księgarnia informatyczna aton.pl

Logistyka w bezpieczeństwie Wydanie 2

Wydawnictwo Difin

Cena:    55.00   46.75zł

Logistyka w bezpieczeństwie Wydanie 2


Autor: Andrzej Szymonik

ISBN: 978-83-7641-492-8

Ilość stron: 272

Data wydania: 09/2011 (wydanie 2)

Format: B5

Wydawnictwo: Difin


Książka zawiera treści programowe nowoczesnego kierunku studiów – Inżynieria bezpieczeństwa, na którym wykładanym przedmiotem jest Logistyka w bezpieczeństwie. Podręcznik systematyzuje zadania logistyki zgodnie z wymogami działań w sytuacjach kryzysowych.

Autor (posiadający ponad 25-letnie doświadczenie w kierowaniu logistyką) łączy teorię z praktyką i systemowo podaje opracowane poszczególne zagadnienia:
• Logistyka w optymalizacji procesów gospodarczych,
• Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów,
• Gospodarowanie potencjałem osobowym i sprzętowym instytucji,
• Procesy finansowania,
• Redukcja kosztów magazynowania, zaopatrywania oraz eksploatacji potencjału ratowniczego,
• Logistyka w administracji publicznej oraz w podmiotach ratowniczych,
• Zasady redukowania czasu operacyjnego przez tworzenie zintegrowanych systemów logistycznych,
• Systemy logistyczne w służbach.

Dziewiąty rozdział (nowy) Studium przypadku opisuje trzy praktyczne przypadki realizowanych procesów logistycznych, które są rozwiązywane za pomocą arkusza kalkulacyjnego EXCEL.

Książka może być wykorzystana przez wszystkich tych, którzy zdobywają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa lub pracują w komórkach zarządzania kryzysowego w administracji publicznej.

Zaletami podręcznika są różne ujęcia problematyki zarządzania logistyką z poziomu terytorialnego, tj. gminy, powiatu, województwa, ale i również systemu gospodarczego, który z jednej strony czynnie uczestniczy w systemie reagowania kryzysowego, a z drugiej jest jego beneficjentem.

Rozdziały:

Rozdział 1. Logistyka procesów gospodarczych w bezpieczeństwie
1.1. Domeny bezpieczeństwa
1.2. Procesy gospodarcze a bezpieczeństwo, organizacja zapewnienia bezpieczeństwa podmiotu
1.3. Organizacja zarządzania kryzysowego
1.4. Organizacja ratownictwa w Polsce
1.5. Procesy gospodarcze w bezpieczeństwie
1.6. Logistyka w sytuacjach kryzysowych

Rozdział 2. Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów
2.1. Pojęcie sterowania i regulacji
2.2. Nie można zarządzać tym, czego nie da się zmierzyć
2.3. Łańcuch logistyczny i procesy w nim zachodzące
2.4. Teoria ograniczeń i kolejek w usprawnianiu łańcucha logistycznego
2.5. Business Intelligence w sytuacjach kryzysowych

Rozdział 3. Gospodarowanie potencjałem osobowym i sprzętowym instytucji
3.1. Gospodarowanie potencjałem osobowym
3.2. Gospodarowanie potencjałem sprzętowym

Rozdział 4. Procesy finansowania
4.1. Źródło finansowania systemu bezpieczeństwa kraju
4.2. Procedury finansowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
4.3. Procedury finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego
4.4. Źródło finansowania sił zbrojnych
4.5. Źródła finansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej

Rozdział 5. Redukcja kosztów magazynowania, zaopatrywania oraz eksploatacji potencjału ratowniczego
5.1. Koszty logistyczne
5.1.1. Koszty fizycznego przepływu materiałów
5.1.2. Koszty zapasów
5.1.3. Koszty procesów informacyjnych
5.2. Proces pozyskiwania potencjału ratowniczego
5.3. Logistyka w procesie pozyskiwania sprzętu ratowniczego
5.4. Nowoczesne sposoby zaopatrywania
5.5. Eksploatacja potencjału ratowniczego
5.6. Koszty eksploatacji potencjału ratowniczego
5.7. Redukcja kosztów potencjału ratowniczego

Rozdział 6. Logistyka w administracji publicznej oraz w podmiotach ratowniczych
6.1. Logistyka urzędu wojewódzkiego
6.2. Logistyka urzędu powiatowego
6.3. Logistyka urzędu miasta
6.4. Logistyka w podmiotach ratowniczych

Rozdział 7. Zasady redukowania czasu operacyjnego przez tworzenie zintegrowanych systemów logistycznych
7.1. Działania operacyjne w logistyce
7.2. Tworzenie zintegrowanych systemów logistycznych

Rozdział 8. Systemy logistyczne w służbach
8.1. System logistyczny w wojsku
8.1.1. System logistyczny Sił Zbrojnych RP
8.1.2. System logistyczny SZ RP w otoczeniu pozamilitarnym
8.1.3. System logistyczny wojskowej jednostki budżetowej
8.2. Logistyka Policji
8.2.1. System logistyczny w Policji
8.2.2. System logistyczny Komendy Głównej Policji (KGP)
8.2.3. System logistyczny Komendy Wojewódzkiej Policji (KWP)
8.2.4. System logistyczny Komendy Powiatowej (Miejskiej) Policji (KPP, KMP)
8.3. Logistyka Państwowej Straży Pożarnej
8.3.1. System logistyczny Państwowej Straży Pożarnej
8.3.2. System logistyczny Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
8.3.3. System logistyczny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP)
8.3.4. System logistyczny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP)

Rozdział 9. Studium przypadku
9.1. Wybór dostawcy
9.2. Wybór środka transportu
9.3. Gospodarowanie zasadami metodą ABC

Cena:    55.00   46.75zł


Logistyka w bezpieczeństwie Wydanie 2Książka informatyczna: Logistyka w bezpieczeństwie Wydanie 2
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.