księgarnia informatyczna aton.pl

Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition projektuj sam

Wydawnictwo Microsoft Press

Cena:    19.95zł

Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition projektuj sam

Autor: Patrice Pelland

ISBN: 83-88440-75-6

Ilość stron: 190

Data wydania: 06/2006

Twórz własne programy – na przykład swoją własną przeglądarkę sieci Web lub program do śledzenia prognoz pogody – bez żadnego doświadczenia w programowaniu! Nauka przez tworzenie projektu oraz dziesiątki przykładów zawartych w książce pozwoli szybko przystąpić do tworzenia aplikacji dla środowiska Microsoft Windows.

Ucz się bawiąc! Z książki "Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition projektuj sam" dowiesz się, jak:

- Projektować zaawansowane interfejsy za pomocą łatwych w użyciu narzędzi,
- „Przeciągać i upuszczać” standardowe elementy do tworzonej aplikacji,
- Dołączyć obsługę baz danych i możliwości raportowania,
- Wykorzystać cechy, które pozwolą ograniczyć ilość pisanego kodu,
- Wyszukiwać i usuwać błędy w programie,
- Opublikować i udostępnić aplikację innym użytkownikom

CD zawiera:

• Visual Basic 2005 Express Edition
• Microsoft SQL Server™ 2005Express Edition

Rozdziały:

Rozdział 1. Wprowadzenie do Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition       1

Co to jest .NET?   2

Co to jest Visual Basic 2005?    4

Czy Visual Basic 2005 jest obiektowym językiem programowania?    4

Co to jest Visual Basic 2005 Express Edition?                               9

Jakiego rodzaju aplikacje można tworzyć za pomocą Visual Basic 2005 Express Edition?     9

Kluczowe cechy funkcjonalne, które trzeba koniecznie poznać  10

Rozdział 2. Instalacja Visual Basic 2005 Express Edition        13

Przygotowania do instalacji Visual Basic 2005 Express Edition    14

Proces instalacji Visual Basic 2005 Express Edition     15

Rozdział 3. Tworzenie pierwszej własnej aplikacji       21

Dwa typy aplikacji: na czym polega różnica?      22

Zaczynamy      23

Elementy środowiska IDE    26

Pierwsze projekty   27

Tworzenie aplikacji konsoli        27

Odkrywanie panelu Solution Explorer        28

Korzystanie z pomocy: Dokumentacja Microsoft Visual Studio 2005 Express    29

Kod aplikacji konsoli    32

Dostosowywanie środowiska IDE      34

Tworzenie aplikacji Windows     36

Rozdział 4. Napisz przeglądarkę sieci Web w mniej niż pieć minut!    41

Co to jest projekt?    42

Co to jest projektowanie układu rozmieszczenia?   43

Uporządkowanie wiadomości     50

Rozdział 5. Nasza pierwsza pełna aplikacja Windows    53

Wyrównywanie komponentów   54

IntelliSense – najlepszy przyjaciel programisty!      55

IntelliSense i skrót Ctrl+Spacja     56

IntelliSense i kropka/ okrągły nawias otwierający    56

Filtrowanie IntelliSense: zakładka Common   58

Wstawki kodu IntelliSense: funkcja oszczędzająca czas     58

Korzystanie z wstawek kodu       59

Wykrywanie i eliminowanie błędów na bieżąco:     60

Przestrzeń nazw My  62

Typy zadań wspomaganych przez przestrzeń nazw My     64

Zmienianie nazw   64

Co powinno mieć nową nazwę?   64

Jak i gdzie korzystać z opcji zmiany nazwy?    65

Powszechnie stosowane kontrolki Windows    67

Co się dzieje podczas zdarzenia?   70

Rozdział 6. Modyfikacje przeglądarki sieci Web    77

Uruchamianie aplikacji    78

Praca z oknami dialogowymi   84

Okno informacji o programie     84

Okno dialogowe nawigacji    87

Profesjonalny wygląd i dobre wrażenie w zasięgu ręki   90

Kontener pasków narzędzi i jeszcze jedno ważne narzędzie   90

Pasek stanu przeglądarki   92

Niepowtarzalny charakter aplikacji dzięki ikonom     95

Rozdział 7. Usuwanie błędów  103

Debugowanie aplikacji     104

Korzystanie z biblioteki DLL w aplikacji      104

Dodawanie odwołań    105

Punkty wstrzymania, zmienne lokalne, funkcja Edit and Continue i komponenty wizualizacji    106

Rozdział 8. Zarządzanie danymi    119

Co to jest baza danych?  120

Co znajduje się w bazie danych?  120

Normalizacja i spójność danych    121

Co to jest wartość Null?   123

Co to jest klucz główny i klucz obcy?   124

Jak pracować z relacyjnymi bazami danych?    126

Obsługa SQL Server 2005 Express w Visual Basic 2005 Express      127

Tworzenie bazy danych w Visual Basic 2005 Express   128

Tworzenie tabel w bazie danych    130

Tworzenie relacji między tabelami    132

Wypełnianie tabel bazy danych SQL Server w Visual Studio 136

Co to jest ADO.NET i wiązanie ze źródłem danych?  139

Tworzenie aplikacji CarTracker     141

Zasobnik komponentów   146

Jak uzyskać bardziej zrozumiałe informacje w formularzu? 147

Rozdział 9. Piszemy aplikacje Weather Tracker   155

Zakres funkcjonalny aplikacji Weather Tracker    156

Zarys ogólny     157

Tworzenie interfejsu użytkownika    158

Przenoszenie funkcjonalności do obszaru powiadamiania    159

Ekran powitalny i okno informacji o programie   164

Okno dialogowe opcji      166

Korzystanie z usług Web Services     168

Ustawienia użytkownika     173

Operacje wykonywane w tle    174

Dokończenie podstawowych opcji funkcjonalnych     179

Testowanie aplikacji    184

Praca z oknem dialogowym opcji    185

Ponowne testowanie aplikacji    188

Technologia dystrybucji oprogramowania ClickOnce   189

Cena:    19.95zł


Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition projektuj samKsiążka informatyczna: Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition projektuj sam
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.