność i konkurencyjność produkcji roślin energetycznych
5.5. Efektywność energetyczna produkcji surowców na cele energetyczne
5.5.1. Podstawowe metody otrzymywania energii z biomasy  419
5.5.2. Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej   420
5.5.3. Wytwarzanie biopaliw płynnych i produktów chemicznych  423
5.5.4. Efektywność energetyczna wykorzystania biomasy  426
5.6. Zasady sporządzania bilansu odnawialnych źródeł energii i oceny zasobów biomasy (Alina Kowalczyk-Juśko)   436
5.6.1. Ocena zasobów biomasy drzewnej  437
5.6.2. Ocena zasobów słomy  440
5.6.3. Ocena zasobów siana  443
5.6.4. Ocena zasobów biomasy roślin uprawianych na cele energetyczne  444
5.6.5. Ocena zasobów biomasy do produkcji biogazu  445

6. Wykorzystanie do produkcji energii odnawialnej produktów ubocznych rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego
6.1. Słoma (Jan Kuś)  457
6.1.1. Plon i produkcja słomy  457
6.1.2. Bilans słomy   460
6.1.3. Wartość opałowa słomy   464
6.2. Nawozy naturalne (Janusz Igras)  467
6.2.1. Produkcja nawozów naturalnych w Polsce  467
6.2.2. Możliwości wykorzystania nawozów naturalnych do produkcji energii odnawialnej  467
6.3. Pozostałe produkty uboczne ze źródeł rolniczych (Jan Kuś)  472
6.3.1. Biomasa będąca produktem ubocznym produkcji roślinnej  472
6.3.2. Biomasa produktów ubocznych chowu zwierząt   474
6.3.3. Produkty uboczne i odpady z przemysłu rolno-spożywczego   475
6.4. Odpady komunalne (Alina Kowalczyk-Juśko)   481
6.4.1. Termiczne metody energetycznego wykorzystania odpadów   483
6.4.2. Aspekty środowiskowe termicznego przetwarzania odpadów  486
6.4.3. Biologiczne metody energetycznego wykorzystania odpadów  488

7. Zbiór i wykorzystanie surowców roślinnych do produkcji energii odnawialnej
7.1. Technologie zbioru roślin energetycznych (Aleksander Lisowski)  497
7.1.1. Maszyny do zbioru roślin energetycznych   502
7.1.2. Modelowe technologie zbioru roślin energetycznych   516
7.2. Wykorzystanie biomasy w stanie nieprzetworzonym (Janina Ilmurzyńska)   524
7.2.1. Spalanie i współspalanie (Tomasz Golec)   528
7.2.2. Piroliza (Janina Ilmurzyńska)   537
7.2.3. Zgazowanie biomasy (Aleksander Sobolewski, Tomasz Iluk)   550
7.2.4. Synteza paliw płynnych z biomasy (Janina Ilmurzyńska)   557
7.3. Przetwarzanie i uszlachetnianie surowców rolniczych wykorzystywanych do produkcji energii odnawialnej (Ignacy Niedziółka)   560
7.4. Standaryzacja i certyfikacja biopaliw stałych
7.4.1. Działalność Europejskiego Komitetu Technicznego CEN/TC 335  571
7.4.2. Specyfikacje biopaliw stałych i klasy  572
7.4.3. Parametry jakościowe biopaliw stałych   575
7.5. Standardyzacja i certyfikacja biopaliw płynnych (Delfina Rogowska)   579
7.5.1. Specyfikacja jakościowa biokomponentów i biopaliw ciekłych   579
7.5.2. Certyfikacja jakościowa  585
7.5.3. Kryteria zrównoważonego rozwoju według wymagań dyrektywy 2009/28/WE

Cena:    78.00   66.30zł


Odnawialne źródła energii Rolnicze surowce energetyczneKsiążka informatyczna: Odnawialne źródła energii Rolnicze surowce energetyczne
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.