księgarnia informatyczna aton.pl

Maple Podręcznik

Wydawnictwo HELION

Cena:    39.90   29.13zł

Maple Podręcznik


Autor: Artur Krowiak

ISBN: 978-83-246-3312-8

Ilość stron: 264

Data wydania: 02/2012

Format: 158x235

Wydawnictwo: HELION


 • Poznaj interfejs programu i sposób wykonywania podstawowych działań w Maple’u
 • Naucz się rozwiązywać złożone problemy z różnych dziedzin matematyki
 • Dowiedz się, jak skutecznie wizualizować i prezentować uzyskane wyniki
Poznaj Maple od podszewki.

Maple to zintegrowane środowisko do przeprowadzania obliczeń symbolicznych i numerycznych oraz wizualizacji otrzymanych w ten sposób wyników. Ten bardzo wydajny system algebry komputerowej został wyposażony w bogaty zestaw poleceń, za pomocą których możliwe jest rozwiązywanie problemów z niemal każdej dziedziny matematyki.

Aplikacja ułatwia przeprowadzanie obliczeń technicznych, inżynierskich i naukowych z użyciem jednostek, stałych fizycznych oraz własności pierwiastków chemicznych. Swoją popularność zawdzięcza wygodnemu interfejsowi użytkownika i możliwości łatwej współpracy z innymi programami obliczeniowymi, środowiskami CAD oraz językami programowania.

Książka "Maple. Podręcznik " prezentuje aplikację od podstaw, dzięki czemu z powodzeniem mogą po nią sięgnąć zarówno początkujący użytkownicy, jak i osoby, które pragną tylko odświeżyć lub pogłębić swoją wiedzę na temat programu. Podręcznik przyda się zarówno studentom, jak i inżynierom czy naukowcom, którzy w codziennej pracy muszą sprawnie przetwarzać duże zbiory danych i wykonywać na nich skomplikowane operacje obliczeniowe

 W książce przedstawiono sposoby i metodykę rozwiązywania wybranych zagadnień matematycznych, a także omówiono szeroki wachlarz możliwości graficznych i sposób tworzenia przejrzystego dokumentu. Bardziej wymagający użytkownicy znajdą w niej informacje dotyczące programowania w środowisku Maple, tworzenia dokumentów interaktywnych oraz projektowania indywidualnych interfejsów na potrzeby konkretnych zagadnień obliczeniowych.

 • Interfejs użytkownika programu
 • Podstawowe działania w tym środowisku
 • Funkcje matematyczne i struktury danych
 • Posługiwanie się wyrażeniami, jednostkami i stałymi
 • Tworzenie i formatowanie wykresów
 • Rozwiązywanie typowych problemów matematycznych
 • Programowanie w środowisku Maple
 • Tworzenie i formatowanie dokumentów
 • Maplety i rozszerzenia programu

Skomplikowane obliczenia? Nic prostszego.

Rozdziały:

Rozdział 1. Interfejs (11)

 • 1.1. Interfejs standardowy (12)
  • 1.1.1. Tryb Document (12)
  • 1.1.2. Tryb Worksheet (20)
 • 1.2. Interfejs klasyczny (23)
 • 1.3. Pomoc programu (24)

Rozdział 2. Podstawowe obliczenia, operacje i struktury (27)

 • 2.1. Obliczenia symboliczne - dokładne (28)
 • 2.2. Obliczenia przybliżone (30)
 • 2.3. Działania na liczbach (31)
 • 2.4. Liczby zespolone (32)
 • 2.5. Funkcje matematyczne i definiowane przez użytkownika (34)
 • 2.6. Odwoływanie się do wyrażeń (37)
  • 2.6.1. Przypisywanie nazw (37)
  • 2.6.2. Operatory ditto (39)
  • 2.6.3. Etykiety (40)
 • 2.7. Struktury danych (42)
  • 2.7.1. Sekwencje (42)
  • 2.7.2. Listy (44)
  • 2.7.3. Zbiory (46)
  • 2.7.4. Tablice Array (48)
  • 2.7.5. Tablice table (49)
  • 2.7.6. Wektory i macierze (50)
  • 2.7.7. Łańcuchy znaków (55)
 • 2.8. Operowanie wyrażeniami (55)
  • 2.8.1. Odwoływanie się do składników wyrażeń (56)
  • 2.8.2. Zmiana formy zapisu wyrażeń (58)
  • 2.8.3. Wyznaczanie wartości wyrażeń (61)
 • 2.9. Obliczenia z użyciem jednostek, stałych fizycznych i tolerancji (63)
  • 2.9.1. Obliczenia z użyciem jednostek (63)
  • 2.9.2. Obliczenia z użyciem stałych fizycznych (68)
  • 2.9.3. Niepewności pomiaru i tolerancje (71)

Rozdział 3. Grafika (75)

 • 3.1. Interactive Plot Builder (75)
 • 3.2. Menu kontekstowe i pole wykresu (78)
 • 3.3. Jawny zapis poleceń (79)
  • 3.3.1. Wykresy dwuwymiarowe (79)
  • 3.3.2. Wykresy trójwymiarowe (84)
 • 3.4. Formatowanie utworzonego wykresu (87)
 • 3.5. Wyświetlanie wykresów w jednym układzie współrzędnych (89)
 • 3.6. Animacje (91)

Rozdział 4. Wybrane zagadnienia matematyczne (93)

 • 4.1. Rozwiązywanie równań i układów równań (93)
  • 4.1.1. Dokładne rozwiązywanie równań i układów równań (94)
  • 4.1.2. Przybliżone rozwiązywanie równań i układów równań (98)
  • 4.1.3. Układy równań liniowych (101)
  • 4.1.4. Inne solwery Maple'a (104)
 • 4.2. Algebra (105)
  • 4.2.1. Algebra wielomianów (105)
  • 4.2.2. Algebra liniowa (109)
 • 4.3. Analiza matematyczna (114)
  • 4.3.1. Obliczanie granic (114)
  • 4.3.2. Różniczkowanie (117)
  • 4.3.3. Szeregi potęgowe (122)
  • 4.3.4. Całkowanie (125)
  • 4.3.5. Równania różniczkowe zwyczajne (128)
 • 4.4. Analiza wektorowa (136)
  • 4.4.1. Definiowanie pola skalarnego i wektorowego (137)
  • 4.4.2. Operacje różniczkowe na polach skalarnych i wektorowych (139)
  • 4.4.3. Całkowanie pól skalarnych i wektorowych (140)
 • 4.5. Interpolacja i aproksymacja funkcji (141)
  • 4.5.1. Curve Fitting Assistant (142)
  • 4.5.2. Interpolacja i aproksymacja z użyciem komend (144)
 • 4.6. Optymalizacja (149)
  • 4.6.1. Optimization Assistant (151)
  • 4.6.2. Procedury z pakietu (152)
 • 4.7. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (155)
  • 4.7.1. Elementy kombinatoryki (155)
  • 4.7.2. Zmienna losowa. Funkcje rozkładu prawdopodobieństwa (160)
  • 4.7.3. Statystyka matematyczna (163)

Rozdział 5. Programowanie (165)

 • 5.1. Instrukcja warunkowa (167)
 • 5.2. Pętle (168)
 • 5.3. Pętle specjalne (170)
 • 5.4. Procedury (173)
  • 5.4.1. Parametry formalne (174)
  • 5.4.2. Zwracanie wyniku (176)
  • 5.4.3. Zmienne (177)
  • 5.4.4. Wyświetlanie budowy procedur (179)
  • 5.4.5. Jeszcze kilka słów o procedurach (180)
 • 5.5. Podstawy programowania modułów (183)
  • 5.5.1. Zasady określania zasięgu zmiennych (184)
  • 5.5.2. Pakiety (185)
 • 5.6. Operacje wejścia/wyjścia (188)
  • 5.6.1. Komunikacja w obrębie dokumentu (189)
  • 5.6.2. Komunikacja z zewnętrznymi plikami lub programami (194)

Rozdział 6. Tworzenie dokumentów (197)

 • 6.1. Formatowanie dokumentu (197)
  • 6.1.1. Style znakowe i akapitowe (198)
  • 6.1.2. Rozdziały i podrozdziały (202)
  • 6.1.3. Ukrywanie i wyświetlanie elementów w dokumencie (203)
  • 6.1.4. Wybrane składniki dokumentu (204)
 • 6.2. Tabele (207)
  • 6.2.1. Tworzenie tabeli (207)
  • 6.2.2. Modyfikowanie tabeli (208)
 • 6.3. Grafika (212)
 • 6.4. Hiperłącza (212)
 • 6.5. Interaktywne składniki dokumentu (215)
 • 6.6. Pole edytowania kodu (219)
  • 6.6.1. Automatyczne wykonywanie kodu przy uruchamianiu dokumentu (220)
 • 6.7. Szablony dokumentów (221)
 • 6.8. Zapisywanie dokumentu w różnych formatach (221)

Rozdział 7. Tworzenie mapletów (223)

 • 7.1. Maplet Builder (223)
 • 7.2. Pakiet Maplets (228)
  • 7.2.1. Podstawowe komendy (230)

Rozdział 8. Rozszerzenia Maple'a (247)

 • 8.1. Rozszerzenia wewnętrzne - pakiety (247)
 • 8.2. Rozszerzenia zewnętrzne - toolboxy (250)
Cena:    39.90   29.13zł


Maple PodręcznikKsiążka informatyczna: Maple Podręcznik
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.