księgarnia informatyczna aton.pl

Microsoft Visual C++ 2012 Praktyczne przykłady

Wydawnictwo HELION

Cena:    54.90zł

Microsoft Visual C++ 2012 Praktyczne przykłady


Autor: Mariusz Owczarek
ISBN: 978-83-246-5352-2
Ilość stron: 384
Data wydania: 01/2013
Oprawa: Miękka
Format: 158x235
Wydawnictwo: HELION


Microsoft Visual C++ 2012? To nic trudnego!
 • Poznaj składnię języka C++ i nowości wprowadzane przez standard C++11
 • Naucz się wykorzystywać typy i konstrukcje programistyczne
 • Dowiedz się, jak tworzyć aplikacje oparte na Windows API i .NET Framework

Dostępne od niedawna środowisko Visual C++ 2012 oferuje użytkownikom szereg zupełnie nowych możliwości. Dzięki wprowadzeniu obsługi standardu C++11 i zwiększeniu przejrzystości oraz uniwersalności kodu źródłowego rozwiązanie ugruntowało swoją renomę nowoczesnego i nieustannie rozwijanego narzędzia programistycznego do wszechstronnych zastosowań. Ulepszone i dostosowane do nowych wymagań z powodzeniem może konkurować z innymi środowiskami obecnymi na rynku. Potwierdzają to również takie posunięcia producenta, jak zapewnienie wsparcia dla twórców programów działających w systemie Windows 8 i aplikacji mobilnych uruchamianych na platformie Windows Phone.

"Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przykłady" to doskonały przewodnik dla osób chcących poznać język C++ i zacząć pisać programy w środowisku Visual C++. Książka zawiera dokładny opis składni standardowego języka C++, a także praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji wykorzystujących Windows API oraz .NET Framework. Podręcznik prezentuje nie tylko podstawowe konstrukcje języka i sposoby ich stosowania, lecz także wprowadza czytelnika w bardziej zaawansowane zagadnienia związane z tworzeniem aplikacji działających w systemach operacyjnych Windows. Każdy omawiany tutaj temat został zilustrowany przykładem umożliwiającym praktyczne utrwalenie poznanych wiadomości teoretycznych.

 • Instalacja i obsługa środowiska Microsoft Visual C++
 • Struktura programów C++ i konstrukcje języka
 • Przegląd instrukcji i typów wbudowanych
 • Podstawy techniki obiektowej
 • Korzystanie z Windows API
 • Tworzenie aplikacji wyposażonych w GUI
 • Obsługa operacji na plikach
 • Programowanie wielowątkowe
 • Używanie komponentów .NET Framework

Chcesz nauczyć się szybko działać w nowym Visual C++? Jesteś na dobrej drodze.

Spis treści:

Rozdział 1. Podstawy środowiska Visual C++ 2012 Professional (11)

 • Opis środowiska (11)
 • Język C++ a .NET Framework (12)
 • Pobieranie i instalacja środowiska (12)
 • Kilka pojęć na początek (14)
  • Zmienne (14)
  • Funkcja (14)
  • Klasy (15)
  • Przestrzenie nazw (16)
 • Z czego składa się aplikacja Windows (16)
 • Główne okno VC++ 2012 RC (17)
 • Zaginiony projekt (18)
 • Tworzenie projektu nowej aplikacji w VC++ 2012 (19)
 • Wygląd środowiska w trybie budowy aplikacji (22)
 • Struktura projektu (24)
 • Efektywna praca w środowisku (25)

Rozdział 2. Struktura programów C++ i C++/CLI (29)

 • Programy korzystające z konsoli w VC++ 2012 (29)
 • Ogólna postać programu pisanego w C++ (29)
 • Dyrektywy (31)
  • Dyrektywa #include (31)
  • Dyrektywa #define (33)
  • Dyrektywa #ifdef - kompilacja warunkowa (34)
 • Typy zmiennych (37)
  • Zmienne typu int (37)
  • Zmienne typu float (38)
  • Typ double (38)
  • Typ char (38)
  • Modyfikatory typów (38)
 • Rzutowanie (konwersja) typów (39)
  • Rzutowanie static_cast (39)
  • Rzutowanie const_cast (40)
  • Rzutowanie safe_cast (41)
  • Rzutowanie dynamic_cast (41)
 • Typ wyliczeniowy (41)
  • Silnie typowane wyliczenia (41)
 • Słowo kluczowe auto, czyli dedukcja typu (45)
 • L-wartości i R-wartości (46)
 • Operatory (46)
  • Zapis danych do plików i odczyt z nich za pomocą operatorów << i >> (48)
 • Wskaźniki i referencje (50)
  • Wskaźniki (50)
  • Referencje (50)
  • Referencje do r-wartości (51)
  • Wskaźniki do stałej i rzutowanie const_cast (51)
 • Tablice (52)
 • Operatory new i delete (55)
 • Instrukcje (55)
  • Instrukcje warunkowe (56)
  • Instrukcje iteracji (57)

Rozdział 3. Funkcje (59)

 • Tradycyjny zapis funkcji (59)
 • Przeciążanie funkcji (60)
  • Niejednoznaczność (60)
  • Przekazywanie argumentów przez wartość i adres (61)
  • Wskaźniki do funkcji, delegaty (62)
 • Wyrażenia lambda (65)
 • Funkcja main() (67)
  • Przekazywanie parametrów do funkcji main() (68)
 • Szablony funkcji (70)

Rozdział 4. Struktury, klasy, obiekty (73)

 • Struktury (73)
 • Klasy (75)
  • Statyczne metody i pola klasy (78)
  • Wskaźnik zwrotny this (79)
 • Dziedziczenie (80)
 • Funkcje wirtualne (83)
 • Wskaźniki na klasy bazowe i pochodne, rzutowanie (85)
 • Przeciążanie operatorów (88)
 • Szablony klas (89)
 • Wyjątki (92)
 • Przestrzenie nazw (94)

Rozdział 5. Konstruowanie i usuwanie obiektów klas (97)

 • Konstruktory i destruktory (97)
 • Przeciążanie konstruktorów (99)
 • Konstruktor kopiujący (100)
 • Konstruktor przenoszący (102)
 • Konstruktory definiowane w klasach dziedziczonych (104)
 • Konstruktor kopiujący w klasie potomnej (105)
 • Konstruktor definiowany w szablonie klasy (107)
 • Struktury a klasy - porównanie (110)

Rozdział 6. Interface win32, główne okno aplikacji (113)

 • Części składowe podstawowego kodu okienkowej aplikacji win32 (113)
 • Funkcja główna programu win32 (115)
 • Klasa okna głównego (115)
 • Tworzymy nowe okno (118)
 • Procedura okna (120)
 • Pętla komunikatów (122)
 • Zasoby ikon (123)
 • Zasoby menu (128)
 • Okna dialogowe w zasobach (131)

Rozdział 7. Obsługa komunikatów (139)

 • Komunikaty w aplikacji Windows (139)
 • WinAPI a standard Unicode (140)
 • Przycisk i okno tekstowe, czyli budujemy warsztat (140)
 • Komunikat WM_COMMAND (142)
 • Odmalowywanie okna - komunikat WM_PAINT (145)
 • Ruch myszy sygnalizuje WM_MOUSEMOVE (146)
 • WM_CREATE kończy tworzenie okna (149)
 • SendMessage() prześle każdy komunikat (150)

Rozdział 8. Podstawowe kontrolki w działaniu aplikacji WinAPI (153)

 • Wszechstronny przycisk Button (153)
 • Obsługa przycisków Button jako pól wyboru (154)
 • Kontrolka ComboBox (155)

Rozdział 9. Budowa aplikacji .NET w trybie wizualnym (165)

 • Od WinAPI do .NET Framework (165)
 • Okno w trybie wizualnym (165)
 • Przyciski (171)
 • Etykiety (173)
 • Pola tekstowe (175)
 • Wprowadzanie danych do aplikacji za pomocą pól tekstowych (176)
 • Wprowadzanie danych z konwersją typu (178)
 • Wyświetlanie wartości zmiennych (179)
 • Pole tekstowe z maską formatu danych (180)
 • Pola wyboru, przyciski opcji, kontenery grupujące (183)

Rozdział 10. Menu i paski narzędzi (187)

 • Rodzaje menu (187)
 • Komponent MenuStrip (187)
 • Menu podręczne (193)
 • Skróty klawiaturowe w menu (195)
 • Paski narzędzi (197)

Rozdział 11. Tablice, uchwyty i dynamiczne tworzenie obiektów (203)

 • Tablice (203)
 • Dostęp do elementów tablicy za pomocą enumeratora (206)
 • Uchwyty (208)
 • Dynamiczne tworzenie obiektów - operator gcnew (209)
 • Dynamiczna deklaracja tablic (210)

Rozdział 12. Komunikacja aplikacji z plikami (213)

 • Pliki jako źródło danych (213)
 • Wyszukiwanie plików (214)
 • Odczyt własności plików i folderów (215)
 • Odczyt danych z plików tekstowych (216)
 • Zapisywanie tekstu do pliku (220)
 • Zapis danych do plików binarnych (222)
 • Odczyt z plików binarnych (223)

Rozdział 13. Okna dialogowe (225)

 • Okno typu MessageBox (225)
 • Okno dialogowe otwarcia pliku (227)
 • Okno zapisu pliku (230)
 • Okno przeglądania folderów (231)
 • Okno wyboru koloru (233)
 • Wybór czcionki (234)

Rozdział 14. Możliwości edycji tekstu w komponencie TextBox (237)

 • Właściwości pola TextBox (237)
 • Kopiowanie i wklejanie tekstu ze schowka (239)
 • Wyszukiwanie znaków w tekście (240)
 • Wstawianie tekstu między istniejące linie (241)
 • Wprowadzanie danych do aplikacji (242)
 • Prosta konwersja typów - klasa Convert (242)
 • Konwersja ze zmianą formatu danych (243)
 • Konwersja liczby na łańcuch znakowy (246)

Rozdział 15. Komponent tabeli DataGridView (249)

 • Podstawowe właściwości komponentu DataGridView (249)
 • Zmiana wyglądu tabeli (253)
 • Dopasowanie wymiarów komórek tabeli do wyświetlanego tekstu (255)
 • Odczytywanie danych z komórek tabeli (257)
 • Zmiana liczby komórek podczas działania aplikacji (261)
 • Tabela DataGridView z komórkami różnych typów (265)
 • Przyciski w komórkach - DataGridViewButtonCell (268)
 • Komórki z polami wyboru - DataGridViewCheckBoxCell (269)
 • Grafika w tabeli - komórka DataGridViewImageCell (270)
 • Komórka z listą rozwijaną - DataGridViewComboBoxCell (272)
 • Odnośniki internetowe w komórkach - DataGridViewLinkCell (274)

Rozdział 16. Aplikacja bazy danych (277)

 • Baza danych i aplikacja (277)
 • Instalacja PostgreSQL (277)
 • Wyłączenie usługi bazy (281)
 • Inicjalizacja bazy (281)
 • Organizacja i typy danych w bazach PostgreSQL (283)
 • Język SQL (284)
 • Utworzenie bazy danych (285)
 • Interfejs użytkownika (286)
 • Włączenie sterowników bazy PostgreSQL do projektu (288)
 • Łączenie z bazą i odczyt danych (290)
 • Dodawanie danych do bazy (292)
 • Zmiana danych w bazie (295)
 • Kasowanie danych (297)
 • Obsługa bazy (298)

Rozdział 17. Metody związane z czasem - komponent Timer (299)

 • Czas systemowy (299)
 • Komponent Timer (301)

Rozdział 18. Grafika w aplikacjach .NET Framework (303)

 • Obiekt Graphics - kartka do rysowania (303)
 • Pióro Pen (308)
 • Pędzle zwykłe i teksturowane (310)
 • Rysowanie pojedynczych punktów - obiekt Bitmap (313)
 • Rysowanie trwałe - odświeżanie rysunku (314)
 • Animacje (316)

Rozdział 19. Podstawy aplikacji wielowątkowych (319)

 • Wątki (319)
 • Komunikacja z komponentami z innych wątków - przekazywanie parametrów (321)
 • Przekazywanie parametrów do metody wątku (323)
 • Klasa wątku - przekazywanie parametrów z kontrolą typu (324)
 • Kończenie pracy wątku (326)
 • Semafory (328)
 • Sekcje krytyczne - klasa Monitor (331)
 • Komponent BackgroundWorker (334)

Rozdział 20. Połączenie aplikacji z siecią Internet (339)

 • Komponent WebBrowser (339)
 • Przetwarzanie stron Web - obiekt HtmlDocument (342)
 • Uruchamianie skryptów JavaScript z poziomu aplikacji (345)
 • Protokół FTP (347)
 • Pobieranie zawartości katalogu z serwera FTP (348)
 • Pobieranie plików przez FTP (350)
 • Wysyłanie pliku na serwer FTP (351)
 • Klasa do obsługi FTP (352)
 • Pobieranie plików w oddzielnym wątku (356)
 • Wysyłanie plików w wątku (357)

Rozdział 21. Dynamiczne tworzenie okien i komponentów (359)

 • Wyświetlanie okien - klasa Form (359)
 • Komponenty w oknie tworzonym dynamicznie (361)
 • Przesyłanie danych z okien dialogowych (362)
 • Okno tytułowe aplikacji (363)
 • Obsługa zdarzeń dla komponentów tworzonych dynamicznie (364)
 • Aplikacja zabezpieczona hasłem (365)

Rozdział 22. Prosty manager plików (367)

 • Interfejs managera (367)
 • Wyświetlanie zawartości folderów (367)
  • Formatowanie prezentacji folderu (369)
 • Przechodzenie w dół i w górę drzewa plików (372)
  • Idziemy w górę (372)
  • Idziemy w dół (373)
 • Kopiowanie plików między panelami (374)
 • Kasowanie plików (375)
Cena:    54.90zł


Microsoft Visual C++ 2012 Praktyczne przykładyKsiążka informatyczna: Microsoft Visual C++ 2012 Praktyczne przykłady
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.