księgarnia informatyczna aton.pl

Nowoczesne rozwiązania w logistyce Wydanie 2

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Cena:    49.00   36.75zł

Nowoczesne rozwiązania w logistyce Wydanie 2


Autor: Remigiusz Kozłowski, Andrzej Sikorski

ISBN: 978-83-264-4519-4

Ilość stron: 196

Data wydania: 12/2013 (wydanie 2)

Format: 176 x 250 mm

Wydawnictwo: Wolters Kluwer


Logistyka należy obecnie do najszybciej rozwijających się dziedzin nauki i praktyki gospodarczej. Rozwój technologiczny w wielu obszarach, między innymi w telekomunikacji i informatyce, doprowadził także do istotnych zmian w logistyce.

Współczesny transport i magazynowanie opierają się na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, te zaś na systemach mobilnych, automatycznej identyfikacji i robotyce.

Następuje również intensywny rozwój przedsiębiorstw logistycznych, zachodzą duże zmiany w logistyce w innych sektorach gospodarki oraz w administracji publicznej, na przykład w sądownictwie.

Celem książki jest zaprezentowanie nowoczesnych koncepcji i rozwiązań z zakresu logistyki.

Szczegółowo omówiono w niej:
• możliwości wykorzystania w logistyce usług telekomunikacyjnych,
• kwestie zastosowania infrastruktury informatycznej do realizacji zadań logistycznych,
• kierunki rozwoju transportu zewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem transportu kombinowanego i multimodalnego,
• problematykę automatycznej identyfikacji w logistyce, m.in. możliwości wykorzystania kodów kreskowych o zmniejszonej powierzchni oraz radiowych technologii RFID,
• charakterystykę przedsiębiorstw specjalizujących się w realizacji zadań z dziedziny logistyki (firmy oferujące usługi magazynowe, transportowe i spedycyjne, operatorzy logistyczni),
• możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w logistyce jednostek administracji państwowej na przykładzie sądów,
• rolę systemów CRM w logistyce obsługi klientów.

Spis treści:

1.Wykorzystanie usług telekomunikacyjnych w logistyce
Wstęp
Przydatność telekomunikacji stacjonarnej w logistyce
Lokalna telekomunikacja mobilna i jej wykorzystanie w logistyce
Systemy telekomunikacji komórkowej i satelitarnej oraz ich zastosowanie w organizacji logistyki
Wykorzystanie nowoczesnych usług telekomunikacyjnych do zarządzania transportem zewnętrznym
Podsumowanie

2. Infrastruktura informatyczna wspierająca logistykę przedsiębiorstw
Wstęp
Infrastruktura informatyczna a logistyka
Zadania i możliwości infrastruktury informacyjnej
Systemy i technologie informatyczne
Kierunki ewolucji rozwiązań informatycznych
Podsumowanie

3. Współczesne kierunki rozwoju transportu zewnętrznego
Wstęp
Znaczenie infrastruktury transportu
Transport kombinowany i multimodalny
Determinanty rozwoju rozwiązań transportowych
Zakończenie

4. Nowoczesne systemy automatycznej identyfikacji w logistyce
Wstęp
Współczesne systemy automatycznej identyfikacji i automatycznego gromadzenia danych
Zastosowanie symbolik kodów kreskowych o zmniejszonej powierzchni
Wykorzystanie technologii Radio Freąuency Identification i Electronic ProductCode
Podstawowe urządzenia RFID, ich charakterystyka i możliwości
Zarządzanie nowoczesnymi systemami automatycznej identyfikacji w globalnym środowisku
Bariery zastosowania systemu RFID i jego wpływ na wykorzystanie systemów kodów kreskowych
Podsumowanie

5. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w realizacji zadań logistyki
Wstęp
Przedsiębiorstwo logistyczne
Przedsiębiorstwo oferujące usługi magazynowe
Przedsiębiorstwo oferujące usługi transportowe
Przedsiębiorstwo oferujące usługi spedycyjne
Operator logistyczny
Niemodelowa rzeczywistość
Zakończenie

6. Zastosowanie nowoczesnych technologii w logistyce sądów
Wstęp
Innowacja - pojecie i rodzaje
Cele i obszary informatyzacji państwa
Struktura organizacyjna sądownictwa powszechnego i czynniki, które ją kształtują
Urządzenia ewidencyjne w sądach
Reforma - pierwszy krok do informatyzacji sądownictwa
System Wspomagania Organizacji Rozpraw - cele i zasady wdrożenia
Korzyści wynikające z wykorzystania nowoczesnych technologii w sądach i sposoby ich osiągnięcia
Zakończenie

7. Wykorzystanie systemów CRM w logistyce obsługi klientów
Wstęp
Znaczenie logistyki dla utrzymania wysokiego poziomu obsługi klientów
Charakterystyka systemów CRM używanych w logistyce obsługi klientów
Podnoszenie kwalifikacji pracowników CRM
Wybrane modele i standardy stosowane w obsłudze klientów z wykorzystaniem systemów CRM
Zakończenie

Cena:    49.00   36.75zł


Nowoczesne rozwiązania w logistyce Wydanie 2Książka informatyczna: Nowoczesne rozwiązania w logistyce Wydanie 2
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.