księgarnia informatyczna aton.pl

Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce

Wydawnictwo PWE

Cena:    56.00   47.60zł

Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce

Autor: E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski

ISBN: 83-208-1562-2

Ilość stron: 340

Data wydania: 2005

Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce to zintegrowany przewodnik po strukturach, systemach, technologiach i narzędziach informatycznych.

Autorzy traktują inżynierię systemów informatycznych jako dziedzinę praktyczną, a jednocześnie sztukę projektowania, utrzymywania i rozwoju aplikacji. Działania te mogą się zakończyć albo sukcesem, albo porażką.

Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce odsłania tajniki:
• funkcjonowania systemów informatycznych w e-gospdarce,
• projektowania nowej generacji systemów informatycznych,
• implementacji systemów baz danych i hurtowni danych,
• tworzenia aplikacji e-biznesowych,
• metod zarządzania procesem tworzenia systemów informatycznych

Rozdziały:

CZĘŚĆ 1. SYSTEMY INFORMATYCZNE I E-GOSPODARKA

Rozdział 1. E-gospodarka
1.1. Rozwój e-gospodarki
1.2. Przejście od handlu elektronicznego do e-biznesu
1.3. Transakcje handlowe w e-gospodarce
1.4. Bankowość elektroniczna
1.5. Problemy bezpieczeństwa transakcji w e-gospodarce
1.6. Podpis elektroniczny podstawa bezpieczeństwa transakcji elektronicznych
1.7. Metody integracji SIZ w e-gospodarce

Rozdział 2. Systemy informatyczne w e-gospodarce
2.1. Rozwój technologii informatycznych (IT) i ewolucja systemów informatycznych zarządzania (SIZ)
2.2. Zmiana organizacyjna jako przesłanka rozwoju SIZ i IT
2.3. Integracja i problemy z nią związane
2.4. Nowe podejście do tworzenia systemów informatycznych w e-systemach

Rozdział 3. Technologie internetowe dla aplikacji e-gospodarki
3.1. Implikacje zastosowania metody (technologii) obiektowo rozproszonej w nowej strategii
3.2. Zastosowanie technologii obiektowo rozproszonej i technologii Web 85

CZĘŚĆ 2. REALIZACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W E-GOSPODARCE

Rozdział 4. Problemy strategii informacyjnej
4.1. Synteza związków organizacji, zarządzania i systemów informatycznych
4.2. Formułowanie strategii informacyjnej

Rozdział 5. Analiz systemu informatycznego
5.1. Analiza jako początek i podstawa zmian w systemie informatycznym
5.2. Rozwój metod analizy systemów informatycznych
5.3. Opis i analiza otoczenia zewnętrznego systemu informatycznego
5.4. Opis i analiza istniejącego systemu informatycznego
5.5. Inżynieria wymagań użytkowników
5.6. Reengineering procesów informacyjnych

Rozdział 6. Projektowanie nowej generacji systemu informatycznego
6.1. Nowa generacja systemu informatycznego (SI) wyzwaniem dla projektantów
6.2. Etapy (fazy) projektowania systemu informatycznego
6.3. Prototypowanie systemu informatycznego
6.4. Szybkie wytwarzanie aplikacji (RAD)
6.5. Wybór metod projektowania nowego systemu informatycznego
6.6. Montowanie rozwiązań e-biznesowych
6.7. Problemy integracji rozwiązań

Rozdział 7. Projektowanie baz danych i hurtowni danych
7.1. Bazy danych w systemie informatycznym przedsiębiorstwa
7.2. Tendencje rozwojowe w technologii baz danych
7.3. Modelowanie danych przedsiębiorstwa
7.4. Proces projektowania bazy danych
7.5. Język SQL w definiowaniu struktury bazy danych
7.6. Proces projektowania i rozwoju hurtowni danych
7.7. Problemy użytkowania hurtowni danych
7.8. Bazy danych w Środowisku internetowym

Rozdział 8. Programowanie aplikacji e-biznesowych
8.1. Tworzenie serwisów dynamicznych w Internecie
8.2. Języki programowania aplikacji w Internecie

Rozdział 9. Wdrażanie systemów informatycznych i ich skuteczność
9.1. Istota wdrażania systemów informatycznych
9.2. Skuteczność wdrażania jako wyznacznik powodzenia przedsięwzięcia informatycznego
9.3. Metodyczne wdrażanie systemów informatycznych
9.4. Warunki skutecznego wdrażania systemów informatycznych

Rozdział 10. Narzędzia i metody wspomagające projektowanie systemu informatycznego
10.1. Podstawy inżynierii systemów wspomaganej komputerowo (CASE)
10.2. Metodologia CASE
10.3. Narzędzia CASE i Internet

CZĘŚĆ 3. ZARZĄDZANIE PROCESEM TWORZENIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Rozdział 11. Podejścia do procesów realizacji systemu
11.1. Cykle życia systemu
11.2. Podejście kaskadowe
11.3. Podejście spiralne
11.4. Szybkie wytwarzanie aplikacji (RAD)
11.5. Lekkie metody programowania

Rozdział 12. Metodyki tworzenia systemów informatycznych
12.1. Istota metodyki tworzenia systemu informatycznego
12.2. Metodyka punktów węzłowych
12.3. Metodyka Project Management Institute (PMI)
12.4. Metodyki firmowe
12.5. Metodyka firmy Microsoft
12.6. Metodyka wdrażania systemu firmy SAPASAP

Cena:    56.00   47.60zł


Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarceKsiążka informatyczna: Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.