księgarnia informatyczna aton.pl

Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych Język, edukacja, semiotyka

Wydawnictwo WAiP

Cena:    39.00zł

Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych Język, edukacja, semiotyka

Autor: Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek

ISBN: 978-83-7644-000-2

Ilość stron: 438

Data wydania: 2009

Zbiór artykułów referujących wyniki wieloaspektowych, ponaddyscyplinarnych badań nad mediami elektronicznym. Przedmiotem badań są telewizja i Sieć, które we dzisiejszym świecie istnieją obok siebie i w sobie, przenikają się, wpływają na siebie, modyfikują się, konkurują, wypierają.

Opracowanie zainteresuje nie tylko specjalistów komunikacji, ale również czytelnika ciekawego medialnych zjawisk, które rozgrywają się na naszych oczach. Zaletą książki jest też zgromadzenie badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki, różne podejścia teoretyczne, różne metodologie, których łączy zainteresowanie mediami.

Wspólny temat, wspólny obiekt i różne dyskursy, różne języki opisu, różne interpretacje. Badania nad mediami z różnych perspektyw naukowych są prowadzone równolegle, OBOK siebie. Ta równoległość badań i refleksji, także ich komplementarność dają możliwość wielostronnego, różnie profilowanego spojrzenia na media.

Rozdziały:
Rozdział 1. Nauka o mediach i komunikacji. Próba oceny stanu dyscypliny 15

Część I. Jezyk mediów – jezyk w mediach
Rozdział 2. „W Internecie flirt; hasło: Biały Mis”. Cyberseeking i „fragmenty dyskursu miłosnego” w wybranych portalach randkowych 31
Rozdział 3. Polskie fora internetowe. Przykład „mowy nienawisci” czy „mowy agresji”? 46
Rozdział 4. „My blogasek bierze udział w konQursie”. Czy polskie blogi internetowe sa pisane po polsku? 60
Rozdział 5. „Słowo sie rzekło”. Analiza psychologiczno - lingwistyczna bloga Jerzego Bralczyka 79
Rozdział 6. Językowa prezentacja (płci). Nadawcy w blogu 96
Rozdział 7. E-recenzje. Recenzje w Internecie (na przykładzie ksiegarni Merlin.pl) 113
Rozdział 8. Demotywatory. Graficzne makra w komunikacji i kulturze 127
Rozdział 9. Mówię, wiec jestem. Problem intencjonalnosci w programach informacyjnych 146

Część II. Edukacja medialna – szkoła w dobie mediów cyfrowych
Rozdział 10. Strategie kształcenia medialnego we współczesnej szkole 169
Rozdział 11. Medialne reprezentacje wiedzy 186
Rozdział 12. Pułapki edutainment (na przykładzie programu Clever! Widzisz i wiesz) 204
Rozdział 13. Specyfika i potencjał mediów elektronicznych a rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie zaawansowanym. Jak definiowac cele edukacji medialnej w kontekscie studiów neofilologicznych? 223
Rozdział 14. Rola mediów elektronicznych i edukacji medialnej w szkole. E-Twinning, blogi i portale społecznosciowe w komunikowaniu sie z uczniem i w przekazywaniu wiedzy 240

Część III. Semiotyka mediów. Co to wszystko znaczy?
Rozdział 15. Wartosci epistemiczne mediów tradycyjnych i nowych 257
Rozdział 16. Znak w cyfrowym swiecie. Semiotyczne aspekty komunikacji komputerowej 272
Rozdział 17. Od kontemplacji do użytkowania. Performatywny wymiar odbioru sztuki interaktywnej Sieci 284
Rozdział 18. Tekst w sieci obrazów. Internet jako medium zaposredniczonej komunikacji wizualnej 298
Rozdział 19. Ideologia przekazu telewizyjnego (na przykładzie stacji telewizyjnej AXN) 314

Część IV. Nadawca, odbiorca, uzytkownik. Kto (współ)tworzy media?
Rozdział 20. Inny ja. Kto (współ)tworzy tożsamosc użytkownika mediów? 331
Rozdział 21. Last.fm: statystyka tożsamosci 343
Rozdział 22. Miedzy „Włatcami Móch” a „Szkłem kontaktowym”. Badanie preferencji telewidzów 360
Rozdział 23. Wiadomosci telewizyjne a obrazy w naszych umysłach. Nowe spojrzenie na teorie ram 379
Rozdział 24. Czy media elektroniczne tworza sztuczny swiat? Rola mediów elektronicznych w rozumieniu swiata i kształtowaniu postaw 398

Część V. Konteksty
Rozdział 25 Niektóre pułapki prawne przekazu audiowizualnego 415

Cena:    39.00zł


Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych Język, edukacja, semiotykaKsiążka informatyczna: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych Język, edukacja, semiotyka
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.