księgarnia informatyczna aton.pl

Microsoft Visual C# 2012 Krok po kroku

Wydawnictwo Microsoft Press

Cena:    102.90zł

Microsoft Visual C# 2012 Krok po kroku


Autor: John Sharp

ISBN: 978-83-7541-074-7

Ilość stron: 898

Data wydania: 05/2013

Oprawa: Miękka

Format: 17.0x23.0cm

Wydawnictwo: Microsoft Press


Praktyczny przewodnik po podstawach programowania w języku Visual C# 2012.

Naucz się tworzyć własne aplikacje przy użyciu języka Microsoft Visual C# 2012 oraz programu Visual Studio® 2012. Ta książka jest idealna dla osób mających podstawowe umiejętności w dziedzinie programowania, dostarczając serii ćwiczeń pozwalających na praktyczne zapoznawanie się z podstawowymi cechami języka C# oraz tworzenie działających aplikacji i składników przeznaczonych dla systemu Windows®.

Dowiedz się, jak:
• Korzystać ze zmiennych, instrukcji, operatorów i metod
• Tworzyć stabilny kod, potrafiący przechwytywać i obsługiwać zgłaszane wyjątki
• Reagować na gesty i działania użytkownika
• Obsługiwać zdarzenia pochodzące z wielu różnych źródeł
• Manipulować zbiorami danych przy użyciu tablic i kolekcji
• Tworzyć nowe typy danych przy użyciu klas, interfejsów i struktur
• Używać zapytań w języku LINQ do wyliczania danych
• Optymalizować przetwarzanie dzięki stosowaniu zadań i operacji asynchronicznych
• Utworzyć swoją pierwszą aplikację Sklepu Windows

Przykłady kodu i pliki ćwiczeniowe są dostępne do pobrania ze strony http://go.microsoft.com/FWLink/?Linkid=273785

John Sharp jest ekspertem zarówno w dziedzinie tworzenia aplikacji w środowisku Microsoft .NET Framework, jak i problemów dotyczących współdziałania. Jest współautorem kilku poradników z serii Microsoft Patterns and Practices, a także autorem książek Microsoft Visual C# 2010 Krok po kroku oraz Microsoft Windows Communication Foundation Step by Step.

Spis treści:

Część I: Wprowadzenie do języka Microsoft Visual C# oraz programu Microsoft Visual Studio 2012
1 Wprowadzenie do języka C#
2 Zmienne, operatory i wyrażenia
3 Tworzenie metod i stosowanie zasięgów zmiennych
4 Instrukcje wyboru
5 Złożone instrukcje przypisania oraz instrukcje iteracji
6 Obsługa błędów i wyjątków

Część II: Omówienie modelu obiektowego języka C#
7 Tworzenie i zarządzanie klasami oraz obiektami
8 Wartości i referencje
9 Tworzenie typów wartości przy użyciu wyliczeń oraz struktur
10 Tablice
11 Tablice parametrów
12 Dziedziczenie
13 Tworzenie interfejsów oraz definiowanie klas abstrakcyjnych
14 Proces oczyszczania pamięci i zarządzanie zasobami

Część III: Tworzenie rozszerzalnych typów danych w języku C#
15 Implementacja właściwości zapewniających dostęp do pól
16 Indeksatory
17 Typy ogólne
18 Kolekcje
19 Wyliczanie kolekcji
20 Wydzielanie logiki aplikacji i obsługa zdarzeń
21 Odpytywanie danych w pamięci przy użyciu wyrażeń
22 Przeciążanie operatorów

Część IV: Tworzenie profesjonalnych aplikacji w C# dla Windows 8
23 Przyśpieszanie działania za pomocą zadań
24 Skracanie czasu reakcji za pomocą działań asynchronicznych
25 Implementowanie interfejsu użytkownika aplikacji Sklepu Windows
26 Wyświetlanie i wyszukiwanie danych w aplikacjach Sklepu Windows
27 Dostęp do zdalnej bazy danych z poziomu aplikacji Sklepu Windows

Cena:    102.90zł


Microsoft Visual C# 2012 Krok po krokuKsiążka informatyczna: Microsoft Visual C# 2012 Krok po kroku
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.