księgarnia informatyczna aton.pl

Język C w pigułce. Kompletny przewodnik Wydanie II

Wydawnictwo APN Promise

Cena:    126.00   99.54zł

Język C w pigułce. Kompletny przewodnik Wydanie II


Autor: Peter Prinz, Tony Crawford
ISBN: 978-83-7541-161-4
Ilość stron: 918
Data wydania: 02/2016 (wydanie 2)
Oprawa: Miękka
Format: 164x240 mm
Wydawnictwo: APN Promise


Nowe wydanie tego klasycznego podręcznika zawiera jednoznaczne i szczegółowe wyjaśnienie każdej funkcjonalności języka C i biblioteki wykonawczej, włącznie z wielowątkowością, generycznymi makrami i funkcjami bibliotecznymi wprowadzonymi w w nowej wersji standardu C (C11).

Każdy programista C, który potrzebuje poznać efekty mniej znanej funkcji lub zrozumieć, jak musi się ona zachowywać zgodnie ze standardem, znajdzie tu potrzebne informacje wraz z przykładami.

Idealna dla doświadczonych programistów C i C++, książka zawiera również omówienie popularnych narzędzi z kolekcji oprogramowania GNU. Czytelnik dowie się, jak budować programy przy użyciu GNU Make, kompilować pliki wykonywalne z kodu źródłowego oraz testować i debugować programy za pomocą debugerów GNU .

Trzy części tej autorytatywnej książki obejmują:
• Koncepcje języka C i elementy składniowe, z odrębnymi rozdziałami poświęconymi typom, wyrażeń, wskaźników, zarządzania pamięcią, obsługi wejścia/wyjścia i innych.
• Standardowa biblioteka C, obejmująca opis standardowych nagłówków i szczegółowe omówienie wszystkich funkcji bibliotecznych.
• Podstawowe narzędzia programisty C ze zbioru oprogramowania GNU, wraz z instrukcjami ich użycia w Eclipse IDE.

Język C w pigułce to wspaniałe narzędzie dla programistów C. W jednym miejscu znajdziemy omówienie najnowszych usprawnień dodanych w wersji 2011 standardu.

Peter Prinz prowadzi wykłady dla tysięcy programistów i projektantów oprogramowania dla systemów Unix i Windows. Jest również współautorem kilku książek o projektowaniu oprogramowania w językach C/C++.

Tony Crawford jest autorem i tłumaczem, zajmującym się programowaniem w C, lokalizacjami oprogramowania i administrowaniem sieciami.

Spis treści:

Część I: Język

1 Podstawy języka     3
Cechy języka C 3
Struktura programów w języku C      4
Pliki źródłowe  6
Komentarze   7
Zbiory znaków  9
Identyfikatory 15
Jak działa kompilator C         20

2 Typy           25
Typologia     25
Typy całkowite   26
Typy zmiennopozycyjne          33
Zespolone typy zmiennopozycyjne    36
Typy wyliczeniowe           37
Typ void    38
Wyrównanie obiektów w pamięci       40

3 Literały         41
Stałe całkowite   41
Stałe zmiennopozycyjne           42
Stałe znakowe  44
Literały łańcuchowe           48

4 Przekształcenia typów 53
Przekształcenia typów arytmetycznych   54
Przekształcenia typów niearytmetycznych   62
Jawne przekształcenia wskaźników    64

5 Wyrażenia i operatory  71
Jak są przetwarzane wyrażenia        72
Szczegóły dotyczące operatorów      78
Wyrażenia stałe  104

6 Instrukcje       107
Instrukcje wyrażeniowe         107
Instrukcje blokowe           108
Pętle       109
Instrukcje sterujące           114
Przeskoki bezwarunkowe          118

7 Funkcje        123
Definicje funkcji123
Deklaracje funkcji 131
Jak są wykonywane funkcje         133
Wskaźniki jako argumenty i zwracane wartości           133
Funkcje otwarte  135
Funkcje, które niczego nie zwracają    137
Funkcje rekurencyjne          137
Zmienna liczba argumentów       139

8 Tablice       141
Definiowanie tablic           141
Dostęp do elementów tablicy      143
Inicjalizowanie tablic           144
Łańcuchy    146
Tablice wielowymiarowe        149
Tablice jako argumenty funkcji      151

9 Wskaźniki       155
Deklarowanie wskaźników       155
Operacje ze wskaźnikami         159
Wskaźniki i kwalifikatory typu      163
Wskaźniki do tablic i tablice wskaźników   167
Wskaźniki do funkcji          172

10 Struktury, unie i pola bitowe        175
Struktury    175
Unie       187
Anonimowe struktury i unie       189
Pola bitowe    190

11 Deklaracje      193
Deklaracje obiektów i funkcji        194
Nazwy typów   202
Deklaracje typedef203
Deklaracje _Static_assert          205
Łączność identyfikatorów         206
Czas trwania obiektów w pamięci    208
Inicjalizacja   209

12 Dynamiczne zarządzanie pamięcią     211
Dynamiczne alokowanie pamięci     212
Cechy zaalokowanej pamięci       214
Zmiana ilości i zwalnianie pamięci     214
Drzewo binarne ogólnego przeznaczenia   216

13 Wejście i wyjście    229
Strumienie    230
Pliki       231
Otwieranie i zamykanie plików     234
Odczytywanie i zapisywanie       236
Bezpośredni dostęp do pliku       257

14 Wielowątkowość  261
Wątki     262
Dostęp do danych współdzielonych    267
Komunikacja między wątkami: zmienne warunkowe          275
Obiekty lokalne wątku i pamięć własna wątku 280

15 Dyrektywy preprocesora  285
Włączanie zawartości plików nagłówkowych286
Definiowanie i używanie makr      288
Makra generyczne 296
Kompilacja warunkowa         297
Definiowanie numerów wierszy       299
Generowanie komunikatów błędu      300
Dyrektywa #pragma300
Operator _Pragma301
Makra predefiniowane           302

Część II: Biblioteka standardowa

16 Nagłówki standardowe           307
Wykorzystywanie nagłówków standardowych 308
Funkcje ze sprawdzaniem zakresów    312
Zawartość nagłówków standardowych  313

17 Rzut oka na funkcje 347
Wejście i wyjście347
Funkcje matematyczne           349
Klasyfikacja i przekształcanie znaków   357
Przetwarzanie łańcuchów         359
Znaki wielobajtowe           361
Przekształcenia między liczbami i łańcuchami 362
Wyszukiwanie i sortowanie         364
Obsługa bloku pamięci           364
Dynamiczne zarządzanie pamięcią     365
Data i czas  365
Sterowanie procesem           367
Internacjonalizacja           368
Nielokalne skoki369
Wielowątkowość (C11)          370
Debugowanie   374
Komunikaty błędu375

18 Funkcje biblioteki standardowej       377

Część III: Podstawowe narzędzia

19 Kompilowanie z wykorzystaniem GCC     745
GNU Compiler Collection       745
Pobieranie i instalowanie GCC      746
Kompilowanie programów C za pomocą GCC747
Dialekty C   759
Optymalizacja 762
Debugowanie   766
Profilowanie  767
Podsumowanie opcji i zmiennych środowiskowych         767

20 Wykorzystanie make do budowania programów C      773
Elementy docelowe, zależności i polecenia 774
Makefile     774
Reguły      775
Komentarze  782
Zmienne     783
Cele pozorne   791
Inne atrybuty elementu docelowego   793
Makra      794
Funkcje    795
Dyrektywy    800
Uruchamianie make804

21 Debugowanie programów C za pomocą GDB 813
Instalowanie GDB 814
Przykładowa sesja debugowania       814
Uruchamianie GDB          819
Korzystanie z poleceń GDB         825
Analiza stosu   838
Analiza plików zrzutu pamięci w GDB    850

22 Tworzenie programów C za pomocą IDE    853
Środowiska IDE dla C         853
Eclipse dla C/C++ 854
Tworzenie programu C za pomocą Eclipse 856
Debugowanie programu C w Eclipse     860
Więcej informacji na temat środowiska Eclipse    863
Indeks           865
O autorach       885

Cena:    126.00   99.54zł


Język C w pigułce. Kompletny przewodnik Wydanie IIKsiążka informatyczna: Język C w pigułce. Kompletny przewodnik Wydanie II
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.