księgarnia informatyczna aton.pl

Komputerowy zapis konstrukcji mebli w środowisku TopSolid

Wydawnictwo PWRiL

Cena:    89.00zł

Komputerowy zapis konstrukcji mebli w środowisku TopSolid


Autor: Jerzy Smardzewski

ISBN: 978-83-09-01081-4

Ilość stron: 650

Data wydania: 12/2011

Oprawa: Twarda

Format: 17.0x24.5cm

Wydawnictwo: PWRiL


Cyfrowy zapis konstrukcji mebli to najbardziej współczesny sposób dokumentowania prac projektowych. Rozwija kreatywność podczas kształtowania formy przedmiotu, umożliwia uzyskanie oczekiwanej funkcjonalności i technologiczności oraz zapewnia łatwość integracji z systemami wspomagającymi wytwarzanie i zarządzanie produkcją.

W ślad za wydanymi już książkami prof. J. Smardzewskiego, tj. „Komputerowo zintegrowanym wytwarzaniem mebli” oraz „Projektowaniem mebli”, przekazujemy Czytelnikom nową pozycję tego Autora traktującą o metodach komputerowego zapisu konstrukcji mebli w dedykowanym dla meblarstwa środowisku CAD TopSolid®.

Korzystając z zamieszczonych w książce przykładów, można krok po kroku zapoznać się z tworzeniem szkiców, ich parametryzacją; modelowaniem pojedynczych części i ich złożeń; modelowaniem konstrukcji mebli, w tym: skrzyniowych, szkieletowych i tapicerowanych; tworzeniem dokumentacji technicznej, fotorealistycznych wizualizacji i animacji; projektowaniem własnych okuć i akcesoriów, a także projektowaniem operacji i narzędzi do obróbki drewna oraz płyt drewnopochodnych, w tym np. wiercenia i frezowania.

Zakres przedstawionego materiału i charakter omawianych ćwiczeń odpowiada praktyce zapisu konstrukcji w fabrykach mebli.

Rozdziały:

1. WPROWADZENIE DO PROJEKTOWANIA MEBLI
1.1. Mebel jako przedmiot procesu projektowo-konstrukcyjnego
1.2. Wspomaganie projektowania
1.3. Modelowanie geometryczne
1.4. Dokumentacja projektowa

2. WYBRANE ZAGADNIENIA RYSUNKU TECHNICZNEGO MEBLOWEGO
2.1. Formaty arkuszy, tabliczki
2.2. Numeracja rysunków
2.3. Linie rysunkowe, oznaczenia graficzne, uproszczenia rysunkowe

3. INFORMACJE OGÓLNE
3.1. Zarządzanie plikami
3.2. Zarządzanie projektami
3.3. Okno programu i menu
3.4. Funkcje myszy
3.5. Klawisze funkcyjne i skróty
3.6. Układy współrzędnych, kompas i jego funkcje
3.7. Tworzenie szablonów

4. SZKICE
4.1. Funkcje szkicownika
4.2. Modyfikacja szkicu
4.3. Więzy geometryczne
4.3.1. Więzy postaciowe
4.3.2. Więzy wymiarowe
4.4. Krzywe
4.4.1. Odcinek
4.4.2. Okrąg i łuk, elipsa, ewolwenta, osie
4.4.3. B-splajn, C-splajn
4.4.4. Pozostałe krzywe
4.4.5. Prostokąt
4.4.6. Punkt
4.4.7. Kontur
4.4.8. Linie pomocnicze
4.5. Modyfikacja krzywych
4.5.1. Odsuniecie, oś, ucięcie, przycięcie, rozciągnięcie
4.5.2. Pogrubienie
4.5.3. Połączenie, podział krzywej
4.6. Układ współrzędnych

5. EDYCJA SZKICÓW
5.1. Rozbijanie
5.2. Modyfikacja
5.3. Wyciąganie, wstawianie, połączenie, przesunięcie
5.4. Przekształcenie, poruszenie
5.5. Wklejanie kopii, kopiowanie
5.6. Powtarzanie
5.7. Duplikowanie
5.8. Grupowanie
5.9. Przerwanie asocjatywności, nazwy szkiców i/lub elementów

6. MODELOWANIE CZĘŚCI 3D
6.1. Tworzenie obiektów 3D
6.1.1. Standardowe obiekty 3D, prostopadłościan, walec, stoŜek, kula
6.1.2. Operacje modelowania 3D
6.1.2.1. Bryły, wyciągnięty kształt
6.1.2.2. Obrotowy kształt
6.1.2.3. Rura, przeciągniecie profilu, swept
6.1.2.4. Kopuła
6.1.2.5. Obrót kształtem, butelka
6.1.2.6. Płaska powierzchnia
6.1.2.7. Przesuniecie profilu, ruled surface
6.1.2.8. Kształt obrotowy i powierzchnia obrotowa
6.1.2.9. Rozpinanie powierzchni, Loft
6.1.2.10. Polecenie 3-4 krzywe
6.1.2.11. ŚcieŜka robocza, Patchwork
6.2. Modyfikacja obiektów 3D
6.2.1. Modyfikacja kształtów
6.2.1.1. ZbieŜność
6.2.1.2. Fazowanie, zaokrąglenie
6.2.1.3. Ucięcie
6.2.1.4. Kieszeń, wydrąŜenie, wytłoczenie
6.2.1.5. Wpust
6.2.1.6. Odejmowanie, połączenie, Ŝebro
6.2.1.7. Kreator otworów
6.2.1.8. Gwintowanie
6.2.1.9. Powierzchnia styczna, powierzchnia prostopadła
6.2.1.10. Polecenie matrix
6.2.1.11. Kopiowanie powierzchni
6.2.2. Operacje powierzchniowe i Boole’a
6.2.2.1. Odwróć
6.2.2.2. Rozciągnij
6.2.2.3. Wygładzenie
6.2.2.4. Dostosuj ciągłość
6.2.2.5. Odbicie
6.2.2.6. Usuń
6.2.2.7. Zamień na bryłę/powierzchnię
6.2.2.8. Deform
6.2.2.9. Modyfikacja powierzchni
6.2.2.10. Odsunięcie
6.2.2.11. Pogrubienie
6.3. MenadŜer operacji
6.3.1. Kopiowanie, powtarzanie, duplikowanie
6.3.2. Propagacja operacji
6.3.3. Pozostałe operacje
6.4. Narzędzia dodatkowe

7. PARAMETRY
7.1. Utwórz i modyfikuj parametr
7.2. Połącz i modyfikuj parametr
7.3. Edycja listy
7.4. Połączenie z dokumentem Excel
7.5. Optymalizacja

8. STEROWANIE WYŚWIETLANIEM
8.1. Zoom
8.2. Widok
8.3. Widoczność
8.4. Warstwy
8.5. Elementy sterujące
8.6. Przeźroczystość
8.7. Typy linii
8.8. Kolor i tekstura
8.9. Wzory kreskowań
8.10. Materiał
8.11. Renderowanie

9. MODELOWANIE ZŁOśEŃ 3D
9.1. Definiowanie części
9.2. Wstaw podzłoŜenie/część
9.3. Kopiuj komponent
9.4. Przedefiniuj pozycjonowanie
9.5. Utwórz system więzów, dodaj więzy
9.6. ZłoŜenia montaŜowe
9.7. Animacja złoŜenia
9.8. ZłoŜenia materiałowe BOM
9.8.1. Plik złoŜenia materiałowego
9.8.2. Eksport złoŜenia materiałowego

10. PRZEGLĄDARKA OBIEKTÓW I NARZĘDZIA POMIAROWE
10.1. Edycja części
10.2. Edycja złoŜeń
10.3. Narzędzia pomiarowe
10.3.1. Dziedziczenie
10.3.2. Cechy i współrzędne
10.3.3. Kąt, promień, odległość, długość
10.3.4. Ciągłość
10.3.5. Krzywizna
10.3.6. Kierunek normalny
10.3.7. Właściwości fizyczne, pole powierzchni, objętość, masa, bezwładność
10.3.8. Kolizje
10.3.9. Topologia i geometria

11. WOOD, Konfiguracja TopSolidWood

12. WOOD, PROJEKTY MEBLI
12.1. Projekty okuć i akcesoriów
12.1.1. Wkręt
12.1.2. Trzpień i mimośród
12.1.3. Zawias skrzydełkowy
12.1.4. Zawias Intermat SOFT z prowadnikiem
12.1.5. Uchwyt
12.1.6. SpręŜyna falista
12.1.7. SpręŜyna bonnell
12.2. Projekty mebli
12.2.1. Krzesło drewniane
12.2.1.1. Rama krzesła
12.2.1.1.1. Nogi
12.2.1.1.2. Oskrzynie
12.2.1.1.3. Łączyna
12.2.1.1.4. Deseczka oparciowa
12.2.1.2. Siedzisko
12.2.1.3. Zestawienie materiałów
12.2.2. Stół drewniany
12.2.2.1. Szkielet
12.2.2.2. Nogi toczone
12.2.2.3. Płyta robocza z tworzyw drzewnych
12.2.2.4. Zestawienie materiałów
12.2.3. Szafka
12.2.3.1. Korpus
12.2.3.2. Cokół
12.2.3.3. Wręgi, ściana tylna i przegrody poziome
12.2.3.4. Złącza i połączenia
12.2.3.5. Drzwi
12.2.3.6. Zawiasy i uchwyty
12.2.3.7. ObrzeŜa i okleiny
12.2.3.8. Parametry i zestawienia materiałowe
12.2.4. Lada recepcyjna
12.2.4.1. Płyty robocze i osłony
12.2.4.2. Przegrody pionowe
12.2.4.3. Relingi i osłony
12.2.4.4. Parametry
12.2.4.5. Okleinowanie wąskich powierzchni
12.2.4.6. Zestawienie materiałów
12.2.5. Sofa tapicerowana
12.2.5.1. Okucia i akcesoria
12.2.5.2. Podzespół bok fotela
12.2.5.3. Podzespół siedziskowo-oparciowy
12.2.5.4. Zestawienie materiałów

13. DOKUMENTACJA 2D
13.1. Opcje konfiguracji
13.1.1. Szablon rysunku
13.1.2. Automatyczna dokumentacja 2D
13.1.3. Tabliczka zestawieniowa
13.2. Rzuty
13.2.1. Rzuty złoŜeń
13.2.2. Rzuty i przekroje podzłoŜeń
13.2.3. Rzuty i przekroje elementów płytowych
13.2.4. Rzuty i przekroje elementów graniakowych
13.3. Wymiarowanie
13.4. Edycja tekstu
13.4.1. Teksty, odnośniki i notatki
13.4.2. Modyfikacje tekstu
13.5. Zestawienia materiałów
13.6. Przykłady dokumentacji 2D

14. WOOD MODYFIKACJE
14.1. Projektowanie obrzeŜy
14.2. Definiowanie szablonów łączników
14.3. Definiowanie szablonów narzędzi

Cena:    89.00zł


Komputerowy zapis konstrukcji mebli w środowisku TopSolidKsiążka informatyczna: Komputerowy zapis konstrukcji mebli w środowisku TopSolid
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.