księgarnia informatyczna aton.pl

Myślenie sieciowe w teorii i praktyce

Wydawnictwo PWE

Cena:    47.90   40.72zł

Myślenie sieciowe w teorii i praktyce

Autor: Anna Piekarczyk, Kazimierz Zimniewicz

ISBN: 978-83-208-1886-4

Ilość stron: 184

Data wydania: 07/2010

Czy pojęcie sieci można odnieść do myślenia? Myśl jest czymś nieuchwytnym, bytem niewidzialnym charakteryzującym inteligencję człowieka. Myśli nie widać, ale można ją przedstawić w postaci słowa pisanego, zapisu nutowego, obrazu, rzeźby, budowli, założenia krajobrazowego itd.

Pojedyncza myśl zawiera zaledwie cząstkę tego, co człowiek chce wyrazić. Książka, utwór muzyczny to już zbiory myśli. Propozycja rozwiązania jakiegoś problemu musi się opierać na myślowym ogarnięciu zagadnienia, a potem na przedstawieniu propozycji decyzyjnych. Ogarnięcie zagadnienia można sobie wyobrazić jako skomplikowaną sieć powiązań między zarówno znanymi, jak i odkrywanymi w tym procesie elementami.

Sformułowanie „myślenie sieciowe”, czyli obejmujące swoim zasięgiem jakiś problem, ma zatem istotne uzasadnienie. Myślenie sieciowe ma podstawy teoretyczne, które można przenieść do praktyki. W literaturze polskiej myślenie sieciowe nie cieszyło się dotychczas większym zainteresowaniem.

Tymczasem w piśmiennictwie obcojęzycznym, szczególnie niemieckim, ukazało się wiele poważnych opracowań na ten temat. Luka w tym zakresie była ważną inspiracją do napisania książki. Celem pracy jest przedstawienie polskiemu Czytelnikowi tego interesującego instrumentu rozwiązywania problemów, który często jest nazywany metodyką myślenia sieciowego.

Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W dwóch pierwszych uzasadniono przydatność myślenia sieciowego w rozwiązywaniu problemów oraz potrzebę propagowania tego myślenia. Scharakteryzowano podstawy teoretyczne metodyki wywodzące się z teorii systemów.

W rozdziałach 3 i 4 przedstawiono proces rozwiązywania problemów według koncepcji P. Gomeza, G. Probsta i H. Ulricha, a także w ujęciu J. Honeggera i H. Vettigera. W tych rozdziałach zilustrowano rdzeń teoretyczny myślenia sieciowego. Metodyka myślenia sieciowego wymaga pracy twórczej o charakterze zespołowym. Temu zagadnieniu poświęcono rozdział 5. Okazuje się, że zespół analityczny może korzystać ze wsparcia ze strony technologii komputerowych.

Tę kwestię omówiono w rozdziale 6. W ostatnim rozdziale przedstawiono przykłady zastosowania myślenia sieciowego. Książkę polecana praktykom i teoretykom z różnych dziedzin, również politykom, działaczom samorządowym, lekarzom, architektom, urbanistom oraz pracownikom zatrudnionym w innych sektorach gospodarki. Wielu studentów znajdzie w niej interesujące kwestie, gdyż znajomość metodyki myślenia sieciowego bardzo ułatwia odnajdowanie się w życiu.

Rozdziały:

Rozdział 1. Dlaczego myślenie sieciowe?
1.1. Wybrane problemy współczesnego świata
1.2. Ignorancja i głupota w „erze informacji”
1.3. Rola nauki w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata
1.4. O potrzebie propagowania myślenia holistycznego

Rozdział 2. Teoria systemów jako podstawa myślenia sieciowego
2.1. Geneza
2.2. Podstawowe pojęcia i właściwości systemu
2.3. Klasyfikacja systemów
2.4. Zachowania systemów
2.5. Rodzaje sprzężeń w systemach
2.6. Analiza systemowa

Rozdział 3. Myślenie sieciowe w ujęciu P. Gomeza, G. Probsta i H. Ulricha
3.1. Podstawy teoretyczne
3.2. Ustalenie celów i modelowanie sytuacji problemowej
3.3. Analiza oddziaływań
3.4. Ujęcie i interpretacja możliwości zmian sytuacji
3.5. Objaśnienie możliwości kierowania zmianą
3.6. Planowanie strategii i działań
3.7. Wprowadzenie rozwiązania problemu w życie
3.8. Podsumowanie

Rozdział 4. Myślenie sieciowe w ujęciu J. Honeggera i H. Vettigera
4.1. Wprowadzenie
4.2. Analiza interesariuszy
4.3. Logika sukcesu
4.4. Cockpit menedżera
4.5. Zadania menedżera

Rozdział 5. Zespół analityczny i warunki jego pracy
5.1. Wprowadzenie
5.2. Charakterystyka zespołu i warunków jego pracy
5.3. Rola dyskusji w procesie rozwiązywania problemów

Rozdział 6. Komputerowe wspomaganie myślenia sieciowego
6.1. Wprowadzenie
6.2. Istota symulacji
6.3. Program komputerowy Heraklit

Rozdział 7. Przykładowe zastosowania metodyki
7.1. Organigram czy sieć?
7.2. Metodyka myślenia sieciowego w uproszczeniu
7.3. Uczelnia wyższa w ujęciu sieciowym
7.4. Czynniki kształtujące zysk przedsiębiorstwa
7.5. Kryzys finansowy 2008/2009: podstawowe zależności makroekonomiczne
7.6. Ocieplanie klimatu w świetle metodyki myślenia sieciowego
7.7. Radykalna zmiana: reengineering
7.8. Jakość zarządzania a etyka biznesu
7.9. Zarządzanie agencją reklamową Kardamon
7.10. Zarządzanie ośrodkiem SPA
7.11. Szpital w sieci
7.12. Klaster medyczny
7.13. Wpływ mistrzostw Europy w piłce nożnej na możliwości rozwoju Polski
7.14. Miasto w sieci zależności
7.15. Funkcjonowanie i rozwój szkoły podstawowej
7.16. Czynniki rozwoju średniowiecznego miasta
Refleksje końcowe

Cena:    47.90   40.72zł


Myślenie sieciowe w teorii i praktyceKsiążka informatyczna: Myślenie sieciowe w teorii i praktyce
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.