księgarnia informatyczna aton.pl

Microsoft Visual Basic 2008 krok po kroku

Wydawnictwo RM

Cena:    129.00zł

Microsoft Visual Basic 2008 krok po kroku

Autor: Michael Halvorson

ISBN: 978-83-7243-659-7

Ilość stron: 498

Data wydania: 10/2009

Microsoft Basic 2008 to obecnie jeden z wiodących języków programowania. Autor w sposób przystępny i klarowany omawia najważniejsze zagadnienia, ilustrując je przykładami kodu i rysunkami.

siążka zawiera także wiele ćwiczeń, które czytelnik wykonuje samodzielnie, krok po kroku, zdobywając przy tym umiejętności niezbędne do tworzenia własnych aplikacji komercyjnych.

Wykład rozpoczyna się od omówienia możliwości zintegrowanego środowiska programistycznego Microsoft Visual Studio 2008.

Część druga poświęcona jest podstawom programowania.

Część trzecia to rozległe kompendium wiedzy na temat interfejsu użytkownika.

Ostatnia, czwarta część, zawiera omówienie zaawansowanych technik programistycznych - współpracy z bazami danych i tworzenia stron oraz witryn WWW.

W dodatkach znajduje się, między innymi, bogaty wykaz dodatkowych źródeł informacji o języku.

Rozdziały:

Część I. Rozpoczynamy pracę z Microsoft Visual Basic 2008
1. Poznawanie zintegrowanego środowiska programistycznego Visual Studio
2. Piszemy pierwszy program
3. Praca z kontrolkami narzędzia Toolbox
4. Używanie menu, pasków narzędzi i okien dialogowych

Część II. Podstawy programowania
5. Zmienne i formuły w języku Visual Basic oraz .NET Framework
6. Korzystanie z instrukcji warunkowych
7. Korzystanie z pętli i zegara
8. Debugowanie programów w języku Visual Basic
9. Strukturalna obsługa błędów komputeks.pl
10. Tworzenie modułów i procedur
11. Używanie tablic do zarządzania danymi numerycznymi i łańcuchami znakowymi
12. Kolekcje i przstrzeń nazw System.Collections
13. Eksplorowanie plików tekstowych i przetwarzanie łańcuchów znakowych

Część III. Projektowanie interfejsu użytkownika
14. Zarządzanie formularzami i kontrolkami w trakcie działania programu
15. Dodawanie grafiki i animacji
16. Dziedziczenie formularzy i tworzenie klas bazowych
17. Drukarki

Część IV. Bazy danych i strony WWW
18. Poznajemy ADO.NET
19. Prezentowanie danych za pomocą kontrolki DatGridView
20. Tworzenie witryn internetowych i stron WWW za pomocą Visual Web Developer i ASP.NET

Dodatek: Gdzie szukać dodatkowych informacji

Cena:    129.00zł


Microsoft Visual Basic 2008 krok po krokuKsiążka informatyczna: Microsoft Visual Basic 2008 krok po kroku
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.