księgarnia informatyczna aton.pl

Microsoft Office 2013 Praktyczne programowanie makr i dodatków

Wydawnictwo HELION

Cena:    54.90   13.73zł

Microsoft Office 2013 Praktyczne programowanie makr i dodatków


Autor: Dawid Borycki

ISBN: 978-83-246-3307-4

Ilość stron: 304

Data wydania: 03/2014

Oprawa: Miękka

Format: 158x235

Wydawnictwo: HELION


Uzupełnij swój pakiet Office i zrób na tym interes!

Programuj aplikacje dla Microsoft Office 2013 i 365 z wykorzystaniem technologii:

 • Visual Studio Tools for Office
 • Visual Basic for Applications
 • JavaScript oraz HTML

Microsoft Office to niezwykle elastyczny i przy tym bardzo popularny pakiet biurowy. Dużej części jego użytkowników wystarczają podstawowe możliwości pakietu. Jednak istnieje spora grupa osób chcących mieć dostęp do jeszcze bardziej zaawansowanych narzędzi bez konieczności rezygnowania z uniwersalnej wersji Office’a. Dla nich właśnie powstają niewielkie aplikacje-dodatki, które można kupić w sklepach internetowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak projektować takie przydatne programy, trafiłeś na idealną książkę.

W tej publikacji znajdziesz omówienie sposobów tworzenia makr, dodatków i aplikacji dla Microsoft Office 2013 i 365 z wykorzystaniem trzech najpopularniejszych technologii: Visual Studio Tools for Office, Visual Basic for Applications oraz JavaScript Object Model. Każda z nich została opisana na konkretnych przykładach. Pokazano tu sekwencję kroków, które trzeba wykonać, by makropolecenie lub dodatek zaczęły poprawnie działać. Omówiono różne opcje, biblioteki kontrolek, sposoby integracji dodatków z programami Office’a i kwestie publikacji gotowych aplikacji. Rozszerz możliwości swojego pakietu Office!

 • Projekt aplikacji-dodatku VSTO
 • Kontrolki Windows Forms w dodatkach VSTO
 • Tworzenie tabel, zarządzanie dokumentami i wbudowane okna dialogowe w VSTO
 • Korespondencja seryjna i dostęp do danych z wykorzystaniem technologii ADO.NET Entity Framework
 • Integracja skoroszytów z zewnętrznymi źródłami danych
 • Rejestracja, edycja i publikacja makr z wykorzystaniem VBA
 • Wykorzystanie VBA do tworzenia wykresów, regresji liniowej oraz korespondencji seryjnej
 • Dostęp do wbudowanych funkcji Excela z poziomu VBA
 • Programowanie makr w Wordzie: tabele i wykresy, zarządzanie dokumentami
 • Szablon projektu aplikacji dla pakietu Office 2013 i 365 w JavaScript Object Model
 • Programowanie widoków i dostęp do zawartości dokumentów w JavaScript Object Model
 • Wykorzystanie danych z serwisów internetowych na przykładzie Google Maps w JavaScript Object Model

Naucz się ulepszać Microsoft Office 2013 i 365.

Spis treści:

CZĘŚĆ I. VISUAL STUDIO TOOLS FOR OFFICE (9)

Rozdział 1. Wprowadzenie (11)

 • Technologia COM a biblioteki VSTO i .NET (13)
 • Elementy języka C# 5.0 ułatwiające tworzenie dodatków dla pakietu Office (14)
 • Instalacja narzędzi VSTO dla pakietu MS Office 2013 (15)

Rozdział 2. Projekt typu "Witaj, świecie!" w aplikacji Microsoft Word 2013 (19)

 • Szablon projektu dodatku na poziomie dokumentu (19)
 • Okno dialogowe (21)
 • Dynamiczne wypełnianie dokumentu treścią oraz Word Object Model (24)

Rozdział 3. Osadzanie komponentów Windows Forms w dokumencie aplikacji Word 2013 (27)

 • Przycisk (27)
 • Lista rozwijana (30)
 • Przeglądarka internetowa (34)

Rozdział 4. Praca z tabelami (39)

 • Przygotowanie dokumentu (39)
 • Dynamiczne wstawianie tabeli (41)
 • Formatowanie tabeli (43)
 • Agregacja danych zawartych w tabeli (45)

Rozdział 5. Zarządzanie dokumentami i wbudowane okna dialogowe (49)

 • Ukrywanie komponentów Windows Forms (49)
 • Drukowanie dokumentu (52)
  • Drukowanie z użyciem wbudowanego okna dialogowego (52)
  • Drukowanie bezpośrednie (54)
  • Podgląd wydruku (55)
 • Tworzenie, otwieranie, zapisywanie i zamykanie dokumentu (56)
 • Nagłówki i stopki (59)
 • Sprawdzanie pisowni (59)
 • Ochrona i wysyłanie dokumentu (61)
 • Okna dialogowe w trybie ukrytym (63)

Rozdział 6. Dodatki na poziomie aplikacji Word na przykładzie korespondencji seryjnej (67)

 • Szablon projektu Word 2013 Add-in (68)
 • Przygotowanie źródła danych (71)
 • Pola korespondencji seryjnej (75)
 • Scalanie dokumentu (79)

Rozdział 7. Integrowanie dokumentów Worda z zewnętrznymi źródłami danych (83)

 • Instalacja przykładowej bazy Northwind (84)
 • Technologia ADO.NET Entity Framework i warstwa dostępowa do bazy Northwind (85)
 • Prezentacja danych w dokumencie Worda (89)
 • Usuwanie rekordów (91)
 • Synchronizacja pól formularza ze źródłem danych (94)
  • Dynamiczne tworzenie pól formularza (95)
  • Wstawianie rekordów (95)
 • Scalanie pól korespondencji seryjnej (97)

Rozdział 8. Kontrolki Worda i mechanizm data binding (103)

 • Projekt dodatku (103)
  • Interfejs użytkownika (103)
  • Wiązanie danych z kontrolkami (105)
 • Przeglądanie rekordów (109)

Rozdział 9. Dodatek do skoroszytu aplikacji Excel (115)

 • Szablon projektu dodatku do skoroszytu (115)
 • Komponenty Windows Forms w arkuszu Excela (118)
 • Tworzenie i edytowanie wykresów (121)
 • Wykorzystanie i modyfikacja wstążki menu aplikacji Excel (123)
 • Ukrycie standardowych zakładek wstążki menu w aplikacji Excel (128)

Rozdział 10. Panel zadań aplikacji Excel oraz import danych z zewnętrznych źródeł (131)

 • Panel zadań (131)
 • Formatowanie komórek (135)
 • Obsługa zdarzeń (137)

Rozdział 11. Dodatki na poziomie aplikacji Excel (141)

 • Projekt graficznego interfejsu dodatku (141)
 • Implementacja funkcjonalności dodatku (144)
  • Struktura Zadanie i komponent Kalendarz (144)
  • Komponent Szczegóły zadania (148)
  • Wstążka (150)

Rozdział 12. Zarządzanie dodatkami (153)

 • Publikacja i instalacja (153)
 • Usunięcie lub wyłączenie dodatku (155)
 • Podsumowanie (156)

CZĘŚĆ II. VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS (157)

Rozdział 13. Wprowadzenie, rejestrowanie i edytowanie makr (159)

 • Co to jest VBA i kiedy z niego korzystać (159)
 • Rejestracja makra (160)
 • Edytowanie kodu źródłowego makra (161)

Rozdział 14. Podstawowe elementy programowania makr w Wordzie (167)

 • Tworzenie i projektowanie okien dialogowych (167)
 • Tworzenie makra z poziomu edytora Visual Basic (170)
 • Wstawianie i formatowanie tekstu oraz zakładki (171)

Rozdział 15. Tworzenie tabel i wykresów (177)

 • Wstawianie tabeli (177)
 • Formatowanie tabeli (179)
 • Agregacja danych w tabeli (182)
 • Wstawianie wykresów (183)

Rozdział 16. Wykorzystanie wbudowanych okien dialogowych i funkcji Worda (189)

 • Drukowanie i zapisywanie dokumentów (189)
  • Drukowanie z użyciem wbudowanego okna dialogowego (190)
  • Drukowanie bezpośrednie (190)
  • Podgląd wydruku (191)
  • Zapisywanie dokumentu z użyciem wbudowanego okna dialogowego (192)
  • Zapisywanie bezpośrednie (192)
  • Okna dialogowe w trybie ukrytym (193)
 • Wykorzystanie wbudowanych funkcji (194)
  • Wyszukiwanie i zamiana tekstu (194)
  • Kontrolowanie widoczności wybranych fragmentów tekstu (195)
  • Tworzenie komentarzy (197)
  • Wstawianie grafiki WordArt (199)
 • Obsługa zdarzeń (202)

Rozdział 17. Korespondencja seryjna z wykorzystaniem bazy danych Microsoft SQL Server (205)

 • Połączenie ODBC z serwerem Microsoft SQL Server (205)
 • Tworzenie pól korespondencji seryjnej (209)
 • Scalanie korespondencji seryjnej (213)

Rozdział 18. Podstawowe elementy programowania makr w aplikacji Excel (217)

 • Implementacja własnych funkcji (217)
 • Wstawianie kontrolek, dostęp do zawartości komórek oraz ich formatowanie (219)
 • Tworzenie opisu własnych funkcji VBA (222)

Rozdział 19. Modelowanie danych (227)

 • Obiekt WorksheetFunction (227)
 • Regresja liniowa (230)
 • Dynamiczne tworzenie wykresów (232)
 • Dynamiczne tworzenie linii trendu (234)

Rozdział 20. Dostęp do zewnętrznych źródeł danych z poziomu makra Excela (237)

 • Technologia Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) (237)
 • Połączenie ze źródłem danych i pobieranie rekordów (238)
 • Przeglądanie rekordów (241)
 • Import danych do arkusza (242)

Rozdział 21. Publikowanie makr (247)

 • Eksport makr (247)
 • Import makr (247)
 • Usuwanie makr (248)

CZĘŚĆ III . PROGRAMOWANIE APLIKACJI W PAKIECIE MICROSOFT OFFICE 2013 (249)

Rozdział 22. Szablon projektu aplikacji-dodatku dla pakietu Office 2013 (251)

 • Tworzenie projektu (251)
 • Opis projektu aplikacji internetowej dla pakietu Office (254)

Rozdział 23. Podstawowe aspekty programowania widoków (261)

 • Odczytywanie właściwości obiektów drzewa DOM (261)
 • Pobieranie i aktualizacja danych (264)
 • Animowanie elementów widoku (266)

Rozdział 24. Dostęp do zawartości dokumentów i skoroszytów (269)

 • Aktualizacja danych w bieżącym zaznaczeniu (269)
 • Obsługa zdarzeń (272)
 • Pobieranie i aktualizacja danych (275)
  • Rodzaje wiązań zakresów danych (275)
  • Tworzenie wiązań (276)
  • Pobieranie i zapisywanie danych do wiązania (277)

Rozdział 25. Wykorzystanie danych z serwisów internetowych na przykładzie usługi Google Maps (283)

 • Wprowadzenie (283)
 • Projekt aplikacji (283)
 • Publikowanie aplikacji (288)
 • Podsumowanie (288)

DODATKI (289)

Dodatek. Instalacja serwera Microsoft SQL Server 2012 Express (291)

Cena:    54.90   13.73zł


Microsoft Office 2013 Praktyczne programowanie makr i dodatkówKsiążka informatyczna: Microsoft Office 2013 Praktyczne programowanie makr i dodatków
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.