księgarnia informatyczna aton.pl

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Część 2

Wydawnictwo Difin

Cena:    42.00   35.70zł

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Część 2


Autor: Andrzej Szymonik

ISBN: 978-83-7641-414-0

Ilość stron: 206

Data wydania: 04/2011

Format: 16.2x23.7cm

Wydawnictwo: Difin


Część 2 podręcznika, podobnie jak pierwsza Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów kierunku studiów pierwszego stopnia Logistyka.

Układ podręcznika jest zgodny ze standardem kształcenia zatwierdzonym przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego.

Część 2 podręcznika opisuje następujące zagadnienia:
• zarządzanie łańcuchem dostaw - metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny,
• czynniki integrujące przedsiębiorstwa w łańcuchy dostaw,
• strategie zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce,
• technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw,
• analiza procesowa i fazowa łańcucha dostaw,
• model zintegrowanego łańcucha dostaw.

Każdy rozdział zakończony jest spisem literatury i źródeł internetowych. Z jednej strony jest to zestaw dzieł cytowanych i opracowań internetowych, z których autor korzystał, a z drugiej jest to spis pomocnych materiałów pozwalających studentowi indywidualnie rozszerzyć swoją wiedzę z obszaru logistyki.

Wydany podręcznik (część 1 i 2) jest przeznaczony zarówno dla studentów, jak i dla menedżerów-logistyków różnych szczebli zarządzania, tym bardziej że część materiału została opracowana w opar­ciu o praktyczne rozwiązania stosowane w firmach o zasięgu globalnym.

Rozdziały:

Rozdział 1. Zarządzanie łańcuchem dostaw – metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny
1.1. Nie można zarządzać tym, czego nie da się zmierzyć
1.2. Metody, narzędzia pomocne w zarządzaniu łańcuchem dostaw
1.2.1. LM – zarządzanie wyszczuplające
1.2.2. AM – zarządzanie elastyczne (zwinne)
1.2.3. QR – szybka reakcja
1.2.4. TQM – kompleksowe zarządzanie jakością
1.2.5. Six sigma – sześć sigma
1.2.6. BPR – przeprojektowanie (reinżynieria) procesu biznesowego
1.2.7. Teoria ograniczeń i kolejek w usprawnianiu łańcucha logistycznego
1.2.8. TBM – zarządzanie czasem
1.2.9. JiT – dokładnie na czas
1.2.10. SCOR – model referencyjny łańcucha dostaw
1.2.11. VMI – zarządzanie zapasami przez dostawcę
1.3. Wskaźniki, kryteria oceny logistycznego łańcucha dostaw

Rozdział 2. Czynniki integrujące przedsiębiorstwa w łańcuchy dostaw
2.1. Przedsiębiorstwa w górnej i dolnej części łańcucha dostaw
2.2. Narzędzia i instrumenty integrujące przedsiębiorstwa w łańcuchy dostaw
2.2.1. Zaufanie
2.2.2. Partnerstwo
2.2.3. Informacja

Rozdział 3. Strategie zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce
3.1. Uwarunkowania strategicznego zarządzania łańcuchami dostaw na świecie i w Polsce
3.2. Wpływ technologii informacyjnej i komunikacyjnej na strategię zarządzania łańcuchem dostaw
3.3. Strategia biznesu a strategia łańcucha dostaw
3.4. Narzędzia analizy strategicznej w łańcuchu dostaw

Rozdział 4. Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw
4.1. Identyfikacja systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu łańcuchem dostaw
4.2. Informatyczne wspomaganie łańcuchem dostaw
4.3. Gromadzenie danych i ich elektroniczna wymiana dla potrzeb łańcucha dostaw
4.4. System śledzenia

Rozdział 5. Analiza procesowa i fazowa łańcucha dostaw
5.1. Ujednolicenie pojęć związanych z analizą procesową i fazową łańcucha dostaw
5.2. Mapowanie jako narzędzie w analizie procesów łańcucha dostaw
5.3. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
5.4. Procesy w modelach referencyjnych łańcuchów dostaw

Rozdział 6. Model zintegrowanego łańcucha dostaw
6.1. Modelowanie
6.2. Udoskonalanie łańcucha dostaw
6.3. Klasyczne i referencyjne modele procesów w zintegrowanych łańcuchach dostaw

Załączniki:
1. Mierniki efektywności procesów logistycznych stosowane w firmach amerykańskich
2. Mierniki ekonomiczności procesów logistycznych stosowane w firmach amerykańskich
3. Główne wskaźniki logistyki dla firm niemieckich
4. Charakterystyka metod i technik do oceny ryzyka
5. Metody i techniki oceny ryzyka w powiązaniu z procesami realizacji wyrobu
6. Karta szacowania ryzyka
7. Karta zarządzania ryzykiem
8. Karta zmian
9. Wykaz procesów w modelu łańcucha dostaw zaproponowanego przez GSCF

Cena:    42.00   35.70zł


Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Część 2Książka informatyczna: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Część 2
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.