księgarnia informatyczna aton.pl

Microsoft Excel 2016 Krok po kroku

Wydawnictwo Microsoft Press

Cena:    69.30   55.44zł

Microsoft Excel 2016 Krok po kroku


Autor: Curtis Frye

ISBN: 978-83-7541-167-6

Ilość stron: 486

Data wydania: 12/2015

Oprawa: Miękka

Format: 170x235

Wydawnictwo: Microsoft Press


• Prosta nauka podstawowych zadań
• Duże demonstracje
• Pliki ćwiczeń do budowy umiejętności

Szybka nauka programu Excel!

Nauka nigdy nie była tak łatwa. Osiągnij produktywność przy pracy z Excel 2016 i znajdź odpowiedzi na wszystkie pytania   energiczne ćwiczenia i zrzuty ekranów pokazują dokładnie, co należy zrobić, krok po kroku.

• Pracuj z Excelem w trybie dotykowym
• Pisz formuły, twórz makra i porządkuj dane
• Przedstawiaj dane wizualnie i dodawaj obrazy do arkuszy
• Konsoliduj wiele zbiorów danych w pojedynczy zeszyt arkuszy
• Twórz porywające wykresy i grafy i twórz podsumowania przy użyciu Sparklines
• Analizuj dane przy pomocy Quick Analysis Lens
• Współpracuj z kolegami i prezentuj arkusze online

Spis treści:

Część 1 Tworzenie i formatowanie skoroszytów

1 Konfigurowanie skoroszytu
Rozpoznawanie różnych wersji programu Excel 2016     4
Excel 20164
Excel Online4
Excel Mobile 5
Zapoznanie się z nowymi funkcjami Excel 2016 5
Tworzenie skoroszytów    6
Modyfikowanie skoroszytów 12
Modyfikowanie arkuszy   16
Scalanie i rozdzielanie komórek21
Dostosowywanie okna programu Excel 201624
Powiększanie w arkuszu24
Rozmieszczanie wielu okien skoroszytów25
Dodawanie przycisków do paska narzędzi Szybki dostęp 27
Dostosowywanie Wstążki 30
Przegląd umiejętności    36
Ćwiczenia 37

2 Praca z danymi i tabelami programu Excel    39
Wprowadzanie i weryfikowanie danych  40
Zarządzanie danymi przy użyciu funkcji wypełniania błyskawicznego   44
Przenoszenie danych w obrębie skoroszytu 46
Znajdowanie i zamienianie danych    51
Poprawianie i rozbudowywanie danych arkusza     55
Definiowanie tabel programu Excel    59
Przegląd umiejętności    63
Ćwiczenia 64

3 Wykonywanie obliczeń na danych  67
Nadawanie nazw grupom danych     67
Tworzenie formuł do obliczania wartości  70
Sumowanie danych, spełniających określone warunki    81
Korzystanie w skoroszycie z iteracyjnych i automatycznych opcji obliczeń 86
Używanie formuł tablicowych 89
Znajdowanie i poprawianie błędów w obliczeniach     91
Przegląd umiejętności    95
Ćwiczenia 96

4 Zmiana wyglądu skoroszytu     99
Formatowanie komórek 100
Definiowanie stylów    105
Stosowanie motywów skoroszytu i stylów tabel programu Excel     107
Poprawianie czytelności liczb 111
Zmiana wyglądu danych w oparciu o ich wartość    114
Dodawanie obrazów do arkuszy     120
Przegląd umiejętności  124
Ćwiczenia 125

Część 2 Analiza i prezentowanie danych

5 Zarządzanie danymi arkusza    129
Ograniczanie liczby danych wyświetlanych na ekranie  130
Operowanie danymi arkusza 134
Sumowanie arkuszy przy użyciu ukrytych i przefiltrowanych wierszy  135
Wyszukiwanie unikatowych wartości w zestawach danych141
Definiowanie poprawnych zestawów wartości dla zakresów komórek   142
Przegląd umiejętności  144
Ćwiczenia 145

6 Zmiana kolejności i sumowania danych     147
Sortowanie danych arkusza 148
Sortowanie danych przy użyciu list niestandardowych  152
Organizowanie danych w postaci poziomów154
Wyszukiwanie informacji w skoroszycie  158
Przegląd umiejętności  162
Ćwiczenia 163

7 Łączenie danych z wielu źródeł   165
Używanie skoroszytów jako szablonów dla innych skoroszytów166
Tworzenie łączy do danych w innych arkuszach i skoroszytach170
Łączenie wielu zestawów danych w jednym skoroszycie 175
Przegląd umiejętności  177
Ćwiczenia 178

8 Analizowanie alternatywnych zestawów danych  181
Analizowanie danych przy użyciu narzędzia Szybka analiza 182
Definiowanie alternatywnego zestawu danych     183
Definiowanie wielu zestawów alternatywnych 186
Analizowanie danych przy użyciu tabel danych     188
Zmiana danych w celu uzyskania określonych wyników przy użyciu funkcji
Szukaj wyniku 191
Znajdowanie optymalnych rozwiązań za pomocą dodatku Solver     193
Analizowanie danych przy użyciu statystyk opisowych   198
Przegląd umiejętności  200
Ćwiczenia 201

Część 3 Współpraca i udostępnianie w programie Excel

9 Tworzenie wykresów i grafik    207
Tworzenie wykresów    208
Dostosowywanie wyglądu wykresów   216
Dostosowywanie wyglądu wykresów   220
Wykrywanie trendów danych226
Tworzenie wykresów o dwóch osiach   229
Podsumowywanie danych przy użyciu wykresów przebiegu w czasie   229
Tworzenie diagramów przy użyciu grafiki SmartArt   232
Tworzenie kształtów i równań matematycznych236
Przegląd umiejętności  242
Ćwiczenia 243

10 Tworzenie dynamicznych arkuszy za pomocą tabel przestawnych    . 247
Przeprowadzanie dynamicznych analiz danych przy użyciu tabel przestawnych    . 248
Filtrowanie, wyświetlanie i ukrywanie danych tabeli przestawnej     256
Edytowanie tabel przestawnych     265
Formatowanie tabel przestawnych    268
Tworzenie tabel przestawnych na podstawie danych zewnętrznych    272
Tworzenie dynamicznych wykresów przy użyciu tabel przestawnych   276
Przegląd umiejętności  278
Ćwiczenia 279

11 Drukowanie arkuszy i wykresów  281
Dodawanie nagłówków i stopek do stron wydruku   281
Przygotowanie arkuszy do drukowania  287
Dopasowywanie zawartości arkusza do drukowanej strony287
Zmiana podziału stron w arkuszu   290
Zmiana kolejności drukowania arkuszy 291
Drukowanie arkuszy    292
Drukowanie fragmentów arkuszy     294
Drukowanie wykresów   298
Przegląd umiejętności  299
Ćwiczenia 300

12 Automatyzacja powtarzanych zadań za pomocą makr     303
Włączanie i analizowanie makr304
Zmiana ustawień zabezpieczeń makr  304
Analizowanie makr  306
Tworzenie i modyfikowanie makr     309
Uruchamianie makr naciśnięciem przycisku310
Uruchamianie makr przy otwieraniu skoroszytu313
Wstawianie w arkuszu kontrolek formularza315
Przegląd umiejętności  322
Ćwiczenia 323

13 Praca z innymi programami pakietu Office   325
Dołączanie dokumentów pakietu Office w skoroszycie i innych plikach  326
Łączenie dokumentów Office ze skoroszytami programu Excel    327
Osadzanie skoroszytów w innych dokumentach pakietu Office    328
Tworzenie hiperłączy    330
Wklejanie wykresów do innych dokumentów 334
Przegląd umiejętności  335
Ćwiczenia 336

14 Współpraca z innymi osobami   337
Udostępnianie skoroszytów 338
Zapisywanie skoroszytów pod kątem dystrybucji elektronicznej     341
Zarządzanie komentarzami 342
Śledzenie zmian wprowadzanych przez innych i zarządzanie tymi zmianami346
Ochrona skoroszytów i arkuszy348
Finalizowanie skoroszytów354
Uwierzytelnianie skoroszytów355
Zapisywanie skoroszytów jako zawartość sieci Web   357
Importowanie i eksportowanie danych XML359
Korzystanie z usługi OneDrive i aplikacji Excel Online  363
Przegląd umiejętności  369
Ćwiczenia 370

Część 4 Wykonywanie analiz zaawansowanych

15 Wykonywanie analiz biznesowych 375
Włączenie dodatków do analizy danych  376
Definiowanie zależności pomiędzy tabelami378
Analizowanie danych za pomocą programu Power Pivot  382
Prezentowanie danych za pomocą osi czasu386
Wprowadzanie danych zewnętrznych za pomocą dodatku Power Query 390
Przegląd umiejętności  395
Ćwiczenia 396

16 Tworzenie prognoz i wizualizacji  399
Tworzenie arkuszy prognoz 400
Definiowanie i zarządzanie miarami    405
Definiowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI)   407
Tworzenie map 3-W    410
Przegląd umiejętności  417
Ćwiczenia 418
A Skróty klawiszowe  421
B Słownik

Cena:    69.30   55.44zł


Microsoft Excel 2016 Krok po krokuKsiążka informatyczna: Microsoft Excel 2016 Krok po kroku
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.